Benedykt XVI Komunia na klęcząco

 
„Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”


„Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem.
To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury –
– kultury prawdy

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).