sobota, 12 marca 2016

Bez Boga nie ma przyszłości


Próbowano nas pozbawić Boga, próbowano nam Boga odebrać, a jednak cały czas z uporem i niezłomnie przy Nim trwaliśmy – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia X Zjazdu Gnieźnieńskiego pisze we wczorajszym Naszym Dzienniku pan Rafał Stefaniuk.
         Od dziś przez trzy dni wyznawcy różnych religii Europy Środkowo-Wschodniej będą uczestniczyć w spotkaniach, dyskusjach, a przede wszystkim we wspólnej modlitwie, podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego pt. „Europa Nowych Początków”. Podczas niego poszukają dróg rozwoju dla naszego kontynentu.
          Gościem spotkania jest prezydent Andrzej Duda. W swoim inauguracyjnym wystąpieniu przypomniał, że wielkość Europy została zbudowana na wartościach chrześcijańskich, w tym na encyklikach papieskich.
– Doktryna społeczna i gospodarki rynkowej, która zbudowała potęgę największych i najsilniejszych dzisiaj państw europejskich, jest wprost oparta na doktrynie chrześcijańskiej, jest wprost oparta na encyklikach papieskich – powiedział prezydent.
           Zauważył, że w dzisiejszych czasach Bóg jest usuwany z życia politycznego i społecznego.
– Niektórzy wpływowi ludzie w Europie próbują dokonać swoistego rozerwania, zostawić z jednej strony to, co najlepsze, ale powiedzieć: ten fundament, na którym wszystko wyrosło, jest niepotrzebny – podkreślał Andrzej Duda.
            W ocenie prezydenta, życie bez Boga i wartości chrześcijańskich nie przyniesie rozwoju.
– My musimy cały czas zachowywać świadomość, że to jest tak, jak gdybyśmy ścieli drzewo. Być może drewno jest mocne, ale nie urodzi już owoców. Będzie, być może przetrwa, ale nie będzie się już rozwijało – stwierdziła głowa państwa.
            Następnie wyjaśniał, że źle pojmowana wolność, różniąca się od tej, która wypływa z nauki chrześcijańskiej, wielokrotnie doprowadziła do ograniczenia wolności innych osób.
Wyrzeczenie się tego wszystkiego, co związane z Dekalogiem, a dalej patrząc – z wartościami, jakie przynosi chrzest, nie prowadzi do rozwoju. Ile razy historia nas uczyła, że fałszywie pojmowana wolność prowadzi do odebrania wolności drugiemu człowiekowi – przekonywał Andrzej Duda. 
         X Zjazd Gnieźnieński jest to jedno z głównych wydarzeń w ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.

***


Modlitwa błagalna o Intronizację

Osoby Zmartwychwstałego Eucharystycznego 

 Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

       Ojcze Niebieski, błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu.
       Tak bardzo pragniemy, aby nasz Pan i Zbawca Zmartwychwstały Eucharystyczny Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.
       Polecamy Ci wszystkich  tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
       Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły  na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Zmartwychwstałego Eucharystycznego, Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
      Oto my, dzieci Twoje, błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Zmartwychwstały Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię.
       Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego  Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się  z Tobą na wieki wieków.
Amen.

Ta modlitwa przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na Intronizację Mojej Osoby. Módlcie się codziennie, prosząc Ojca Niebieskiego, aby udzielił wam tej łaski, aby wszystkie te serca jeszcze zamknięte otworzyły się na Moją Miłość, aby Mnie przyjęły, abym Ja mógł tam zakrólować. (Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 25. 09. 2011 r.)

z wykorzystaniem : http://krolujnamchryste.pl/2016/03/08/modlitwa-blagalna-o-rychla-intronizacje-osoby-jezusa-chrystusa-krola-w-polsce/

Brak komentarzy: