piątek, 7 grudnia 2018

Litania o św. Barbarze

Kombinując jaki mam sprawić prezent bratowej postanowiłem oprócz kwiatka dać jej coś dla ducha, a przeglądając stary rodzinny modlitewnik z 1842 natknąłem się na nie znaną mi "Litanię o św. Barbarze i męczenniczce".
      Raz w życiu tylko zjechałem pod ziemię do kaplicy św. Kingi w Wieliczce i na tym się mój kontakt z górnictwem zakończył. Była więc okazja przeczytać co nieco o Barbórce patronce mojej matki chrzestnej i bratowej. Dlaczego nie męczennicy a męczenniczce? Czyżby staropolszczyzna? 
        A tak! W internecie o Barbarze ludzie piszą męczennica zacierając tradycyjne rozróżnienie między kobietą matką, a kobietą pannąŚw. Barbara była przez Boga przejzrzaną panną, jak modlimy się na zakończenie godzinek do NMP,  gdy poniosła śmierć męczeńską z rąk własnego ojca, który ją wydał władzom, dlatego, że była  chrześcijanką 
       A to ciekawe, może jeszcze próbował zgwałcić córkę, którą przetrzymywał w wieży swego zamku przed ścięciem jej głowy mieczem w 305 roku. Jak głosi tradycja Anioł Boży przyniósł uwięzionej w wieży Barbarze kielich z Krwią i Ciałem Chrystusa. Jej czaszka, relikwia znajduje się obecnie w klasztorze w Czerwińsku n/ Wisłą. Czczona od Mieszka II w Polsce, zarówno przez Kościół Rzymsko Katolicki 4 grudnia jak i Prawosławny 17 grudnia. Obecnie w związku z reformą kalendarza liturgicznego, w 1969 kult jej ograniczono, a z litanii do Wszystkich Świętych św. Barbarę wykreślono. 
      Przeszukując w internecie litanie okazało się, że wszystkie są "do" św. Barbary a nie, jak moja "o" św Barbarze. 
      Z czego to wynika? A no z tego, że litania "o" to w pewnym sensie biografia świętej
      Są tam między innymi takie, dzisiaj powiedzielibyśmy kontrowersyjne wezwania jak: chwało Krzyża świętego, najnabożniejsza do Najświętszego Sakramentu, szafarko Niebieskiego Pokarmu, pokarmem wieczności karmiąca, w pokoju (pax) wojująca, okręcie chleb niosący, kielichem zbawienia częstująca, górą rozkazująca, statecznie się Boga trzymająca, ochłodo czyśćca.
Bardzo podobna, uwspółcześniona litania w której wszystkie te wezwania bądź skorygowano, bądź wykreślono, moim zdaniem najlepsza z tych jakie znalazłem w internecie jest na stronie Kościoła św. Barbary jezuitów krakowskich http://swietabarbara.jezuici.pl/o-nas/modlitwa-do-sw-barbary/         
A dla koneserów staroci poniżej: 

LITANIA  
o  Świętej Barbarze i Męczenniczce.
przepisana z Książki do nabożeństwa dla wszystkich katolików szczególnie zaś dla wygody katolików Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej  z polecenia Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Dunina ułożona (dla kobiet) Leszno i Gniezno w drukarni Ernesta Gunthera drukowanej w 1842 roku z imprimatur Ks. Marcina Dunina Abpa Gnieźnieńsko - Poznańskiego. (str.226-229).

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże. Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryio. Módl się za nami! 
Święta Boża Rodzicielko. Módl się za nami!
Święta Panno nad Pannami. Módl się za nami!
Święta B a r b a r o, Módl się za nami!
Święta Barbaro, Panno i Męczenniczko,
Święta Barbaro, Oblubienico Chrystusowa,
Święta Barbaro, bezbożnego ojca pobożna córko,
Święta Barbaro, różo między cierniem bałwochwalstwa,
Święta Barbaro, ozdobo twojego narodu,
Święta Barbaro, jasności Heliopolu,
Święta Barbaro, wybrana z tysiący,
Święta Barbaro, chwało Krzyża świętego,
Święta Barbaro, najnabożniejsza do Najśw. Sakramentu,
Święta Barbaro, szafarko niebieskiego pokarmu,
Święta Barbaro, pokarmem wieczności karmiąca,
Święta Barbaro, twierdzo wieży na obronę naszą znakomita,
Święta Barbaro, patronko umierających,
Święta Barbaro, między domowymi wygnana,
Święta Barbaro, w więzieniu wolna,
Święta Barbaro, w osobności niebu domowa,
Święta Barbaro, ofiaro rodzica i tryumfatorko,
Święta Barbaro, w pokoju wojująca,
Święta Barbaro, okręcie chleb niosący,
Święta Barbaro, zabiegająca wiecznemu głodowi,
Święta Barbaro, kielichem zbawienia częstująca,
Święta Barbaro, prowadząca swoich na drogę wieczności,
Święta Barbaro, nadziejo grzesznych,
Święta Barbaro, nauczycielko konających,
Święta Barbaro, na sądzie strasznym patronko,
Święta Barbaro, górom rozkazująca,
Święta Barbaro, statecznie się Boga trzymająca,
Święta Barbaro, na śmierć nieustraszona,
Święta Barbaro, wzgardzicielko świata,
Święta Barbaro, nad śnieg jaśniejąca,
Święta Barbaro,bieg życia trzymać mogąca
Święta Barbaro, ochłodo czyśćca,
Twoi słudzy ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie!
Abyś nam od wszego złego wybawienie wyjednała, 
        Przyczyń się za nami!
Abyś nas od nagłej i niespodziewanej śmierci strzegła,
Abyś nam bez Sakramentów św. umierać nie dopuszczała,
Abyś nam folgę i cierpliwość w boleściach uprosiła,
Abyś nam łaskę ostateczną otrzymała,
Abyś nam konającym w pomoc przybyła,
Abyś na sądzie Bożym stronę naszą trzymać raczyła,
Abyś nas od wiecznego potępienia wyprosiła,
Abyś nam i wszystkim zmarłym pokój wiekuisty zjednała,
Abyś dusz naszych od męk czśćcowych zachowanie     
        wybłagała, 
Przez zasługi twoje, 
Przez boleść męczeństwa twego,
Przez śmierć twoją,
Przez ową łaskę, z której cię Chrystus Oblubienicą swoją nazwał,
Przez ową łaskę, z której cię Chrystus w więzieniu nawiedził i uzdrowił,
Przez wszystkie dobrodziejstwa, którymi cię Chrystus obdarzył,
Przez wszystkie twoje od Boga odebrane łaski,
Panno Bogu najwdzięczniejsza,
Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie
Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży! który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami Panie.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Módl się za nami Święta Panno i Męczenniczko Barbaro, Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa pierwsza.
Miłosierdzie nam Twoje, prosimy Cię Panie Boże! Panna i Męczenniczka Barbara Święta niech ubłaga, która Tobie zawsze wdzięczna była i zasługą czystości i wiary Twojej wyznaniem, abyś nam i winy nasze miłościwie odpuścił, i łaski, o które Cię przez nią prosimy, dać raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa druga.
Święta Panno i Męczenniczko, bardziej Boga i nieskarżoną czystość niż życie miłująca, racz mi wyjednać modlitwami Twoimi u Oblubieńca twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy i ciała.Patronko konających , proszę cię serdecznie , uproś mi w godzinę śmierci mojej jak najskuteczniejszą skruchę za grzechy, i ufność w miłosierdzie Boga; niech bez posilenia się Chlebem Anielskim nie umieram, ale mocą i zasługą Krwi i Ciała Jezusa Chrystusa otrzymam żywot Błogosławionych w Królestwie Jego. Amen.

czwartek, 6 grudnia 2018

Ks prof.Tadeusz Guz o Mszy Świętej trydenckiej

        Pod datą 2 listopada 2018 ukazał się film "Ks. prof. Tadeusz Guz o Mszy trydenckiej"
https://www.youtube.com/watch?v=qDzgTNvqpDg, na który natrafiłem równo po miesiącu, w 1 niedzielę adwentu, 2 grudnia 2018 r. Na liczniku było wtedy 12 038 wejść i sporo komentarzy, moim zdaniem nie wartych czytania. Jeden  wpis cytuje Ks Jacka Bałembę SDB i jeden wpis odsyła do ogłoszeń X Michała Woźnickiego z 24 grudnia 2017.   
      Umieszczony w internecie film powołuje się na źródło,  obecnie zlikwidowane, do którego nie dotarłem, z komentarzy sprzed miesiąca wynika że musiała to być znacznie dłuższa relacja z jakiegoś spotkania Ks. Profesora z osobami związanymi z tradycją katolicką. 
       Poniżej cytuję spisane z dostępnego w internecie nagrania obszerne fragmenty wypowiedzi Ks. prof. Tadeusza Guza - czarny kolor czcionki, z moimi uwagami pisanymi kolorem niebieskim , a na końcu, niejako w podsumowaniu kolorem fioletowym, końcowy fragment kazania X Michała Woźnickiego WSDB na ostatnią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 25.11.2018 od min 40:10 do końca stającego w obronie Ks. Profesora, jednocześnie formującego nasuwające się wnioski co do przyszłościowego podejścia Ks. Profesora do liturgii Mszy Świętej trydenckiej.
Do tego trójgłosu należało by mi dołączyć czwarty głos z  soboty 24 listopada, jaki usłyszałem w słuchawce telefonu.  Był to głos wyraźnie odwodzący mnie od podpisania petycji do Ks. Abpa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego przełożonego Ks. prof. Tadeusza Guza

Rzecz w tym, że ja petycję broniącą Ks. Profesora podpisałem w dniu 8 rocznicy mego zawału, to jest 21 listopada 2018  jako 3038 osoba, nie poczuwając się do przesłania zachęty i treści do jej podpisania do nikogo (grzech zaniechania), który niniejszym naprawiam, umieszczając link do niej https://www.citizengo.org/pl/166776-zlosc-zydowska-przeciw-bogu-i-kaplanom-podpisz-w-obronie-ksprof-tadeusza-guza

A teraz już oddaję głos Ks. prof. Tadeuszowi Guzowi: 

Kochani!

    Czym jest obrządek liturgiczny? Czym jest liturgia? - pyta w 2:26 minucie filmu Ks. prof Tadeusz Guz i odpowiada:
    To jest forma w jakiej Kościół Chrystusowy pielgrzymujący tutaj na ziemi, wyraża swoje uwielbienie Przenajświętszej,  jedynej, Zbawczej Ofiary cierpienia, męki, krzyża, śmierci, ale też zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa.
    Pod pojęciem obrządku liturgii w szczytowej postaci, bo dalej będziemy mówili o Mszy Świętej, Kościół (tu Ks. Profesor nie określił o jakim Kościele będzie mówił z kontekstu wynika, że mówi dalej co najmniej o Kościele Katolickim i Kościele Prawosławnym) na przestrzeni wieków poszukiwał (szkoda, że nie użył słowa "doszukał się) takich postaci dotychczas, żeby (w których) w sposób najdoskonalszy w słowie mówionym, w muzyce, kompozycja (w kompozycji), także w gestach, czy w chwilach ciszy, żeby w sposób najdoskonalszy, jak dla szeroko pojętej kultury człowieka na ziemi jest możliwe, oddać, dopomóc człowiekowi w przeżyciu, w doświadczeniu, w spotkaniu się z Chrystusem jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a nami. O to (tu) chodzi.
     
   I,(A) teraz, ta różnorodność porządków. (w prawosławnej Boskiej Liturgii mamy obecnie trzy najważniejsze porządki niżej wymienione przez Ks. Profesora, w Kościele Katolickim Katechizm Kościoła Katolickiego z 1994 roku wymienia obrządek łaciński, głównie rzymski oraz obrządki Kościołów lokalnych: ambrozjański, bizantyjski, aleksandryjski, koptyjski, syryjski, ormiański, maronicki, i chalcedoński, cytując dalej zdanie z Sacrosanctum Conciliuum, 4 "Trzymajcie się wiernie Tradycji. Sobór Święty Watykański II oświadcza, że święta Matka Kościół uważa za równe w prawach i godności wszystkie prawnie uznane obrządki i że chce je na przyszłość zachować i zapewnić im wszelki rozwój. KKK1203. Tu należałoby zadać pytanie, które to obrządki były na dzień zakończenia Soboru Watyńskiego II prawnie uznanymi obrządkami Kościoła Katolickiego. Odpowiedź jest tylko jedna: te uznane po wszeczasy w Bulli "Quo primum tempore" o ustanowieniu Wiecznego Kanonu Mszy Świętej w Konstytucji Apostolskiej Papieża św. Piusa V z 14.07.1570 roku, o czym niestety Ks. Profesor nie wspomina).
     My mówiliśmy (My mieliśmy) w historii Kościoła Rzymsko - Katolickiego np obrządek św. Jana Chryzostoma przepiękna liturgia, słusznie wg. mnie pielęgnowana przez naszych braci i sióstr prawosławnych.
     Ja w moim życiu, tym niemieckim przez 11 lat, prawie raz w tygodniu uczestniczyłem w takiej Mszy św. albo wg obrządku św. Jana Chryzostoma, a w Wielkim Poście jest krótsza liturgia Grzegorza Wielkiego papieża, albo św.Bazylego także wielkiego ojca i doktora Kościoła i Prawosławni Chrześcijanie, co ciekawe, zachowali do dzisiaj te tradycje liturgiczne i Oni świętują, celebrują Msze Świętą w tych różnych obrządkach, w zależności od tego czy to jest uroczystość, czy niedziela, czy okres Wielkiego Postu itd.

      Myśmy dopracowani się Liturgii Świętej nazwanej z pewnej racji Liturgią Wszechczasów, czyli liturgii trydenckiej (a z jakiej to pewnej racji Księże Profesorze ? - dlaczego to zastrzeżenie "pewnej" czy nie należało by tu powiedzieć o Lutrze i herezji protestantyzmu). I rzeczywiście jest to z całą pewnością (po co to podkreślenie "pewności" dla kogo?) obrządek w pewnym sensie wyjątkowy. (I znowu, albo to jest obiektywnie obrządek wyjątkowy, albo tylko w jakimś tam pewnym, a więc ograniczonym, w pewnym, podważalnym subiektywnym sensie wyjątkowy).
    I jeżeli doda się do tego muzykę gregoriańską, bo wtedy, jak wiemy, był ten szczyt także rozwoju muzycznego, w sensie muzyki gregoriańskiej. Przez parę wieków Kościół poszukiwał znowu jakiegoś szczytu muzyki. I jak wiemy, że nie ma gatunku muzycznego, który byłby w swoim kunsztem realnie możliwy(m) (zdolnym) do przebicia kunsztu muzycznego muzyki gregoriańskiej, na której najwybitniejsi mistrzowie kompozycji muzycznej się wzorują do dzisiaj i jakieś tam elementy tej muzyki wpracowali w swoje wyśmienite kompozycje, ale muzyka gregoriańska to jest szczyt sztuki muzycznej


I wtedy, kiedy opracowano ten (obowiązujący Kościół Katolicki po wszeczasy pod groźbą gniewu Boga Wszechmogącego, apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich późniejszych prawowitych Papieży) canon liturgii trydenckiej, (czyli bullę Papieża Piusa V z 1570 roku )  wtedy właśnie w połączeniu z muzyką gregoriańską, która jest nie tylko w moim osobistym przekonaniu szczytową postacią muzyki, przez jeden język łaciński, który wcielił w siebie całe bogactwo myśli antyku greckiego Starożytnej Grecji i tak oto doszło do szczytowej postaci obrządku liturgicznego nazwanego tą liturgią, czyli Mszą świętą trydencką  i ze wzgl. na opatrznościowy pontyfikat Benedykta XVI w tym względzie, który zezwolił (min 8:12 nagrania, "zezwolił" = kłamstwo, a kto wcześniej i kiedy Ks. Profesorze nie tylko zakazał, ale zwalczał i ekskomunikował Abpa Marcina Lefebvra, który nie zaprzestał celebracji Mszy Świętej Wszechczasów), każdemu kapłanowi w całym kościele powszechnym wedle jego osobistego uznania i uznania jego parafian na celebrację tego obrządku, na którą żaden kapłan w całym Kościele Powszechnym nie potrzebuje jakiegokolwiek najmniejszego zezwolenie swojego biskupa miejsca. Jest po prostu dozwolona do celebracji.(8:46 min nagrania)

  I tu właśnie (mamy w Rzymsko Katolickim Kościele), ten problem z tym nowym porządkiem (NOM 8:53 min.), który nie powstał na Soborze Watykańskim II, lecz został wskutek różnych ideologicznych starć, w sferze teologii, między innymi nawet tych, które dzisiaj sobie przywoływaliśmy po imieniu. Ten nowy obrządek, tej Mszy Świętej ... (zdanie prawdopodobnie nie dopowiedziane przez Ks. Profesora, albo dalsza jego część wycięta). Bo wiemy że Msza Święta jest jedna, to jest ta jedna Przenajświętsza Ofiara, ale zadaniem, istotą obrządku, jest  najdoskonalej doprowadzić człowieka do doświadczenia tej Przenajświętszej Ofiary, która jest jedna i w każdej Mszy Świętej jest uobecniana. W związku z tym troską Kościoła Świętego, także naszych pokoleń, powinno być, żeby w takiej formie oddawać, wprowadzić siebie jako duchowni lud Boży, która była by tą formą  najdoskonalszą. Stąd że ja jestem pewien, że kwestia reformy liturgicznej to jest kwestia tylko godzin i dni. Bo reformę liturgiczną,osobiście uważam, że Kościół powinien przeprowadzić i oczyścić, i nadać obrządkowi, bo my tu tylko dyskutujemy o obrządku. Rozumiecie państwo, że my nad doskonałością Ofiary Chrystusa w ogóle nie dyskutujemy, bo to jest dla nas oczywistością. Ale właśnie podzielam troskę, i ból, i cierpienie z tym związane brata. Wśród moich osobistych kapłańskich doświadczeń w Kościele w Niemczech, w Polsce i na całym świecie jestem pewien, że po prostu, to cierpienie wszystkich wiernych Chrześcijan wyda cudny owoc w postaci odrodzenia się liturgicznego. Bo tutaj chodzi o to, że w liturgii, cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć, w liturgii wyraża się nasz stosunek do Boga, do tej Przenajświętszej Ofiary.

     Czyli innymi słowy, możemy postawić następującą tezę Pokaż mi swój obrządek, w sensie słowa, kształtu muzycznego, liturgicznego przebiegu i  wszystkiego co obrządek stanowi, pokaż mi jaki masz obrządek liturgiczny, a ja właściwie ci powiem jak święta, wielka czy dostojna, czy doskonała jest twoja osobista wiara w tę jedną Przenajświętszą Ofiarę.(12;22)

     O jednym chcę was zapewnić, bierzcie przykład ze
Świętego Ojca Pio. W swojej podstawie względem Kościoła  w wymiarze ludzkim, który może się czasami mylić, bo jest ludzki, może czasami popełnić różne niedoskonałości, także w celebracji jedynej i Przenajświętszej Ofiary. Może się pomylić, może co więcej zgrzeszyć, czyli zranić świętość tej Przenajświętszej Ofiary, Nieświętymi gestami, nieświętymi słowami, nieświętymi podstawami, ranimy świętość Bóstwa i człowieczeństwa Jezusa w Jego Przenajświętszej Ofierze. (13:28)

(Tu moja uwaga słowo "nieświętymi" może być mówione jako jedno, ale i jako dwa słowa "nie świętymi", a wtedy każdy słyszy to co chce usłyszeć. Gdy je rozdzielimy należy pytać czym tak na prawdę posoborowy Kościół modernistyczny rani Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa w Przenajświętszej Ofierze i tu dochodzimy do źródeł wiary Pisma Świętego i Tradycji, z której to Tradycji posoborowy modernistyczny Kościół Katolicki wycofał się zastępując Przenajświętszą Ofiarę Ucztą Eucharystyczną twierdząc za papieżem Benedyktem XVI że jest to ta sama JEDNA Msza Święta). 
      
Ale błagam was, żeby w tej trosce o świętość i doskonałość obrządku nie zranić innych wymiarów świętości Kościoła. Bo po pierwsze kapłan jako człowiek może być w sferze swojej natury nie święty, ale sakrament który ... , urząd kapłański  pozostaje zawsze święty. Nie wolno mi, ani jako kapłanowi, ani jako ludowi Bożemu, zranić urzędu kapłańskiego, bo tym samym ranię świętość Chrystusa, czyli to, o co mi chodzi w mojej postawie. Podobnie  w relacji do biskupa, wolno mi, nawet w sumieniu mam obowiązek, nazwać każdą słabość, każdą niedoskonałość, czy nie daj Boże każdy grzech biskupi czy papieski. Ale czego mi nie wolno, ani jako kapłanowi, ani biskupowi, ani papieżowi, ani ludowi Bożemu  zakwestionować świętość urzędu apostolskiego i urzędu nauczycielskiego
     Nie mogę! 
     Bo co uczynię zranię ten fundament, o który ja się upominam, przepisami o świętość obrządku. Dbajmy o prawdziwą, aż do bólu szczerą i uczciwą, kulturę życia, także w zakresie liturgii świętej. Macie państwo absolutne nietykalne prawo żeby domagać się w każdej parafii, żeby kapłan celebrował liturgię trydencką w sposób godny, dostojny i nie potrzeba się  niecierpliwić.15;54

      Wskazuję na św. Ojca Pio, który otrzymał zakaz od nieprawego i niesprawiedliwego przełożonego celebracji Mszy Świętej i on wiedząc o tym, że to jest akt nieprawy i akt niesprawiedliwy, on wzorem Chrystusa Pana ukrzyżowanego przejął na siebie tę nieprawość i tę niesprawiedliwość.
     Co to oznacza
     Że tym sposobem świętość działa, jest w niebie i nie skończyło się Jego działanie, oddziaływanie na świat, bo On w prawdzie świętych obcowania, św ojciec Pio oddziałowuje dzisiaj na świat. Dam państwu przykład:
      (Tu pomijam przykład marynarza z Hamburga, od 16;48 do 17;55 min nagrania, pod którego podkładam tonący statek modernistycznego współczesnego Kościoła Katolickiego  i skupiam się dalej na wnioskach Ks. Profesora).
      I tu dla was rada, co zrobić w kwestii odnowy liturgii? Co możecie jako lud Boży zrobić? Poza tym, że prośby kierujecie do kapłanów, do biskupów, co możecie jeszcze zrobić? Rzecz najważniejszą: uklęknąć i błagać Pana Jezusa, i tak jak ten kapłan (z przykładu z marynarzem) powiedział do dzieci na katechezie: Dzieci wróciłem od umierającego (marynarza = Kościoła Katolickiego) i rozpocząć modlitwy za umierającego marynarza (czyli za umierający KK).   
     Jaką wiadomość Kochani otrzymał? ....
     Z nieba zstąpił ojciec Pio i wyspowiadał tego marynarza, (czyli tonący okręt Kościoła Katolickiego).
     Kochani, co to oznacza?- pyta dalej Ks. Profesor
     Sztuką życia katolickiego jest, żeby w każdym momencie nie dać się złu, nawet w najświętszych sprawach sprowokować, lecz bronić, wypracowywać, razem z Panem Bogiem, własną świętość i świętość każdego drugiego człowieka. O to kochani w liturgii świętej chodzi, że mamy Świętą, Przenajświętszą, Ofiarę i że Kościół powinien ... (urwana myśl) I zapewniam was kochani, będziemy się troszczyć o odnowienie liturgii, o te rzeczy, ale teraz liczcie się z tym, że ze względów na te zawirowania, z których tylko kilka żeśmy wymienili, a jest ich całe tabuny, bo diabeł całe regiony wysłał na glob, żeby was poniewierano, żeby niszczono najświętsze rzeczy, między innymi duchowieństwo, lud Boży, kapłanów, liturgie święte, nabożeństwa, to wszystko ceduje diabeł, ale my tylko uzbrojeni Łaską Przenajświętszą Boga, czyli w niczym nie naruszający Bożego ładu i Bożego świętego porządku. Tylko my, wtedy jesteśmy nadzieją dla wszystkich. (Nadzieją) odnowy liturgicznej, która jest konieczna i dziękuję Państwu, że jest was tutaj wielu, którzy macie tę wrażliwość liturgiczną i ją pielęgnujecie, i z uśmiechem, z miłością idźcie do kapłanów i błagajcie, żeby wam dali liturgię w tym obrządku celebrowaną. Bo chodzi o jedno: o świętość. I nie martwcie się, bo nawet jeśli spotkacie się z odmową, wasze poświęcenie i wasze ofiary przyniosą w swoim czasie to, o co wam chodzi. 21:57

Ad vocem Ks. Profesora pomijam. Było na temat corocznych licheńskich Warsztatów Ars Celebrandi, opisanych na tym blogu latem w 2017 i 2018 roku.

I dalej Ks. Profesor: Kochani starajmy się o odnowę, (o odnowie słyszymy od 50 lat, tu chodzi o powrót do liturgii trydenckiej nigdy nie zakazanej, a wprost zwalczanej przez posoborowy Kościół Katolicki), ale tak, jak sobie mocno, rodzinnie, tłumaczymy zawsze wszystkie działania katolików: i duchowieństwa, i wiernych powinny (muszą) mieć postać świętą. Nigdy nie rezygnujmy ze świętości wszystkich naszych aktów i uznania tego co święte, co Pan Bóg powołał jako święte.

A teraz ks Michał Woźnicki WSDB: 
Chcę też z tego miejsca powiedzieć, że Ksiądz w którego obronie staję dzisiaj, i chciałbym stać i stoję Ks. prof. Tadeusz Guz doświadcza szykan za to że mówi prawdę. Jeśli były mordy rytualne i żydzi je czynili to trzeba o tym mówić, choćby i jeden taki był i że był w imię wiary, wynikły z talmudu. I powinien Ks. Profesora bronić biskup, biskup, biskup (4 x) kardynał, kardynał, kardynał (3 x) i papież i wierny lud. I jeżeli tak się dzieje, a dzieje się w jakimś minimalnym stopniu, że atak silniejszy niż obrona, to ja chcę wierzyć i tak wierzę i daj Boże, że jest to doświadczenie, które dla tego kapłana, dla Ks. Profesora jest tym i po to, żeby zaczął bronić Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, tak jak jej powinien bronić katolicki kapłan, ksiądz katolicki i profesor, że być może przez to opuszczenie i zdradę tych , którzy nie bronią kapłana katolickiego przed żydami, że to co Bóg mu chce ofiarować, żeby dało się Ks. Profesora obronić, że nie tylko staje w obronie św. katolickiej wiary, nauki i filozofii, ale żeby z tego tytułu, że jednak Ks. Profesora ktoś broni, człowieka ktoś broni, a Mszy Świętej w tradycyjnym rycie w Polsce z tych co winni (bronić) przez 50 lat nie bronił nikt. Wyrosło, że będzie to następny kapłan, który da czyste jasne świadectwo katolickiej wiary, tak jak należy, żeby nie bredził ludziom, że się po gruszce czy śliwce poznają jako katolicy, bo to nie jest katolicki znak i tak samo nie bredził już więcej ludziom, nie dziwował się, że są w Kościele Świętym księża, którzy bronią Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Niech się rozejrzy w koło dzisiaj, że ci którzy są gotowi Ks. Profesora bronić i chcą bronić i zrobili pierwszy krok, to ci którzy wychowani już są  z powrotem na Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, a nie na nowej Mszy. 
    pewni Sądu Bożego, który będzie towarzyszył i będzie wraz z paruzją, powtórnym przyjściem Pana, nie bójmy się jeśli by w naszym życiu były rzeczy, które nam ktoś wyciągnie i wyjawi. Bójmy się tego, abyśmy nie zostali zawstydzeni przez Pana, który objawi przed winnymi to, co w tym doczesnym życiu było dla naszej chwały, a jednocześnie obroni nas przed tym co winno być ukryte, co zawsze służyło i służy prawdzie, zasada dyskrecji i tabu. Nie każdemu wszystko się należy. W tym świecie nie należy się Święta Prawda psom. Nie należy rzucać pereł przed świnie. Trwając we Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim bronimy największego i najwyższego skarbu jaki Kościół w historii 2 tys. lat miał i ma. Ofiara Mszy Świętej zyskała swoją formę, swój sposób sprawowania, w rycie rzymskim, który jest dla nas skarbem, którego bronimy, którego nigdy się nie wstydzimy, któremu służymy wiedząc, że to stanie się dla nas powodem do okazania nam, naszej chwały wobec bliźnich nawet wtedy, kiedy dziś z tego tytułu jesteśmy zawstydzani.  Amen.

Modlitwa:
Ja, któremu się marzyło od początku Soboru Watykańskiego II, by Kard. Karol Wojtyła, a był wtedy jednym z najmłodszych kardynałów, został w przyszłości papieżem, od dłuższego czasu, każdego dnia, upraszam Pana Boga, wraz z  X. Michałem na czele i z innymi wiernymi, o biskupa katolickiego w Polsce. Polaka, który by sprawował tylko i wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i przyszedł w ten sposób Kościołowi Świętemu i wiernym z pomocą w oderwaniu się od herezji modernizmu i hegemonii, dominacji modernistów - Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie.