wtorek, 27 października 2015

Szanowny Senator Piotr Florek

       Dane z 2 okręgów Baranowo nr 5 i Chyby nr 10 (rozpatrywane razem jako jedna Parafia pw. św. Józefa w Baranowie), na tle Gminy Tarnowo Podgórne, najbardziej czerwonej (kolor na mapie Państwowej Komisji Wyborczej), w najbardziej czerwonym Okręgu Wyborczym nr 90  (do Senatu) na podstawie oficjalnych wyników PKW w wyborach 2015 roku.
źródło: http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat 

      Frekwencja średnia dla parafii 70,22% (w tym Baranowo 67,19% i Chyby 78,48% - największa frekwencja w 13 obwodach w gmimie Tarnowo Podgórne mającej największą frekwencję spośród 17 gmin ościennych wokół m. Poznania wchodzących w skład obwodu nr 90, w którym średnia frekwencja wyniosła 58,08%, przy średniej krajowej = 50,91%). 
        Czy tak wysoka, rekordowa frekwencja była skutkiem nawoływania do udziału w wyborach Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego - patrz 1 minutowy film na: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/10/25/abp-gadecki-zacheca-do-udzialu-w-wyborach
bardzo w to wątpię. 
        Cieszę się w przeciwieństwie do mego Ks. prob. kan. Andrzeja Strugarka, że dopełniwszy w niedzielę wyborczą obowiązkowym corocznym liczeniem parafian na niedzielnych Mszach  św., będzie miał okazję porównać wyniki grzesznych, bo jeszcze spowiadających się i przystępujących do Komunii św. parafian, a uczęszcząjących na niedzielne Msze św. z wynikami głosowań na partie i posłów programowo głosujące w przeszłości przeciwko prawu naturalnemu, przeciwko dziesięciorgu przykazań. 
       Nasza parafia jest bowiem znana od lat nie tylko z wyjątkowej bardzo wysokiej frekwencji wyborczej, ale jeszcze bardziej wyjątkowej pod względem dziwnej, jakiejś takiej zbieżności ilości oddawanych w wyborach głosów na PiS z ilością praktykujących katolików.      
      Patrząc tylko na suche liczby wyborcze, chciałoby się powiedzieć, co oczywiście jest nieprawdą, że tylu parafian chodzi w niedzielę do kościoła, ilu parafian głosuje na PiS. Nie znam spisu kościelnego, nogę się opierać tylko na moich szacunkach, stąd mogę się nieco mylić, ale pewno nie dużo. Za wyniki ostatnich wyborów w parafii mogę ręczyć, gdyż byłem mężem zaufania z ramienia PiS - u  i patrzyłem, jak to się brzydko mówi, komisji "na łapy". 
       A oto wyniki:
Najpierw głosy nie ważne: w wyborach od sejmu (na białe książeczki) 24 głosy nie ważne i teraz, uwaga, szok: w wyborach do senatu na jedną żółtą kartkę, na której należało postawić jeden krzyżyk, oddano przeszło dwa razy więcej głosów nie ważnych, niż w wyborach do sejmu, bo aż  53 głosy nie ważne; co do ogólnej ilości głosów ważnych 1896 stanowi 2,8%, z czego 41 osób wrzuciło do urny kartkę bez skreśleń nie mając "swego" kandydata wśród 3 przedstawionych do wyboru propozycji.
        Najpierw "zwycięska" PiS w osobie prof. Sławomira Hinca.
       W parafii uzyskał on 369 głosów to jest głosowało na niego 20,02% ogółu mieszkańców, a więc jeden na pięciu głosował za PiS - em, z czego w Chybach tylko jeden na sześciu, (to "swoisty" rekord wśród 13 okręgów w gminie, wiodącej "swoisty" rekord wśród 17 gmin ościennych wokół Poznania). W samym Baranowie na prof Sławomira Hinca  głosowało 21,30% ogółu mieszkańców, czyli jedna osoba na 4,7 mieszkańców głosowała za PiS-em. Tu warto podkreślić, że średnio w całej gminie 1 osoba na 4 cztery głosowała za PiS-em, a we wszystkich 17 ościennych gminach wokół Poznania (nieomal województwie) 1 osoba na 3,6 była za zwycięskim PiS - em.
       Gdy chodzi o panią Kierzek-Koperską Katarzynę to zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru odniosła wyraźny sukces nad kandydatem PiS-u, uzyskując półtora raza większe poparcie. W parafii były to 582 głosy, co stanowiło 31,58% głosujących. Z nieco mniejszym poparciem spotkała się ta pani w naszej gminie jak i całym okręgu wyborczym, w którym poparło ją ogółem 45 403 mieszkańców. 
       Obecny Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek reprezentujący PO, któremu jako zwycięzcy dedykuję ten wpis, uzyskał 65 749 głosów = 42,92% wszystkich głosów. Zapewnił sobie tym wynikiem nie kwestionowane miejsce w senacie, dystansując obojga współkandydatów. Tak wysokie zwycięstwo zapewniła mu między innymi  najbardziej "czerwona" ze wszystkich gmin, nasza gmina Tarnowo Podgórne, udzielając mu 5353 głosy poparcia, a w tej gminie najbardziej czerwona nasza parafia 892 głosy, z najbardziej czerwonymi Chybami  z których 277 osóby, to jest 50,18%  oddało na niego swój głos. Oznacza to, że poparcie Wojewody Poznańskiego w Chybach było większe niż łączne poparcie obu jego konkurentów. Nieomal podobnie wysokie poparcie uzyskał Pan Wojewoda i z Baranowa. 
        Co to dla mnie  oznacza? 
        Po pierwsze: Panie Senatorze, mimo, że na Pana nie głosowałem, gratuluję Szanownemu Panu tak wyraźnego zdecydowanego sukcesu wyborczego. 
       Po drugie: Ze swej strony nigdy Panu nie dziękowałem, a powinienem podziękować, za ogłoszenie na początku tego roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 19 stycznia 2015 roku poz. 311 uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr IV/29/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku o nadaniu nazwy Plac Zmartwychwstania skwerowi, na którym stoi Pomnik Bożego Miłosierdzia w Baranowie.     
      Po trzecie: Uprawomocnienie się powyższej uchwały, przez ogłoszenie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, pozwoliło mi na zgodne z prawem zmienienie adresu mego zamieszkania, tak, że karty do głosowania jako jedyny Polak brałem z adresu Plac Zmartwychwstania. 
      Po czwarte:  Nazwa ta, pisana w skrócie Pl Zmartwychwstania, po zmianie tylko jednej litery na końcu z "a" na "e" oznacza Szanowny Panie Senatorze, że Pl czyli:
POLSKA    ZMARTWYCHWSTANIE. 
     Tak, tak Panie Senatorze i Szanowny Pan reprezentując mnie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, będzie miał w zmartwychwstaniu Polski, jeśli tylko zechce swój udział. Pan już go ma, nie będąc w pełni tego świadomy, w tym Bożym projekcie swój udział. 
        Po piąte: Kolejnym etapem będzie jeśli Pan zechce dla Szanownego Pana nadanie Jezusowi Chrystusowi, Zmartwychwstałemu i Eucharystycznemu oficjalnej nazwy:
 "Jezus Chrystus KRÓL  POLSKI". 
      Po szóste: Ta nic nie kosztująca uchwała Senatu RP, winna być pierwszą, z jaką w imię POJEDNANIA narodu i zgody narodowej wystąpią senatorowie IX kadencji, wybrani z list PO w tych wyborach. Nie senatorowie z PiS - u, ale właśnie Wy Panie i Panowie z PO. Jeśli Wy wystąpicie z taką propozycją uzyskacie wielką łaskę od Boga i ludzi wam przeciwnych, przełamiecie lody i skruszycie serca. Wystąpiwszy z taką inicjatywą ustawodawczą, nie oglądając się na PiS i Episkopat, staniecie się istotnym elementem szeroko pojętego POJEDNANIA w narodzie. Na tej drodze do Pojednania nie ma czasu do stracenia. 

        Szczęść Wam Boże na tej drodze.

Po siódme: Panie Senatorze Piotrze Florek występując z taką inicjatywą zapisze się Szanowny Pan złotymi głoskami nie tylko na kartach historii Polski, ale co ważniejsze wpisze się Szanowny Pan w przygotowany dla Pana i dla Polski Boży Plan Zmartwychwstania.  

Brak komentarzy: