poniedziałek, 9 listopada 2015

Ojcostwo wszechrzeczy i ojcostwo łaski

Dzisiaj będzie o trzech stopniach ojcostwa Boga Ojca w stosunku do nas ludzi. Opracowanie oprę o wczorajsze niedzielne kazanie ks. dr Piotra Natanka, który odwołuje się do prywatnych objawień pani Agnieszki. Usłyszałem dzisiaj zarzut:  facet z doktoratem, a mówiąc kazanie opiera się o prywatne objawienia i do tego nie zatwierdzone przez Kościół. No cóż, każde objawienia są najpierw tylko prywatne, potem winny być badane przez Kościół i albo przechodzą, albo odpadają. Dzienniczek św. siostry Faustyny też był czas, gdy nie był przez Kościół uznawany, a kult Bożego Miłosierdzia eliminowany. Póki co Kościół nie wykazał przez tyle lat głoszenia kazań przez Ks. Piotra Natanka żadnej herezji w jego nauczaniu, stąd cytowanie jego kazań nie uważam za grzeszne.
Tak jak dotychczas słowa objawień - kolor niebieski
komentarz ks. Piotra - kolor czarny
moje dopowiedzi  - kolor brzowy 

Trzy stopnie ojcostwa
1. Ojcostwo Boga w porządku wszechrzeczy:
       Moja córko słusznie nazywasz mnie Ojcem twojej duszy, ponieważ jestem jej początkiem i przyczyną. 
       W przypadku Ewy dotyczyło to nie tylko duszy ale i ciała. Moja Ewa tak odbierała swoje ciało, jak PraEwa w raju. Pełna sierota nieomal od urodzenia za ojca miała Boga Ojca, a za matkę traktowała Matkę Boską - pisałem o tym w poprzednim wpisie.
        W porządku wszechrzeczy jestem Ojcem wszystkiego stworzenia, ponieważ jako stworzyciel jestem Ojcem wszystkiego co zostało stworzone, a więc WSZYSTKIEGO.
        Modlitwa:  "Ojcze Niebieski, który stworzyłeś niebo i ziemię , ludzi i Aniołów i każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze jest być Twoim dzieckiem. Wierzę, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie, a kochasz mnie bardziej niż moja matka, niż ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić ofiarując mieszkanie w Twoim Królestwie, gdzie Ty. mój Bóg Ojciec mieszkasz ze swoim Synem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki". 
        W tym znaczeniu jestem ojcem każdego człowieka. 
Czyli nawet tego z in vitro, mimo, że niektóre współczesne kliniki przypisują sobie "fabrykowanie" ludzi. Patrząc na wszechświat i to co w nim zdziałałeś będziesz mówił to moje dzieło. Przykładowo: patrząc na stojący na Placu Zmartwychwstania pomnik Bożego Miłosierdzia powiesz to dzieło Dłużniewskiego i Zygarłowskiego, inny powie to dzieło Ks. Andrzeja Strugarka, a jeszcze inny powie to dzieło Ewy Zygarłowskiej, bo ona zawiozła całą wymienioną wyżej trójkę mężczyzn do żwirowni w Rosku i wskazała na kamień, z którego wykonano pomnik, a jeszcze inny powie to dzieło Polaków z kraju i z zagranicy, bo oni dali pieniądze na jego powstanie. A na to wszystko odpowie Wójt Gminy i stwierdzi spokojnie ja dałem na wykonanie Placu Zmartwychwstania dwa razy więcej kasy niż wszyscy pozostali na budowę pomnika, a poza tym i pomnik, i Plac Zmartwychwstania to własność publiczna, bo na publicznym gruncie stoi. A co na to Bóg Ojciec? Pogodzi - pojedna wszystkich pouczając: to pomnik mego Syna Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Eucharystycznego, Króla Polski wybudowany jako votum wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II, przez Polaków z kraju i z zagranicy z ks. prob. Andrzejem Strugarkiem na czele.
        Bowiem wszystko co się tu wydarzyło jest darem Boga. Gdyby On nie miał takich myśli nie posłał wykonawców, nie pobłogosławił materialnie i modlitwą, moglibyśmy tylko kolędy przez cały rok śpiewać.


      2. Ojcostwo Boga w porządku łaski: 
       Jest jednak inne ojcostwo, które nie pochodzi i nie wywodzi się z porządku rzeczy, ojcostwo wyższe: ojcostwo łaski i jeszcze ojcostwo woli Ojca. Boskie Ojcostwo, które odziedziczył człowiek wchodząc [w nie] przez zasługi Mojego Syna.
      W te dwa pozostałe poziomy ojcostwa wchodzimy przez zasługi Pana Jezusa.
Jezus przywrócił człowiekowi godność i miano Dziecka Bożego.  
      W Jezusie dokonało się bowiem narodzenie nowego stworzenia. Wszystko zostało odnowione.
      Jezus przywrócił człowiekowi godność i miano Dziecka Bożego, aby każdy człowiek mógł przez łaskę stać się podobny w Mojej chwale.
      Czyli przez Jezusa mamy ojcostwo łaski. Czyli przez łaskę dostępujemy godności i miana Dziecka Bożego.
      (8:13) Chrystus poprzez swoje bezgraniczne posłuszeństwo, w którym zniżył swoje bóstwo do upadłego człowieczeństwa wywyższył człowieczeństwo, uzdrowił je i wyniósł je na tron Boski. Odtąd każdy może być nazwany Dzieckiem Bożym. 
        Jest to tajemnica drugiego ojcostwa, ojcostwa w porządku łaski. Jest warunek przyjęcia porządku łaski. Musimy je przyjąć przez zasługi Jezusa Chrystusa, a więc przez Chrzest Święty, który staje się źródłem łaski. To klucz do stania się Dzieckiem Bożym w porządku łaski.
        (9:43) Przez Chrzest św. przyjmuje się Jego zasługi, łączy swoją krew z Jego Krwią poprzez łaskę, a więc staje się bratem Jego w porządku łaski. 
        To mój Ojciec wszystko mi uczynił. Usynowieni przez Chrzest św. możemy całą moc Boga wyrwać  niejako dla siebie. 
        A tym samym posiadając Jezusa za brata, zyskujecie Mnie za Ojca i Ducha Świętego, jako sprzymierzeńca w wędrówce do Domu Ojca.
        Przeciwnicy Boga wiele wieków pracowali od czasów renesansu by się pozbyć Pana Jezusa. Szykuje się zamach na dogmat Trójcy Przenajświętszej. Pana Jezusa już wybito. A jak macie ślepe oczy to przyglądnijcie się, gdzie w waszych świątyniach są tabernakula. 
        Co stało się ze świątyniami Boga na całym świecie. Przestali się ludzie karmić Bogiem czyli chrzcić, przyjmować zasługi Pana Jezusa w obfitości łask przez Sakrament Pokuty i Eucharystii w związku z czym okazuje się, że kościół jest nie potrzebny. A te bastiony, które pozostały tu i ówdzie na mapie katolickiej świata dziś są rozwalane przez wszystkie możliwe formy, obrażania Eucharystycznego Króla. Kiedyś potomni nazwą to bitwą o posłuszeństwo. Nie umiemy się dostosować, siejemy zamieszanie, nie ma jedności znaków (oskarża się zwolenników ks. Natanka) Bo Niemcy wszyscy (przed wojną) wołali heil hitla. No i co, mieli rację? A dzisiaj lekarze w Niemczech mogą zabijać starych, chorych i cierpiących. Jedyny warunek: mają robić to nie dla zysku, ale chcąc ulżyć w bólu swoim pacjentom. Takie prawo uchwalił w piątek niemiecki parlament. I co mają rację? Ilu z was krzyczało dawniej "Niech żyje Stalin". Gdzie są oni? Dlatego jak się pozbędziemy Pana Jezusa w Kościele Katolickim znika problem Trójcy Przenajświętszej. Dlatego też przy reformie Mszy św. poznikały wszystkie modlitwy o Trójcy świętej. Jak robisz znak krzyża, jak są wścieknięci. Pan Jezus jest kamieniem węgielnym naszej wiary i jakby spoiwem Trójcy Przenajświętszej. Jak się go wyrzuci, nie ma miejsca na mękę, na sakramenty, niczego tego nie na. Jak może wychodzić z ust przywódców kościoła, czy uczonych w piśmie hasło, że Luter był dobry, miał wiele dobrych rzeczy. To już wychodzi poza zakres wiary. Jakby cymbały czytały najnowsze opracowania o Lutrze  to by sami klęli, ale nic nie czytają więc przypominam im fragment hymnu o miłości apostoła Pawła: byłbym jak cymbał brzmiący. Dlatego mając władzę są głośni, a dlatego, że są dzwonami, Dzwon dlatego jest głośny, że jest w środku pusty
Dlatego nie zapomnijcie o ojcostwie nr 2 w porządku łaski, które wam wysłużył i wyprosił Pan Jezus. Ludzie tego nie rozumieją. W Polsce się coraz mniej dzieci chrzci, a tu po urodzeniu trzeba od razu lecieć do Boga,  zanurzyć to maleństwo w zasługach Zbawiciela, aby było ochraniane. Chrzcić dzieci w starym rycie, aby był egzorcyzm, wszystko po kolei, bo skąd ty wiesz, czy swoim postępowaniem, nieraz głupim wybrykiem grzesznym nie sprawiłeś że wprowadziłeś tam już w wody tego dziecka szatana.
        16:36 To Ojcostwo należy się tylko wybranym, Ojcostwo wszechrzeczy należy się wszystkim, a Ojcostwo łaski tylko wybranym. 
        Dlaczego? Bo trzeba przyjąć Chrzest św, kapujecie, ale Chrzest może przyjąć każdy, kto się nawróci, Żeby rozumieć u Boga termin wybrany, to nie jest to określona grupka ci wybrani. Wszyscy jesteście wybrani, tylko musicie chcieć podejść do łaski. 
      To Ojcostwo należy się tylko wybranym, choć wybranym staje się człowiek poprzez akt własnej woli.
      Z życia dobrze wiemy, że z tego Ojcostwa nie chcą wszyscy skorzystać. 
      To Ojcostwo jest największą łaską jakiej możecie doświadczyć na ziemi, ponieważ żyjecie już nie jako stworzenie należące do Mnie w porządku rzeczy, ale jako dziecko przynależne Mi przez łaskę.
      Bóg cię musi przyjąć bo cię przedstawia Mu ciebie Pan Jezus. Czyste prawda. On cię uznał za brata. 
      18:25) W świecie nie jesteście jak inne stworzenia poddani i bezbronni wobec mocy zła, ale jako Moje dzieci uwolnieni z mocy złego.
      Trzeba to mówić wszystkim nie ochrzczonym. Jesteście w niewoli złego.
      19:02 Dusza dziecka Bożego w porządku łaski zyskuje moc poprzez zasługi Mojego Syna i posiada władzę nad światem, której nic nie ma mocy zdolnej przeciwstawić się, na mocy zasług Jezusa. 
      Dlatego zawsze wam mówię:noście w kieszeni różaniec poświęcony,  łaska spływa na niego poprzez zasługi Pana Jezusa , noście krzyżyk, wieszajcie go na ścianach domów. Dlaczego wprowadzają inne znaki, przyrodę nieożywioną, jakieś bohomazy? Komuś zależy na tym, aby ten znak krzyża zniknął, bo tu wskazuje na drewniany krzyżyk z pasyjką przez zasługi Pana Jezusa ta pasyjka działa. Ona ma nieprawdopodobną moc, a co dopiero człowiek ochrzczony, który jest dzieckiem Boga, noszący na sobie kawałek drewna, metalu, a co dopiero ja ochrzczony, ja dziecko Boga. Nie umiemy wykorzystać tej przestrzeni. Czyli nie potrafimy się podłączyć pod Boga. Dlatego przestańcie się bać! Czym prędzej uwierzcie, że w Bogu jesteście najsilniejsi na całym świecie.
       20:50 Dusza Dziecka Bożego w porządku łaski przez zasługi Pana Jezusa zyskuje moc dzięki której przez Pana Jezusa będzie się przeciwstawiała złu. Staliście się wyzwoleni z mocy piekieł poprzez chrzest i szatan nie może wam szkodzić, może kusić na tyle na ile mu Bóg pozwoli. Jednak łaska jest darem Dzieci Bożych, kiedy poprzez umiłowanie grzechu zstępujecie na ścieżkę świata tracicie tę ochronę i moc wypływającą z łaski chrztu świętego.
       To jest czytelne. Będąc grzesznymi stajemy się znowu zwolennikami świata, a skoro przechodzimy na tamten brzeg stracimy ochronę i moc wypływającą z ze Chrztu świętego. Przypominam każda spowiedź od razu wszystko rekompensuje. Przychodźcie i bierzcie, zanurzajcie się w najdroższej Krwi Pana Jezusa. Najwięcej Krwi Jezusa jest w konfesjonale. W wyjątkowo bogatej ilości. 
        (22:22) Poprzez grzech bierzecie za rękę szatana i jego nazywacie ojcem. Odtąd on was prowadzi, on was dogląda, układa do snu. Ja jestem Ojcem porzuconym, samotnym w Moim Królestwie Wszechdobroci i bogactwa. Każde dziecko poprzez chrzest zostało włączone do Boskiej rodziny, pozostaje jednak moim dzieckiem.
       Czyli jak mamy plakat z Bożą Rodziną to obok Boga Ojca Pana Jezusa, Ducha Świętego i Matki Bożej są wszyscy którzy są w łasce uświęcającej.
       (23:20) Każde dziecko poprzez chrzest zostało włączone do Boskiej rodziny. Grzesząc, pozostaje jednak nadal moim dzieckiem, traci jednak ogromną ilość łaski i niezależności wobec świata i złego. Popełniając grzech, tworzy niewidzialną nić, którą łączy się z ojcem zła. Ta nić, z czasem oplatana kolejnymi nićmi grzechu, tworzy rodzaj łańcucha trudny do przerwania. 
         Tworzy się pajęczyna. Wielu widziało jak się z góry spuszcza pająk. Cyk, jedna nitka, wystarczy ją przerwać, Nie zrobisz tego z czasem utworzy się pajęczyna, jak ją trudno zlikwidować, ile zabiegu i kłopotu.
        (24:28) W wyniku nie przeciwdziałania tworzeniu się tego łańcucha, a więc poprzez uporczywe trwanie w grzechu, łańcuchy te mnożą się między duszą z złym, czyli diabłem i tworzą rodzaj pajęczyny w której szatan więzi duszę i pociągając za nić i łańcuchy prowadzi ją jak marionetkę ku wiecznej śmierci. 
        Pamiętajcie ta marionetka jest prowadzona przez diabła ku wiecznej śmierci.
        25:05 Ku samozagładzie duszy, aby ją unicestwić w łasce, a zwłaszcza pozbawić wszelkiej łaski, którą otrzymała od swego prawdziwego Boga Ojca.  
         To co udało się diabłu w Kościele, to jest największym dramatem Kościoła. Jako pierwsze usunięto sakrament Spowiedzi świętej, sakrament Pojednania. Na zachodzie się nikt nie spowiada. A co to znaczy. Nie usuwają pajęczyny, są cały czas w szponach złego ducha i idą ku śmierci wiecznej. Rozumiecie teraz ten rozkaz Boga do mnie : "Ty się zajmij zbawianiem dusz". To się nie dziwcie, że gorliwość moja o Dom Twój Panie pożera mnie. Nie dziwcie się, że są długie kazania, długie Msze święte, zapalanie świec. Ja wam ciągle muszę przypominać, ale codziennie zapalam świece za grzeszników. Więc jeśli jesteś w łasce to pobudzam umysł i ty wtedy myślisz o swoich najbliższych, którzy nie są w łasce, są w pajęczynie szatańskiej. Wtedy w sobie wzbudzasz intencję czy jesteś tu, czy jesteś przed ekranem internetowym, ja te i tamte intencje wasze topię, bo się przecież łączymy duchowo. Ja nie potrzebuję czasu czy przestrzeni. Wiara jest ponad tym wszystkim. Ktoś się modli w Chicago, kiedy ja zapalam świecę i przywołuję w tym ogniu, zaraz jest zawierzany twój najbliższy, którego Bogu polecasz. To nie jest moje widzi misie, patrzcie na celowość!
Bo toczymy nieprawdopodobną bitwę. 
       Dusza taka, choć przez chrzest należy do Boga poprzez swoje uczynki, w jakiś świadomy wybór zostaje dzieckiem szatana.
       Dlatego w naszych orędziach, co mówi Pan Jezus? Kto najwięcej bólu zadaje Zbawicielowi? Kościół. Bo tylko Kościół potrafi najpiękniej uwielbić Boga, ale i potrafi zadać największą ranę. Tak, że jesteście ochrzczeni, że się uważacie za katolików, to nic nie znaczy, bo jak nie żyjesz w łasce, nie żyjesz z Boga, ty jesteś chodzącym dzieckiem szatana. Tylko fałszywi teolodzy wam nagadali, że w koncepcji katolickiej istnieje pojęcie neutralny moralnie. Nie ma innych optyk. Jest tylko optyka albo po stronie Boga, albo po stronie szatana. Przez dar Chrztu św. zostaliście wprowadzeni w przestrzeń Boga i jesteście po tej stronie zawsze. Przez ten dar Ojcostwa łaski jesteś na tym samym wzgórzu, Szatan zawsze jest na drugim wzgórzu, natomiast grzesząc , choć jesteś na tym samym wzgórzu jesteś wywiadowcą, szpiclem szatana, jesteś dzieckiem szatana, ale Bóg ci mówi nie możesz być do końca pokonany jeśli wrócisz. Ja jestem przy tobie. Bo my jesteśmy po tej samej stronie. Ja walczę o ciebie .
       (30:00)Tu dalej Bóg Ojciec mówi : ... zostaje dzieckiem szatana, jego sprzymierzeńcem, a zamiast wolności Dziecka Bożego zyskuje niewolę upadłego stworzenia, które samo nie mogąc uzyskać łaski, odbiera ją zazdrośnie wszelkiemu stworzeniu.
       Pies ogrodnika. Jeśli między nami zagości nienawiść rozwali reakcje między nami. Posłuchajcie jak to działa, co mówi Bóg Ojciec ... zamiast wolności Dziecka Bożego zyskuje niewolę upadłego stworzenia, które samo nie mogąc uzyskać łaski odbiera ją zazdrośnie wszelkiemu stworzeniu.
        Stąd pamiętać na te słowa, które wymieniam po lavabo, po obmyciu rąk: 
        Nie wolno mi przebywać w złym namiocie grzeszników, bo ich jedynym celem jest odbieranie łaski wszelkiemu stworzeniu. 
        To są niebotyczne przestrzenie. Jak niebezpieczne są w kościele polskim przestrzenie gdzie się wprowadza hasło "Dziedziniec Pogan". Akcja jest  "Dziedziniec Pogan", bo oni myślą, że oni ich nawrócą, ale w nich wiary nie ma, więc nie idą w imieniu Boga, tylko zarażają tą chorobą wszystkich innych. Dziś Kościół nie jest gotowy na takie otwarcie. Bo przestał wierzyć w Boga. Nie uznaje Jego łaski. Jest przekonany, że swoją ludzką mocą potrafi nawrócić. 
        (32:08) Człowiek zniewolony przez grzech staje się bezwolny i ślepy. Po woli zdaje mu się, że czyni co chce, a czyni to co szatan idzie w stronę piekła. 
       Czyli skoro nie jesteście Dziećmi Bożymi [przez grzech] a dziećmi szatana stajecie się zniewoleni i wszystko czynicie dla szatana, bo wam się wydaje, że czynicie co chcecie i idziecie gdzie chcecie. Nie, nie jest tak! Perfekcyjnie zdążacie do szatana i w stronę piekła.  Dlatego po latach perfekcyjnie rozumiem słowa Papieża Pawła VI : "Czuć swąd w Kościele Katolickim". W ramach tego otwarcia na pogan powprowadzano całe przestrzenie szczelin w nauczanie Kościoła. Nie ma precyzji, nie ma jasności, dlatego wszystko jest rozsadzane. Budując tamę nie możecie zrobić żadnej szpary. Że parę kropel kapie, nic nie znaczy, ale w zimie przyjdzie mróz, a on ma siłę, rozsadzać będzie coraz więcej, coraz więcej, tąpnięcie, szczelina, wyrwie coś i tak padają największe zapory świata. Więc ludziom wydaje się, że czynią co chcą i idą gdzie chcą jednak oni czynią to co chce szatan idą prosto w piekło.
       Każdym następnym czynem stawia krok na schodach potępienia.   
       Choćby to były dobre czyny, bo oni się tym bronią, bo oni są dobrzy. Nie! To wszystko perfekcyjnie służy szatanowi.
       Te schody prowadzą tylko w dół, w ogień nieugaszony z którego nie ma już powrotu. Nie czyni tego sam patrząc w płomienie, ale postępuje jak marionetka, ponieważ pociągany za nić, za wodze, które dobrowolnie włożył w ręce szatana.
        On nawet tego nie czuje. Proszę księdza: jaki to był dobry człowiek, lecz wszystko to robił bez Boga i to go nie może kanonizować, nie robił tego dla Boga. Wam nagadano, że wystarczy być dobrym, aby wejść do nieba. Jest to kłamstwo! Jest to największe oszustwo wewnątrz Kościoła, które się dostało do Jego łona. Nigdy sami do nieba nie wejdziecie. 
        (35:40)  Nie widzi taki człowiek już ciemności i płomieni, ponieważ jego oczy są na uwięzi,
         Zbyt duża jest ta pajęczyna urasta w rzeczywistość. Dlatego szatan buduje nam taką pajęczynę abyśmy byli na uwięzi. 
         37:03 Postępując w stronę piekła ogląda fikcję, jaką przed jego oczyma roztacza morderca.
         Ta fikcja jest powtarzana ciągle. Był to dobry człowiek. Ks Piotr Natanek atakuje nawet ludzi neutralnie moralnych, tak pisała w pierwszych oskarżeniach Kuria krakowska. Heretycy nad heretykami. 
        Tym sposobem dusza należąca do Boga, bo ona z urzędu łaski do Boga należy wolna od świata staje się  najnędzniejszą niewolnicą i bezwiedną ofiarą złego ducha, który sam upadłszy pełza po ziemi i wije się w ogniu. Z wysokości nieba człowiek stacza się na samo dno piekła tracąc wszelką łaskę Dziecka Bożego. I słowa nadziei: Bóg jednak aż do końca pamięta o każdym swoim stworzeniu.    
        Bo Bóg jest łaskawy, jest cierpliwy, jest miłosierny, jest miłujący. Czeka do końca. I to jest coś nieprawdopodobnego. Dlatego tak trudno jest powiedzieć Dlaczego ten zdążył w ostatniej chwili. Skubany, taki komunista a zdążył, taki ateista i zdążył. Dzieci cieszcie się, cieszcie się, że w ostatniej chwili życia wyspowiadał się, że jeszcze respirator pokazywał, że żyje i go kapłan namaścił. Cieszcie się. Wy sobie nie zdajecie sprawy jaki będziecie przeżywali dramat na drugim brzegu, życzę wam nieba, kiedy zobaczycie ilu poszło do piekła. A największy dramat będzie jak Pan Bóg pokaże ci kopertę i powie w tej kopercie zaplanowałem tyle a tyle nazwisk które uratujesz i odczyta ci tę listę jednych zobaczysz a drugich nie. Nie po to nas Bóg stworzył żebyśmy tylko grzali swoje skronie i swoje procesory i żeby cały świat był ukierunkowany wobec naszego pępka. To jest tylko na tyle, na ile jest pomocne ku chwale Boga i ku zbawianiu ludzi. Myśmy do niedawna nie mieli totalnej świadomości odpowiedzialności za zbawienie drugiego człowieka. Wszystko scedowaliśmy na Kościół jako na instytucję, a ty kim jesteś, jak ty jesteś ochrzczony, przybyłeś gdzieś z galaktyki, zwaliliśmy to na księży. O nie, o nie, o dzieci nie. Z tytułu ojcostwa łaski już jesteś odpowiedzialny, za zbawienie innych dusz.
       (42:09) Bóg jednak do końca pamięta o każdym ze swych dzieci, wzywa je, przyciąga swym ramieniem, zachęca, przypominając o swojej miłości, ofiarując duszy krwawą ofiarę swojego Syna, aby zanurzywszy się w cierpieniu swego Boskiego Jedynaka zyskała znów wolność i odzyskała życie. 
      To zanurzenie w cierpieniu swego Boskiego Jedynaka nazywa się Sakrament Pojednania, Sakrament Spowiedzi. To jest klucz powrotów. Dlatego mistrzami byli na zachodzie zanim wywalili konfesjonały, najpierw wszystko spłycono, żeby to sprowadzić na pozycje ???  nie, że kolana, że przed Bogiem, że łaska, żadna stuła, krawat, garnitur i siedzący jegomość tam. I jak wam mówiłem przez trzy lata mojego pobytu w Wiedniu wyspowiadałem 10 osób, większość chora psychicznie, z zaburzeniami, z niepokojami. Oni przyszli rozmawiać. Proboszcz gdzie byłem na zastępstwie zobaczył krzyże, poszedłem do konfesjonału, otwarłem taki tradycyjny ale tam na siedzeniu odkurzacz i dywan. Wy nie wiecie co za szok dla 3. letniego kapłana z Polski, który w epoce komunizmu zamknięty. Nie jak to? Jak to możliwe? Powiedział mi że mogę siadać do jego konfesjonału, a tam już nie było krat, nie było nic. Wszystko było tak, byś się czuł sobą. 
       A tą ofiarą jest Sakrament spowiedzi, w którym Chrystus swoją Krwią przecina węzły zła. Jego moc ma moc nad wszelkim złem, przywraca godność duszy Jej choroba zyskuje lekarza, a jej ścieżka przewodnika, którym jak nieustraszony ratownik schodzi po nią w najciemniejsze, najniebezpieczniejsze szczeliny prowadzenia, aby  stamtąd wydobyć ją na powierzchnię ku światłu, ku życiu, ku potrzebnej Matce. Poprzez miłość dla Jezusa Dusza uzyskuje przebaczenie i na nowo witana jest jako Dziecko Boże.  
      na nowo witana jest jako Dziecko Boże. pamiętajcie wszystko przez zasługi Pana Jezusa 
      Poprzez zwrócenie się ku Jezusowi otrzymuje odpuszczenie win, otrzymuje zwrot wszystkiego co otrzymała, a więc niewinność i niezależność od świata 
    Amen  
 
      
 

Brak komentarzy: