środa, 27 stycznia 2016

Adoracja Króla Polski

Abyś nam wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i nabożeństwa ku Jego obecności  w Najświętszym Sakramencie przymnażać raczył, my grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie. 
Dziewiąta Reguła Mariańska "Adoracja Boga w Najświętszym Sakramencie" jedna z 11 reguł na drodze logistyki zbawienia. Podstawa życia duchowego, to dwie adoracje w tygodniu przed tabernakulum z żywym Jezusem przez 15 minut. Kiedyś do rzymskich katolików przemawiały dni, lata odpustów, dzisiaj w cyfrowym świecie proponuje się za każdą adorację 3 pkt. Nawiedzisz Najświętszy Sakrament częściej, weźmiesz udział w wystawieniu Najświętszego Sakramentu zaplusujesz sobie dodatkowo. 
Abyś nas do częstego i zbawiennego przyjmowania tej Świętej Eucharystii przez prawdziwe z grzechów naszych  spowiadanie się w Sakramencie Pokuty i Pojednania z Bogiem pobudzać i przywodzić raczył my grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.  
Za święcie odprawioną spowiedź, nie przed takim czy innym człowiekiem, choćby uchodził za doskonałego lekarza dusz ludzkich, nawet nie tyle przed rzymskokatolickim kapłanem, a przed grzesznym tak jak ty, rzymskokatolickim kapłanem, w którym uznasz Miłosiernego Jezusa Chrystusa przy częstotliwości jeden raz na miesiąc uzyskasz dodatkowo 5 pkt.
Abyś nas od wszelkiego niedowiarstwa, kacerstwa i ślepoty serca zachować raczył, my grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.  
Droga logistyki zbawienia prowadzi tylko w jednym jedynym słusznym i wartym zachodu kierunku prowadzącym do nieba. Nie wykłada się jej na takich czy innych akademiach, uniwersytetach, politechnikach, a i w seminariach nie ma takiego przedmiotu. Matka Boska mówi na ten temat bardzo przystępnie:  Chcę abyście pamiętali o moim Synu. Mój Syn żyje i jest pośród was . On zmartwychwstał, żyje i mieszka z wami, aż do skończenia świata. Pamiętajcie o Nim. Jego rzeczywista obecność pośród was jest ogromną łaską, której nie możecie właściwie odczytać z powodu małej wiary. Za niedowiarstwo, kacerstwo i ślepotę duszy nie ma w Roku Miłosierdzia punktów ujemnych. Ale za modlitwę w intencji  nawrócenia niedowiarków, kacerów i ślepców są dla modlących się punkty dodatnie
Abyś nam Boże drogich i niebieskich owoców tego przechwalebnego Najświętszego Sakramentu udzielić raczył, my grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.  

Najgłośniej wypowiadają się krytycznie w stosunku do Kościoła Katolickiego osoby, których nie uświadczysz na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, którym brak czasu, jak mówią, na osobistą adorację wystawionej Hostii w kaplicy wieczystej, bądź całodobowej adoracji. Cóż ty biedny, a najczęściej bogaty w dobra materialne człowieku, możesz powiedzieć na temat Kościoła. Słychać jeden jazgot i opluwanie takie, jakiego doświadczył Jezus wieszany na krzyżu. Stań pod krzyżem Jezusowym razem z Maryją jak umiłowany uczeń Chrystusa, a wtedy zrozumiesz słowa Łukasza Ewangelisty, który na końcu Dziejów Apostolskich napisał (Dz 28, 24-28):
24 Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli.
25 Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno: «Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza:
26 Idź do tego ludu i powiedz:
Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie,
i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie.
27 Bo otępiało serce tego ludu.
Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy,
aby przypadkiem nie zobaczyli oczami
i uszami nie usłyszeli,
i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się,
i abym ich nie uleczył.
28 Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać».

Tak więc logistyka Bożego zbawieniaposłana jest do pogan, oni będą jej słuchać. A ty, ty ochrzczony, a jak sam mówisz nie praktykujący, weź do ręki Pismo Święte i poproś Ducha Świętego, a otworzy ci serce i uleczy z niewiary. Za czytanie, słuchanie, medytację Pisma Świętego też są punkty dodatnie, które możesz sobie dopisać w swoim Dzienniczku Duszy.

Abyś nas Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Maryjo Matko nasza Aniołowie Pańscy i Wszyscy Święci  w godzinę śmierci tak pokierowali sprawami naszymi, by nas Jezus w Najświętszym Sakramencie wzmocnić i obronić raczył, my grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.      
Mówiąc krótko od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie, nasz  Zmartwychwstały, Eucharystyczny Królu Polski ukryty w przedziwnym Sakramencie Męki Twojej, daj nam, prosimy, święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej tak czcić i wielbić, abyśmy owoców odkupienia Twego w nas ustawicznie doznawali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.    

Brak komentarzy: