niedziela, 6 marca 2016

Chrzest Żydów

       Proszę o pomoc w wyjaśnieniu rozbieżności odnośnie konieczności chrztu żydów (Dz 2,37-41 i Mt 28, 18-20) przy przejściu ich na wiarę chrześcijańską, a słowami ks  bpa Romana Pindela "Wystarczy że żyd wyzna że Jezus jest Królem, staje się chrześcijaninem, jest pojednany z Bogiem, zostają mu odpuszczone grzechy." 
       Te szokujące dla mnie słowa. wyprowadzone zostały prawdopodobnie ze słów św. Łukasza: "Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony"  (Dz 2, 21) a zostały wypowiedziane w czasie wykładu ks. bpa Romana Pindela pt "Biblijne podstawy królowania Chrystusa", jakie wygłosił 10 października 2015 na Jasnej Górze, w ramach sympozjum odbywającego się pod patronatem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski.  
       Materiał dźwiękowy z tego sympozjum został przed tygodniem zamieszczony na portalu http://krolujnamchryste.pl/2016/02/25/krolowanie-jezusa-w-polsce-zaangazowanie-ruchow-intronizacyjnych-i-glos-magisterium-kosciola/ Konkretnie chodzi mi o słowa jakie padły od minuty 32:22 do 33:50.
       Pozwoliłem sobie słowa ks. Biskupa spisać z nagrania i opatrzeć je moimi wątpliwościami (kolor brązowy). Być może interpunkcja nie jest poprawna, ale z tym to już gorzej, jak się spisuje z nagrania.

       (min 32;22) "Zwracam uwagę, że w  środowisku żydowskim wyznanie wobec Jezusa, że On  jest tym Mesjaszem wyraża się tym, że On jest Królem. Sam widziałem w środowisku żydów mesjanicznych, a więc tych, którzy dzisiaj dochodzą (do czego księże Biskupie? czyż nie do nawrócenia na chrześcijaństwo?) przez lekturę Pisma Świętego, nieraz przez natchnienie, nieraz przez spotkanie się z żydem chrześcianinem. To ich wyznanie (wiary) jest bardzo proste: Jezus Król - nic więcej. Nawet nie jest napisane (gdzie napisane ks Biskupie?) Jezus Król Izraela. Wystarczy, że Żyd uzna dzisiaj: Jezus jest Królem, a, staje się chrześcijaninem. (jak to, tak bez sakramentu Chrztu św. z grzechem adamowym? Przecież nawet Jezus, choć nie musiał przyjął Chrzest Janowy). Jest pojednany z Bogiem, zostają mu odpuszczone grzechy (Co takiego? Bez Sakramentu Pokuty ma odpuszczone grzechy ciężkie? min 33;06). To jest taki sens intronizowania, ogłoszenia, Jezusa Królem w środowisku żydowskim. Kiedy  Ewangelia przekracza jednak świat żydowski  i dociera do pogan pojawia się słowo Pan - Kyrios.  Kerygmat uwierz, że Jezus jest Panem, a zbawisz siebie i swój dom. Uwierz że tak jest, że Jezus jest Panem, zamiast Król pojawia się Pan. Z tego powodu wolę mówić o panowaniu Boga, czy też panowaniu Jezusa Chrystusa." min 33:50".( niż o Jego królowaniu, a już zupełnie nie o, tym, że może zostać obwołany Królem konkretnego narodu).  
       Jestem po przeczytaniu wpisu : http://sacerdoshyacinthus.com/2016/03/03/o-dr-hab-benedykt-jacek-huculak-ofm-watykan-dzisiaj  i coś mi to wszystko podobnie brzmi.
       Dla analizy przytaczam przywołane fragmenty Pisma Świętego:
       Pierwsze nawrócenie Żydów. Dz 2,37-41.
37 Gdy to usłyszeli przejęli się do głębi serca "Cóż mamy czynić, bracia?" - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.
38 "Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego.
39 Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła".
41 Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
        oraz równie jasne polecenie Jezusa w Ewangelii św. Mateusza (Mt 28, 18 -20).
18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
20 Uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
         i podobnym nauczaniem Kościoła, przykład modlitwa za żydów w Wielki Piątek:
     Módlmy się i za niewiernych żydów, aby Bóg i Pan nasz zdjął zasłonę z ich serc, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.
     Wszechmogący wieczny Boże , który i żydowskiej niewiary od miłosierdzia swego nie oddalasz, wysłuchaj modlitwy nasze, które za ślepotę tego ludu do Ciebie zanosimy, aby Twej prawdy poznawszy światło, którym jest Chrystus, ze swych ciemności wyzwoleni zostali. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

Brak komentarzy: