piątek, 26 lutego 2016

Propozycje Aktów Intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla

We czwartek 25 lutego na stronie  http://krolujnamchryste.pl/intronizacja/  na blogu założonym dzień wcześniej ukazały się propozycje Aktów Aktów Intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla Ruchu Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska". 

Zwróć uwagę, że są to:  
1. tylko propozycje przesłane 25.05.2015  ks. bp. Andrzejowi Czaji – przewodniczącemu Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski, do dzisiaj nie przyjęte przez episkopat akty intronizacyjne,
 2. dopiero w trzecim "Akcie Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Narodzie Polskim" znajdujemy fragment zdania, który może być, a może go nie być, napisany przeze mnie czerwoną czcionką, w którym odważono się na piśmie zaproponować  uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski.  
 3. i sprawa zasadnicza, propozycje nie obejmują, jak podają pomysłodawcy dwóch aktów najważniejszych to jest:
  • Aktu nadania przez Sejm RP Panu Jezusowi tytułu Jezus Król Polski;
  • Aktu Intronizacji Jezusa Króla Polski. 

Następnego dnia to jest w piątek 26 lutego 2016 zgłosił się do mnie p. Witold Zieliński z prośbą bym mu pomógł w odbudowie pomnika Chrystusa Króla jaki znajduje się w Tarnowie Podgórnym. Jego misja była dla mnie niezrozumiała i odczytałem ją jako pretekst do tego bym zaprzestał pisania na blogu o Zmartwychwstałym Eucharystycznym Królu Polski w Baranowie i o koronacji figury Chrystusa Króla dla Pomnika Wdzięczności w Poznaniu. Wyraźnie dążył do tego byśmy się wspólnie umówili na wizytę u ks. Arcybiskupa, bym mu osobiście mógł przedstawić swoje racje. Rozmowę zakończyłem stwierdzaniem, że jeśli Ks. Arcybiskupa wcześniej Bóg nie przekona, to ja go nie przekonam by oprócz swego podpisu i daty 01.03.2015 dopisał: "ZATWIERDZAM" i postawił bieżącą datę.  

I kolejna sprawa nie wiem czy związana z powstaniem strony http://krolujnamchryste.pl/intronizacja/ nastąpiła blokada możliwości odtwarzania kazań Ks. Piotra Natanka na blogu Christus Vincit TV co opisałem w poprzednim moim wpisie pt: św Jan Paweł II a blokada Christus Vincitna który da się wejść tylko poprzez link http://pojednanie2.blogspot.com/2016/02/moja-droga-krzyzowa-z-26022016-i.html

A teraz oryginalny przedruk ze strony http://krolujnamchryste.pl/intronizacja/

Intronizacja

Propozycje Aktów Intronizacyjnych Jezusa Chrystusa Króla
Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
Poniżej przedstawiono propozycje trzech Aktów Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, opracowane przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, tj.:
  • Aktu osobistej Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla;
  • Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w rodzinie/wspólnocie/parafii/diecezji;
  • Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Narodzie Polskim.
Przy opracowaniu tych Aktów zostały częściowo wykorzystane różne akty i modlitwy intronizacyjne opublikowane w materiałach przesłanych lub dostarczonych bezpośrednio wcześniej Pasterzom Kościoła katolickiego w Polsce (tj. Biuletynach „Samorządna Polska”; Nabożeństwie Intronizacyjnym do odprawiania indywidualnego, w rodzinach, wspólnotach, parafiach, Fundacja Serca Jezusa, Kraków 2003 r.; Modlitewniku Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Bielsko-Biała 2014 r.).
Proponowane Akty zostały przesłane 27.05.2015 r. księdzu bp. Andrzejowi Czaji – przewodniczącemu Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski – oraz wszystkim członkom tego Zespołu. Wyrażamy nadzieję, że Akty te będą pomocne do opracowania przez Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych Episkopatu Polski ostatecznych wersji Aktów Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w Polsce – poczynając od Aktu indywidualnego, aż po ogólnonarodowy.
Należy nadmienić, że odrębnego opracowania wymagają Akty:
  • Akt nadania przez Sejm RP Panu Jezusowi tytułu Jezus Król Polski;
  • Akt Intronizacji Jezusa Króla Polski.
AKT OSOBISTEJ INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
(do codziennego lub okazjonalnego odmawiania)
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Zbawicielu Świata, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha Świętego zaprowadzasz na ziemi jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże
Korząc się przed Twoim Majestatem, składam Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia. Pragnę intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w moim sercu
Umiłowany Królu mój! uznając Twoje panowanie nade mną, pragnę całkowicie i bez reszty zawierzyć Ci samego siebie i wszystko co mam: moją teraźniejszość i przyszłość, moje nadzieje i pragnienia, każde moje działanie i dążenie
Uczyń ze mną cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jestem własnością i cały do Ciebie chcę należeć
Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich moich sił pragnę: bronić Twego nade mną panowania i Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypełniać Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, mój Królu i Panie, wyznaję: Jezu, jesteś Królem! Jezu, jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie! Oto jestem!
Maryjo, Królowo Polski, dziękuję Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować Naród Polski do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce. Wspomagaj nas w walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detronizacji Jezusa Króla w naszym życiu społecznym i państwowym
Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Amen
AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
W RODZINIE/WSPÓLNOCIE/PARAFII/DIECEZJI
(do okazjonalnego odmawiania)
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Zbawicielu Świata, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha Świętego zaprowadzasz na ziemi jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia
Pragniemy intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w naszej rodzinie/wspólnocie/parafii/diecezji!
Umiłowany Królu nasz! Uznając Twoje panowanie nad nami, pragniemy całkowicie i bez reszty zawierzyć Ci nas i wszystko co mamy: naszą teraźniejszość i przyszłość, nasze nadzieje i pragnienia, każde nasze działania i dążenia
Uczyń z nami cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jesteśmy własnością i w całości do Ciebie chcemy należeć
Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich naszych sił pragniemy: bronić Twego nad nami panowania i Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypełniać Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, nasz Królu i Panie, wyznajemy: Jezu, jesteś Królem! Jezu, jesteś naszym Królem! Daj nam poznać wolę Twoją, Panie! Oto jesteśmy!
Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować Naród Polski do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce. Wspomagaj nas w walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detronizacji Jezusa Króla w naszym życiu społecznym i państwowym
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Amen
AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
W NARODZIE POLSKIM
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu
Synu Jednorodzony Boga Ojca, Stworzyciela wszechświata, od którego wszystko pochodzi
Umocnieni Duchem Świętym, który nas oświeca i pociesza
Razem z Maryją Matką Bożą, Twoją Matką, Królową Narodu Polskiego, Królową Polski
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia
Uznajemy Cię uroczyście naszym Królem, Królem Narodu Polskiego!
Króluj nam Chryste w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, parafiach, w całym Narodzie Polskim!
Prosimy Cię nasz Królu i Panie:
Spraw, aby Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedynemu, Krzyżowi i Ewangelii
W czasach szczególnego zakłamania i bałamucenia Narodu, w czasach mącicieli i fałszywych proroków, zlej na nas z niebios w obfitości dary Ducha Świętego, by zagubieni i błądzący Polacy nawrócili się, pokutowali i przyjęli w swoim życiu Ciebie jako jedynego Pana, Mesjasza i Zbawiciela
Ratuj Polskę, jej niepodległość i suwerenność wywalczoną krwią milionów Polaków
Zwalczaj złe zamiary wrogów Polski chcących doprowadzić nasz Naród do ruiny duchowej, moralnej i materialnej
Poślij zastępy Aniołów, razem z Michałem Archaniołem i Aniołem Stróżem Polski, by pomogły nam w walce o Polskę Chrystusową, wolną i niepodległą
Zachowaj naszą Ojczyznę w pokoju, abyśmy odważnie realizowali Twoje odwieczne plany, które masz względem Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie
Spraw, byśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę i przebaczali sobie wyrządzone krzywdy
Broń nas przed zalewem pornografii, narkotyków, zepsuciem moralnym, przed wszelkim złem płynącym z mediów, przed bezbożnymi i nieludzkimi ideologiami wymierzonymi w męskość i kobiecość, w małżeństwo, w ojcostwo i macierzyństwo
Spraw, abyśmy Cię nie zasmucali grzechami popełnianymi przez nas współcześnie masowo: kłamstwem, zwątpieniem, zamykaniem serca na zbawienne napomnienia, łapówkarstwem, dzieciobójstwem, rozwiązłością, alkoholizmem, narkomanią, eliminacją Boga w życiu państwowym i społecznym, liberalizacją norm prawnych, detronizacją Ciebie
Daj nam jak najszybciej wybitnych mężów stanu, szczególnie przywódców duchowych i ojców Narodu, którzy przewodzić będą w odnowie moralnej Narodu Polskiego
Dopomóż, by wróciły do rąk Polaków zakłady pracy, ziemia i banki, a Polacy czuli się gospodarzami swojej Ojczyzny
Spraw, by Polacy nie potrzebowali spłacać lichwiarskich procentów od zaciągniętych pożyczek
Daj, abyśmy jak najrychlej dokonali uroczystej Intronizacji Ciebie Panie Jezu na Króla Polski z udziałem władz kościelnych i państwowych
Uczyń Polaków swoim świętym ludem. Spraw, by wszystkie narody ziemi zobaczyły, że Imię Pana zostało wezwane nad Polską, a Polacy zostali wybrani przez Pana, aby narodzić się na nowo w Duchu Świętym, wywyższać w swoim życiu Ciebie jako swojego Króla i ewangelizować inne narody
Jezu Chryste, Królu Narodu Polskiego, razem z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym, błogosław Polsce, wszystkim Polakom w kraju i na obczyźnie. Błogosław naszemu Państwu i Kościołowi katolickiemu. Błogosław polskie pola, wioski i miasta, błogosław nas w domu i w drodze, błogosław naszym poczynaniom i każdej pracy
Bądź uwielbiony nasz Królu i Panie! Przyjdź Królestwo Twoje!
Maryjo, Matko Boża, Królowo Polski, Pani Jasnogórska! Dziękujemy Ci, że doprowadziłaś nas do Intronizacji Twojego Jednorodzonego Syna w Narodzie Polskim
Raduj się i wesel Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła, która nigdy nie opuściłaś nas w potrzebie, która stanęłaś na czele swych dzieci w walce z mocami ciemności o królowanie Jezusa nad każdym człowiekiem, nad Narodem Polskim i nad wszystkimi narodami świata
Bądź uwielbiona Niewiasto obleczona w słońce królewskiej chwały Syna, która spieszysz nam z pomocą, by przygotować nas i wszystkie narody ziemi na powtórne przyjście Nieśmiertelnego Króla Wieków
Amen

Brak komentarzy: