czwartek, 7 stycznia 2016

Ks Piotra Natanka pochód Trzech Króli


Rzadko się zdarza, aby Ks. Piotr Natanek głosił homilię. Zwykle to co mówi to są kazania, bądź konferencje. W uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli było jednak  inaczej. Ksiądz pozwolił sobie na 17 min homilię, którą za Christus Vincit TV w całości cytuję, a czyta się ją 10 min. 

Przy okazji w tekst wplatam kilkanaście zdjęć ze wspólnego kolędowania przy żłobku i kominku na które dostałem zaproszenie. Organizatorce, za miło spędzony wieczór na tradycyjnym kolędowaniu Królowi, składam tą drogą serdeczne Bóg zapłać.

       7:40 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
       8:27 Prorok Izajasz wzywa Kościół Katolicki i mówi: Powstań świeć Kościele , bo przyszło twe światło  i chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Prorok mówi: ciemność okryła ziemię

Dziś dopowiem mówi Ks. Piotr ciemność rozbłysła nad Kościołem. Kościół nie ma dziś oferty światła, że Jezus jest Królem, że Jezus jest Zbawicielem. Mówi do ludzi, że mamy to samo co inne religie. Jeszcze chwilę i sami wybierzemy sobie religię tam, gdzie jest łatwiej. Wybierzemy buddyzm, pójdziemy do islamitów bez obciążeń. Kościół pozbawił siebie potęgi. Nad nami ciąży przepowiednia Starego Testamentu: "Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi".

      9:35 Oni nam dziś na siłę wmawiają, że dziś się wszędzie  możemy zbawić, że Pan Jezus jest jedną z możliwości, tak jak Budda i Mahomet. Trzymam kciuki za tymi narodami wschodu, bo parę dni temu po raz pierwszy, gdy pani Merkel mówiła swoje przemówienie po niemiecku na dole szedł pasek telewizyjny z napisami po arabsku i obiecali, że wszystkie programy niemieckie w Niemczech pójdą z napisami po arabsku. 
      Kapujecie. 

      Trzymam za nich kciuki, bo ich przedstawiciele poznali Boga. Może Bóg sprawi, że oni otrzymają łaskę i staną się zarzewiem i nawrócą Europę, która otrzymała wszystko. Wy sobie nie zdajecie sprawy jaka jest toczona bitwa z Królem i chrześcijaństwem w Europie. Perfekcyjnie wszystkie siły rzucone są na Europę. 

Wam nagadano, że Europa jest potęgą. Żadną potęgą. Nie mamy lodołamacza, a Francuzi mają jeden lotniskowiec, amerykanie 20. Anglicy na gwałt budują 2. Królowa Elżbieta, to jak za parę lat ją zrobią. Europa nie ma własnej sieci telekomunikacyjnej, wszystko przez Amerykę. Internet kontroluje Ameryka i tak wszystko po kolei.  Wywiad amerykański dowodzi niemieckim i tak po kolei naszym. 

        Europa ma jeszcze to, czego nie ma Ameryka i świat. Ma Króla i ma jeszcze bardzo silne korzenie chrześcijańskie. Tu i ówdzie tak mocne jak w Polsce, więc wszystkie zagony tatarskie są rzucane na tą ziemię pod hasłami wolności i demokracji. No bo co się dzieje moi drodzy w Polsce?  Dopóki jest jeszcze grupa kapłanów, część z nich odeszła lub ich wieszają. (Apostazja). Pojawił się ks. Natanek i pokazuje im, że teksty historyczne o tym mówią. 

Punkt po punkcie i są bezradni. I jeszcze, co gorsze, zajął się prywatnymi objawieniami, gdzie Pan Jezus mu mówi przekaż Polakom, że mam pretensję do tronu Polskiego. Jestem dziedzicznym Królem Polski, bo moja Matka była Królem Polski. (widziałem osobiście fotokopię ślubów z przekazaniem Królestwa Maryi Matce Boga, na planszach w W-wie)

Więc na gwałt pojawiają się tzw. katoliccy myśliciele. Znalazł się jeden, co napisał książkę, że nie da się obronić tezy, że odbyła się intronizacja Maryi i na Króla Polski. To jest przygotowana perfekcyjnie odpowiedź ma moje słowa. Oni są teraz po parafiach przyjmowani, promuje się ich książki. Wy sobie nie zdajecie sprawy jaka jest bitwa. Bo teza jaką postawił w naszych orędziach Pan Jezus: Mam pretensje do tronu polskiego jest bardzo mocna.
13:00 Jestem Królem! Że wyście to zrobili nieświadomie ogłaszając Królem moją Matkę, Matkę Bożą. To co zrobił Król Kazimierz brzmi: Ja władca  ten i ten oddaję Ci ziemię taką to a taką, oddaję Ci to i to. 

      Skoro ja Kazimierz jestem Królem, to Matko Boża kim ty jesteś, po takim akcie? 
     Jesteś Królem tej ziemi. 
     To był przecież normalny akt intronizacji oddania wszystkich ziem do stóp Matki Bożej. I dlatego bądźcie bardzo spokojni, bo działanie Boga jest bardzo podobne.
      Mędrcy ze wschodu co otrzymali? 
      Prywatne objawienie. Do nich dotarła wiadomość o przyjściu Zbawiciela. Oni to odkryli w dniu Zwiastowania, czyli 9 miesięcy przed narodzeniem i przyjmuje się, że do roku dotarli do Betlejem. 

Do roku, przyjmuje się, że Pan Jezus był już odchowany. Matka Boża już mieszkała u niejakiej Anny w Betlejem, dostała pokoiczek malutki. Jerozolima cała uwierzyła, wszyscy tym żyli. Sprawa by nie wyszła na jaw, tylko dzieci przybył nie byle kto do Jerozolimy. Dostojnie ubrani, z orszakiem, historia nazywa ich królami. Wiadomo, że kto przychodzi z darami musi być  na odpowiednim poziomie w hierarchii. Przychodzą do Jerozolimy i mówią narodził się Król. 
      Dzieci zaczęło się. 


     14:44 Udowodniłem im, że Pan Jezus chce być Królem. Udowodniłem historycznie. Dał kilka przesłanek, nie posłuchali. 
1. że wybuchnie wojna.
2. że będzie Warszawa zniszczona,
3. że będzie katastrofa Niemiec, potężny korpus, tłum żołnierzy wermachtu na Rynku Krakowskim, zamiast głów szczęki wilcze i masę potępionych Niemców w piekle. 

     Rozalia Celak zapowiedziała los Polaków w 1939 roku, że takiej paniki nigdy nie było co będzie. Widziała palącą się granicę Polski od zachodu, miliony Polaków uciekających. 
Wszystkie te główne wydarzenia spełniły się i oni nie wierzą. 
      Więc co się stało w Jerozolimie? 
      Wystraszyli się.
      Przychodzą w prawdzie mówiąc: Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski?
      Co się nasi współcześni faryzeusze nagimnastykują?
      Co oni mają zrobić w listopadzie, w nadchodzącym roku w Krakowie?
      Najprawdopodobniej będzie kompromis:
Że my Panu Jezusowi pocałujemy lewą nogę, a później Ty nas pocałujesz w naszą prawą, żeby było wiadomo, że jest Polska dwojga narodów. Ty i My! 
      Hasło intronizacja, że ma być Król i to jeszcze Król Polski, to jest nie do strawienia. Przeżywają takie same boleści moi drodzy co przeżywał Król Herod. 
     16:31 Stąd też pięknie grają. Powołują komisje, sympozja. Są za intronizacją. Jak to sprytnie grają. Zachowują się jak Herod. (i ściszonym głosem) Posłuchajcie: Idźcie do Betlejem, jeśli to dzieciątko znajdziecie, to ja też pójdę i pokłonię się.(dalej już normalnym głosem)
Czyli Herod na oczach gości, Trzech Królów mówi, że Go uzna królem , bo jak się pokłoni,  to znaczy że Go uzna za króla. Taki jeden kazus nie duży w tej bitwie o intronizację. Pamiętajcie kamykiem wiążącym (papierem lakmusowym) będzie czy nasi biskupi uznają Go za Króla Polski. 
      Do mnie przysyłają gońców,przekonując żebym ustąpił, że w tekstach u Rozalii nie ma nigdzie, że Pan Jezus chce być Królem Polski. 
      17:24 Fenomenalnie. Ta sama osoba tłukła to przez kilkanacie lat, a nagle kiedy jemu troszkę przygrzano po kufrze, że ma lepszą platformę niż ja, nagle mnie przekonuje, że można ustąpić ze słowa "intronizacja" i "Król Polski". 
      17:48 Dlatego moi drodzy musi przyjść Bóg i da znak. Jak dał znak Trzech Królom. I jest taka sytuacja, że oni nie ustąpią, bo jak zrobią intronizację to publicznie powiedzą, że błądzili. Tyle wydali dokumentów, anatem publicznie rzucanych w listach Episkopatu, więc mają sytuację wyjątkowo trudną. Bóg ich problemy porozwiązuje, tak jak rozwiązał problem Trzech Królów. Przysłał anioła, ale oni znów nie wierzą w prywatne objawienia w interwencje. 
      Nie idźcie do Jerozolimy, ale inną drogą wracajcie do swojego domu. 
      Na wschodzie u prawosławnych nie ma żadnych problemów z Królem. Główna Msza św. u prawosławnych jest oparta przeważnie na rycie Bazylego Wielkiego. Tam 6. razy jest w czasie Mszy św. modlitwa uznająca Pana Jezusa za Króla, u nas pozostało Dzieciątko. Nie mogą pojąć, że w Piśmie św. powiedziane jest, że wyjdzie władca. 
     Kto to jest władca? 
     No ten, kto rządzi, kto dba o swoje królestwo. Wszystko to jest moi drodzy przewidziane. Widzieliśmy Jego gwiazdę na niebie. Was już tak poustawiano, że nie uwierzycie w żaden znak, w żadne orędzie Boga, w żadne logiczne wynikające zdanie. Posłano mnie na studia abym utrzymał pion Kościoła, Jest wynikanie, teza, dowód i obrona. A oni mi mówią żeś coś pomyślał i już musi tak być. Ale popatrz na dowody, popatrz na Pismo święte, że czekamy na pomoc Króla. 
      Przy naciskach społecznych i wiernych ustąpili, więc pchnęli sprawę służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, Pchnęli to tak, że diecezja ogłosiła, że baba jest czysta, ale dali to jezuitom, a tam nigdy w życiu jezuita nie był promotorem osoby świeckiej przy kanonizacji, a teraz jest, rozumiecie to? To jest taki blamaż. 
        Dlatego moi drodzy pozostaje nam wiara w Trzech Króli. Nie czekajmy aż Oni upadną na twarz. Zróbcie to wy sami, indywidualnie dokonajcie intronizacji, uznajcie Króla, waszymi rodzinami. A gdzie jest możliwe, zróbcie to w rodzinach w szerszym wymiarze. Gdzie są odważni kapłani , zróbcie to prywatnie w parafiach. Próbujcie wciągać w to burmistrzów, sołtysów gdzie się da. Nie lękajcie się. Dzieło wszelkie prowadzi ku Bogu. 
       Oto po akcie intronizacyjnym narodów ze wschodu, za parę tygodni przyjdzie napad. Trzeba będzie uciekać. Ale Bóg każde dzieło perfekcyjnie zabezpiecza. Przyjdzie.     
       Przynieśli Mu dary. Jak uciekali do Egiptu. Gdyby nie te dary, które Mu dali, jakby Józef egzystował w Egipcie. Przenieście się. Dał tyle, że wystarczyło Józefowi. Później pobłogosławił mu i dopiero jak umarł Herod, znowu przyszedł Anioł i powiedział: wracaj. 
       Wracaj tym razem do Nazaretu. W Judei panuje syn Heroda, a Bóg to tak ustawia, że później Pismo święte mówi że nazwą go Nazarejczykiem. Jezus Nazarejski Król Żydowski, taki będzie napis Piłata na tabliczce krzyża. Dlatego proszę was uwzględniajcie we wszystkim działanie mądrości Boga. 
     Wybrał nas Bóg na narzędzie, głoszenia i pokazania Jezusa Królem całego świata i poszczególnych narodów. Nie jesteście jedynym pępkiem świata. Bo przypominam są grupy silne niemieckie, są  silne irlandzkie, są silne grupy amerykańskie, tylko, że my o sobie nie wiele wiemy. Bóg działa. Efekt Jego działania dopiero będzie widoczny, a potomnym będzie to dane wyczytywać z kart historii, z analiz. 
      Jak myślicie, czy się nie będą kłócili?  
      Będą się kłócili. Będzie akt intronizacji. 
      Jak myślicie uznają to wszyscy? 
      Tak jak macie w rzeczywistości polskiej, tak samo po tym akcie będzie. Ale my wierzymy w moc Boga, jaką Bóg obiecał zesłać na Polski naród po tym akcie, a przez Polskę na inne narody. 
      Dzieci, gdyby to nie było dzieło Boże, to by nas w czerwonych płaszczach dawno powiesili. Wy nie znacie mechanizmów władzy zarówno świeckiej jak i kościelnej. Powtarzam gdyby to nie było dzieło Boże, dawno by to oskubali, na różne sposoby. Stąd też cieszymy się, że możemy brać udział w pochodzie Trzech Króli. Ale nie tym krakowskim, gdzie chodzą poprzebierani, w tym duchowym pochodzie Króla dane nam jest brać udział i pokazywać światu Zbawiciela.

Brak komentarzy: