sobota, 14 listopada 2015

Pojednanie to Zmartwychwstanie duszy do życia

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dzisiejsza Ewangelia (Łk 18. 1, 7-8)

Ks. Jacek Międlar wystąpienie na Marszu Niepodległości 11.11.2015

Ks. Jacek Międlar: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS  CHRYSTUS  I  JEGO  ŚWIĘTA  ĘWANGELIA. 
tłum odpowiada: "NA  WIEKI  WIEKÓW  AMEN"
Ks: ale wszyscy, głośno, jeszcze raz:
Ks: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS  CHRYSTUS  I  JEGO  ŚWIĘTA  ĘWANGELIA. 
tłum odpowiada bardzo głośno: "NA  WIEKI  WIEKÓW  AMEN".

Ks: Moi drodzy wrogowie Ojczyzny i wrogowie Kościoła dzisiaj dostają szału, bo widzą wielką, ogromną Armię Patriotów, Armię Narodowców i Armię Kibiców, którzy mają Boga, honor i Ojczyznę w sercu i są gotowi oddać za Nią życie, ale jestem święcie przekonany, że lewacka propaganda dwoi się i troi aby nas zniszczyć, aby zniszczyć Kościół, aby zniszczyć Naród Polski. Nie możemy na to pozwolić, jesteśmy Kościołem Walczącym, jesteśmy wojownikami Wielkiej Polski. Oni nawet tego nie wiedzą. Im więcej atakują, tym bardziej nasza narodowa duma wzrasta.
 Ks skanduje okrzyk: "DUMA, DUMA, NA-RODOWA DUMA"
na to tłum 3X skanduje:  "DUMA, DUMA, NA-RODOWA DUMA"

Ks: Moi drodzy chyba wszyscy widzą, że jesteśmy lekceważeni w debacie publicznej. Nikt nas nie chce słuchać, a to my jesteśmy przyszłością Wielkiej Katolickiej Polski, my jesteśmy świadomi swoich korzeni.,  jesteśmy świadomi swego dziedzictwa narodowo - chrześcijańskiego i my jesteśmy gotowi walczyć o to dziedzictwo, do ostatniej kropli krwi.
Ks. skanduje okrzyk: "BÓG, HONOR i OJ-CZYZNA"
tłum reaguje spontanicznie 4X skandując: "BÓG, HONOR i OJ-CZYZNA" 

Ks: Wielu, chciało by nam zamknąć usta, wielu, chciało by byśmy całkiem się zamknęli i nie walczyli w obronie Kościoła Katolickiego, żebyśmy nie walczyli w obronie Ojczyzny, naszej miłości, jaką jest Naród Polski. Moi drodzy nie możemy, my musimy walczyć, my musimy iść na peryferia wiary, my musimy iść na te peryferia, do których nawołuje papież Franciszek, my musimy iść w myśl słów św. Pawła Apostoła, który mówi: moim honorem jest iść do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają, my musimy iść poza świątynię, poza zakrystię, poza plebanię. Musimy iść i głosić Prawdę oraz Chrystusa. Musimy iść moi drodzy i bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi na to, że będziecie opluwani, bądźcie gotowi na to, że będziecie prześladowani. Ale nasza siła, nasza moc, nasza odwaga, jest w jedynym Panu Zbawicielu,  Jezusie Chrystusie. 
Ks. wydaje okrzyk: "TO MY, TO MY"
na to tłum odpowiada 3x skandując: "PO - LA  -CY  TO  MY, TO  MY"

Ks: Moi drodzy jesteście wielką Armią Kościoła,jesteście wielką Armią Polski. Nie wiem czy zauważyliście, ale historia zatacza koło. W 1944 wmawiano nam, że Sowieci to są wyczekiwani goście, a w 2015 wmawia się nam i chce się nam wcisnąć islamski fundamentalizm. Nie pozwolimy na to nigdy!
Oklaski. 
Ks. Moi drodzy my nie boimy się pokojowo nastawionych muzułmanów, ale ich przecież jest mniejszość. My się boimy fundamentalizmu. My nie chcemy w Polsce przemocy,  nie chcemy agresji w imię Allaha, nie chcemy gwałtów, nie chcemy przemocy i nie chcemy terroru. My musimy się temu przeciwstawić. Nie chcemy nienawiści, która jest w Koranie w turze V, a chcemy miłość, która jest w Ewangelii. Chcemy walczyć mieczem miłości i prawdy do czego nawołuje nas św. Paweł Apostoł w 6 rozdziale (listu) do Efezjan. 
Ks unosząc w górę Pismo Święte skanduje okrzyk: E-WA-NGEL-IA YES 
i jeszcze jedno hasło Ks.: "E-WAN-GELIA , A  NIE KORAN" 
tłum na to 4X to samo hasło skanduje: "E-WAN-GELIA,  A  NIE  KORAN" 

Ks: Moi drodzy lewacka i islamska agresja uderza w to, co w nas chrześcijańskie, co narodowe tworzy w nas wielką obawę. Mamy do tego prawo, mamy prawo się lękać, mamy prawo się bać przed upadkiem narodowo - chrześcijańskiego dziedzictwa. Mamy prawo do lęku i nikt nas go nie może pozbawić, ale boimy się, że ten strach, że ten lęk przerodzi się w nienawiść, a my chrześcijanie nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego my wszyscy chcemy dialogu, ale nikt nie chce z nami rozmawiać, tylko nas nazywają faszystami, rasistami, ksenofobami i niewiernymi psami. My sobie na to nigdy nie możemy pozwolić! My nie chcemy walczyć młotem nienawiści, który w ferworze szału chce się nam wcisnąć w ręce, ale chcemy walczyć mieczem prawdy, mieczem miłości, mieczem Ewangelii i mieczem jakim jest Jezus Chrystus, żywy Pan i Zbawiciel. 
Ks skanduje okrzyk: "BÓG, HONOR I OJ-CZY-ZNA" 
tłum 4X powtarza jak echo skandując: "BÓG, HONOR I OJ-CZY-ZNA" 

Ks: Moi Drodzy jesteście przyszłością Kościoła, jesteście przyszłością Narodu Polskiego, Dlatego budujmy Naród Polski, budujmy Wielką Katolicką Polskę, na pewnym fundamencie, której nikt, ani nic nie będzie wstanie zburzyć. Budujmy Wielką Katolicką Polskę na fundamencie prawdy, na fundamencie miłości i na fundamencie, jakim jest sam Pan Jezus Chrystus 
Ks skanduje: "WIEL-KA POLSKA KA-TO-LICKA" 
a tłum odpowiada skandując 4X: "WIEL-KA POLSKA KA-TO-LICKA" 

Ks: A teraz moi drodzy, bo to jest Marsz Niepodległości proszę wszystkich o absolutną ciszę i tę minutę ciszy zadedykujmy największym bohaterom narodowym, żołnierzom niezłomnym, oraz tym wszystkim, którzy przez cały dzieje Narodu walczyli o naszą wolność. Proszę o chwilę, minutę ciszy. 
po ciszy:
skandowanie tłumu razem z Ks. 9X: "CZEŚĆ I CHWAŁA BO-HA-TEROM" 
Ks: "NIE I-SLAM-SKA, NIE LA-ICKA WIELKA POLSKA KA-TO-LICKA" 
tłum powtarza1X skandując: "NIE I-SLAM-SKA, NIE LA-ICKA WIELKA POLSKA KA-TO-LICKA" 

na to Ks skanduje:"NIE TĘ-CZO-WA, NIE CZER-WONA WIELKA POLSKA NA-RO-DOWA" 
a tłum powtarza skandując: "NIE TĘ-CZO-WA NIE CZER-WONA WIELKA POLSKA NA-RO-DOWA"

Ks: Moi drodzy, pomódlmy się do tej, która wielokrotnie nas ratowała przed inwazją i klęską. Ratowała nas przed potopem Szwedzkim, oraz przed inwazją bolszewicką. Pomódlmy się do naszej Pani, jedynej Królowej Maryi, Królowej Polski: 
modlą się wszyscy: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami ... 
Ks: W budowaniu wolnej Polski i w budowaniu Kościoła, gdzie w centrum jest Chrystus, Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Amen! 
wszyscy: AMEN 
Ks: AMEN 
wszyscy po raz drugi: AMEN 
Ks: AMEN 
wszyscy po raz trzeci powtarzają: AMEN 
Ks skanduje: "CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE" 
wszyscy przytakują skandując po raz czwarty: AMEN 
Ks wtóruje skandując: "CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE" 
wszyscy jeszcze raz: AMEN 
Ks. po raz trzeci żegna się z tłumem: "CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE" 
na to po raz kolejny wszyscy: AMEN 
Ks kończy słowami: Polska jest bezpieczna z wami. 
Dzięki. 

 podsumowanie:
"POJEDNANIE - SPOWIEDŹ
TO ZMARTWYCHWSTANIE DUSZY DO ŻYCIA"
 w Wielkiej Polsce Katolickiej.

Brak komentarzy: