czwartek, 14 stycznia 2016

Reguła Mariańska wstępem do logistyki zbawienia

Idę, biegnę z wami, a więc nie sam i nie na oślep, ale w określonym kierunku, najważniejszym kierunku, w kierunku NIEBA. Takimi słowami rozpoczął 9 stycznia 2016 r. swoje pierwsze kazanie z trzeciej serii "Reguł Mariańskich" Ks. dr Piotr Maria Natanek.

      W jakim celu się pytam? Proste w celu zbawienia bliźnich. A więc ukierunkowany przez mistrza transport w kierunku NIEBA, dla ZBAWIENIA BLIŹNIEGO. Nic innego jak narodzona w wigilię 2015 roku LOGISTYKA ZBAWIENIA. 

      A zatem dzisiejsze moje sztandarowe hasło na domu  winno brzmieć: MIŁOSIERDZIE  BOGA  TO  LOGISTYKA  ZBAWIENIA  CZŁOWIEKA. I drugie podobne do pierwszego 
MIŁOSIERDZIE  CZŁOWIEKA, TO  LOGISTYKA  ZBAWIENIA  BLIŹNIEGO.

       Po wczorajszym moim wpisie informującym o naborze do nowicjatu nowego koedukacyjnego zgromadzenia bezhabitowców cofam się do pierwszego kazania z trzeciej serii Reguły Mariańskiej. Chcesz w coś wejść, to musisz wiedzieć w co wchodzisz.  Dalej co na czarno to słowa Ks. Piotra, na brązowo moje dopowiedzenia, a co na niebiesko to słowa prywatnych orędzi na czasy ostateczne. Oddaję zatem głos pierwszemu Mistrzowi  Nowicjatu ks. Piotrowi Natankowi: 
       W ramach orędzi Matka Boża podyktowała nam 11 Reguł Mariańskich, byśmy potrafili wziąć w ryzy nasze bezkarne życie. Nasze pokolenie jest wychowane w poczuciu bezkarności, wszechogarniającego prawa do własnych potrzeb, prawa do własnego zdania, prawa do swojego życia, praw, które nie byłyby podporządkowane nikomu i niczemu. Człowiek współczesny - nowoczesny jest poddany sobie samemu i oto Matka Boża przychodzi i woła będziesz robił tak i tak, by współczesnym śpiochom, żarłokom, mówić jak się mają zachowywać w łóżku, co i kiedy mają jeść. I tak oto zjawia się następny, który chce w naszych rodzinach zakładać życie zakonne. Czyli kto? Suspendowany kapłan za nieposłuszeństwo, czy po prostu człowiek, który dostał przekaz że ma się zająć zbawieniem innych, który chce być świętym i innych prowadzić drogą logistyki zbawienia do nieba.  
      Pan Jezus powiedział to precyzyjnie, mówi Ks. Piotr Natanek, kiedy zakładał żertwy z nas. Będziecie żyli w świecie, ale będziecie prowadzili życie kontemplacyjne. 
11 reguł do tego posłuży, a więc idziemy w ślady Wielkiego tercjarza Jacka Malczewskiego. Jest to wysiłek, człowiek chciałby uzyskać efekt natychmiast, a nie cierpieć często dla niewiadomego celu. Kiedy rozpacza dąży jak Łukasz do samozagłady. Ze wszech miar chciałby ograniczyć swój ból podobnie jak jak, który od dwóch tygodni to jest od 30 grudnia 2015 zmagam się z upierdliwą krwawiącą sraczką.
Reguła Mariańska dla rycerstwa Chrystusa Króla, żertw ofiarnych i wszystkich Dzieci Maryi. 11 reguł  podyktowanych na przełomie sierpnia i września 2014 roku przez Matkę Bożą  w ramach Orędzi na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły. 
Bóg zaprasza nas przez te reguły do wielkiego zjednoczenia z sobą. Każdy wysiłek człowieka praca, spanie, jedzenie może być doskonale wliczone w dzieło zbawienia dusz. 
Jest to tzw logistyka zbawienia, czyli wejście na drogę prowadzącą wprost do nieba, do świętości, na drogę  jaką Bóg wyznaczył człowiekowi.
Dewizą zakonu jest: dziękuję ci Jezu, uratuj tę duszę, a ja z radością wykonam to, o co mnie dla niej  prosisz.
Nam pozostaje tylko codziennie powtarzać: Dziękuję Ci Jezu

Bóg nie potrzebuje od ciebie wielkich czynów.
Potrzebuje tylko posłuszeństwa w pełnieniu Jego woli.
Kiedy się obudzisz i leżysz jeszcze w łóżku wołasz Boże spraw, abym w tym dniu pełnił Twoją wolę, a nie swoją. Niby proste, ale potrzebna jest do tego dyscyplina.
Dzieci da się to wszystko osiągnąć.
Ideałem jest świat w którym króluje miłość bliźniego. 
Skoro nas Bóg umiłował, miłujmy się wzajemnie.

Bóg potrzebuje pokuty szalonych dusz, które chciały by zadość uczynić Jego sprawiedliwości. Dziś tak niewielu to rozumie, że Bóg  na ich barkach złożył zbawienie wielu dusz.
Mamy docierać do wielu dusz i przyczyniać się do ich zbawienia. Chodzi o to, byś sobie uświadomił, że, tak jak napisałem na życzeniach świątecznych, dziś Bóg potrzebuje Twojej i mojej pomocy jako współodkupicieli.
Bóg mówi do ciebie, tak jak i do mnie, moja współodkupicielko, mój  współodkupicielu.
Wstępując na tę drogę logistyki zbawienia Matka Boża pokaże budowę domku nazaretańskiego. - pokazując nam warunki. Mamy zmienić postawę wobec czynności codziennego życia, także wobec tych, które dokonują się wbrew naszej woli, a przez to stać się narzędziem, poprzez które Bóg przystąpi do swojego dzieła. Odtąd przyjdzie człowiekowi przedkładać interes Boga nad interes własny, by wspólnie z Nim dokonywać wielkich rzeczy. Dlatego drogi czytelniku korzystaj w tych dniach z moich kazań, mówi ks Piotr Natanek i bądź świadomy że Bóg chce przez ciebie innych zbawiać.
To zupełnie tak ks.Piotrze jak głosi napis na moim domu (tu zdjęcie domu)
Twoje życie już nie należy do ciebie, a wszystko co się tobie sprzeciwia, jak choćby ta moja upierdliwa sraczka, uczyń mi miłą ofiarą. Oczekuję wielu ofiar za te dusze.
Daję ci Jerzy łaskę, abyś mógł rozpoznać każdy czas Mojego wezwania do pokuty za te dusze. 
W innym miejscu, mówi dalej ks. Natanek cytując nie wydane jeszcze orędzia że Bóg mówi:  życie dla Mnie  znaczy nie wypuszczać chwil, w których brak jest uwielbienia dla Mnie. Czy jecie, czy pijecie, czy śpicie uwielbiajcie Boga. Chciałbym, aby wszystkie chwile, które wracają do Mnie były pocałunkiem uwielbienia i czci. Chciałbym aby żadna chwila twojego życia nie była pusta i bezmyślna, ale aby każda wracała do Mnie uwielbiwszy Mnie. Oto moje pragnienie i cel twojego życia. Na tym polega cała logistyka zbawienia.

Biorę was w tę wędrówkę z Matką Bożą, abyście potrafili ten cel osiągnąć. Będę w przyszłości te konferencje powtarzał. Są to bowiem nasze Statuty organizacyjne - nasza logistyka zbawienia.
Reguła mariańska, 11 reguł jak mamy żyć,  prosta logistyka dojścia do zbawienia.
Bo każdy zakon ma swoje reguły czyli prawa i obowiązki ucznia, dziecka, pracownika, zakonnika.
Jesteście już zakonem. Stare formy życia kościelnego, zakonnego są na wymarciu, to już przepowiedział Pan Jezus w dzienniczku u siostry Faustyny.  


Wczoraj byłem na rannej Mszy św. w parafii Serca Jezusowego. Siedem starszych sióstr, a wśród nich siostra Marietta, którą odprowadza podtrzymując do domu zakonnego, druga siostra, najmłodsza, może kilka lat młodsza ode mnie. Wszystkie pokolenie 60+.  

Oto jawi się nowa forma życia zakonnego, nowa nauka zwana logistyką zbawienia, klucz do trwania we współczesnym zsekularyzowanym świecie, a zarazem stawania się zakonnikami, jak Wielki Tercjarz  Jacek Malczewski ze swoim nie odkrytym Zmartwychwstaniem i Nieśmiertelnością, jak napisał o nim Kard. August Hlond w 1948 roku.

Brak komentarzy: