poniedziałek, 15 października 2012

Modlitwa przy zwłokach zmarłego.

Modlitwa przy zwłokach zmarłego, 
to jest przy trumnie, w której złożono zmarłego.
(Przepisana z "Książki do nabożeństwa dla wszystkich katolików Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej ułożonej przez Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Dunina", wyd. z 1842 roku, str.675 i nast.).

Panie, bądź miłościw tej duszy!
Jezu Chryste, bądź jej miłościw,
Panie, bądź jej miłościw.

Wieczny odpoczynek racz dać tej duszy Panie!
A światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki.

Wieczny, wszechmogący, miłosierny Boże! Stworzycielu i Panie wszystkich rzeczy, prosimy wszyscy najświętszą miłość Twoją, abyś tę duszę która się teraz przed Twoje oblicze przeniosła, łaskawie przyjąć i według nieograniczonego miłosierdzia swego z nią postąpić raczył. A jeżeli już na męki czyśćcowe skazaną została; błagamy Cię racz ją litościwie z nich wybawić. Nie patrz o Boże na jej grzechy, lecz na niewymowną dobroć Twoją, nie pamiętaj jej, Panie nieprawości, ale raczej pomnij na łaskawe obietnice Twoje. Ach Boże najmiłosierniejszy nie sądźże jej surowo, przebacz i przyjmij ją między wybrane Twoje. Nie dopuszczaj, o najlitościwszy Ojcze Niebieski, aby najdroższa męka i śmierć Syna Twego jedynego zaginęła, albo próżna była w tym dopiero zmarłym stworzeniu, ale owszem, daj jej wieczne zbawienie, którego się z najświętszej miłości spodziewała. Racz ją udarować Niebieskim weselem, jakiego zawsze z łaski Twojej świętej pragnęła. Racz jej bądź miłościw, aby z ciemności do światłości, ze strachu do bezpieczności, z mąk do ulżenia, przeniesiona była i wzięła ze wszystkimi Świętymi i Wybranymi Twoimi obiecane wieczne dziedzictwo w Niebie przygotowane, nieśmiertelnej chwały przed obliczem Twoim używała i weseliła się ze wszystkimi Świętymi w nieskończonym błogosławieństwie, z łaski Twojej otrzymanym. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.

Brak komentarzy: