czwartek, 7 kwietnia 2016

Królowane Chrystusa nad państwami wg Vaticanum II

Jedno co jeszcze mogę, to powiedzieć sobie, że już nic nie mogę, powiedziała mi starsza nieomal 90. letnia osoba, gdy ją spytałem czemu mając zapewniony transport nie przyjechała na Jubileuszową Mszę Świętą. I nie chodzi mi o to, jak się tego dnia czuła. Mogła się czuć tak źle, bojąc się o swoje zdrowie, że wyjście poza dom mogło być dla niej problemem. Ewa przed śmiercią wielu rzeczy nie mogła, ale jedno co mogła, to nigdy nie rezygnowała z pomocy, jakiej jej otoczenie ofiarowało. Przecież mogła też sobie powiedzieć już nic nie mogę, a jednak do końca się nie załamywała i na tyle na ile mogła, do końca poddawała się rehabilitacji i naszej "nadopiekuńczości".

Św. o. Maksymilian Maria Kolbe. Gdy wydawało się w Auschwitz - Birkenau, że już nic nie może,  mógł wystąpić z szeregu i oddać swoje życie za współwięźnia ojca wielodzietnej rodziny. A potem głodzony w celi śmierci, gdy po ludzku powinien sobie powiedzieć, no teraz to już na prawdę nic nie mogę, on żył. Żył bez strawy i picia dając współwięźniom modlitwą świadectwo. I  nie wiadomo jak długo by jeszcze żył, gdyby nie dobił go niemiecki zastrzyk z fenolu.

Żartowano z polskiego bociana, że będzie się do niego strzelać. Zgłosiła się do mnie przed rokiem  pani Bocianowa i pyta jak ona ma ochronić z panem Bocianem swoje cztery Bocianiątka przed odstrzałem. Wziąć się do roboty doradziłem. Sam pan Bocian nie nazbiera żab dla czwórki maluchów.  Posłuchała samiczka, przestała siedzieć na gnieździe i zakręciła się za pracą. Opłaciło się. Państwo na czwórkę maluchów zwraca z  PIT-a łącznie maksymalnie nieomal 7 tys. zł. Rzecz w tym, aby z tego dobrodziejstwa skorzystać po pierwsze dwa stare Bociany muszą pracować co najmniej na dwa etaty, z płacą co najmniej minimalną. Takową pracę wcale nie tak łatwo samiczce było znaleźć,  mimo, że podobno żab w rejonie łąk nad jeziorem Kierskim jest mnóstwo. Podobno kamera w Wielkiem,  która przez kilka lat śledziła przez 24 godz. na dobę te ptaszki już nie ma kogo śledzić. Nawet bociany nie mogły znieść tego podglądania przez internet ich intymnego życia. Jestem ciekaw jak na 3x 500+  zareaguje pani Bocianowa.

Patroni dzieła intronizacji to św. Kazimierz Królewicz z bł. Piątką Poznańskich Oratorian.

 Królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a w szczególnie nad społecznościami ludzkimi:
wg nauki Soboru Watykańskiego II polega na patrz:

Katechizm Kościoła Katolickiego
    Część trzecia: "Życie w Chrystusie"
        Dział drugi: "Dziesięć przykazań"
           Rozdział pierwszy: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją  duszą i całym swoim umysłem" 
               Artykuł 1: Pierwsze Przykazanie
                    I "Panu Bogu swemu , będziesz oddawał pokłon i będziesz Mu służył" (Mt 4. 10)
                   II. "Jemu samemu służyć będziesz"
                             tytuł: Społeczny obowiązek religijny i prawo do wolności religijnej.
                                    2105 (1) Obowiązek oddawania Bogu prawdziwej czci odnosi się do człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. (por. Leon XIII, encyklika Immortale Dei i Pius XI encyklika Quas primas).
                                   2105(2) Jest to "tradycyjna nauka katolicka o moralnym obowiązku ludzi i społeczeństw wobec prawdziwej religii i jedynego Kościoła Chrystusowego" (Sobór Watykański II dekl Dignitatis humanae, 1.) W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. (por. Leon XIII, encyklika Immortale Dei i Pius XI encyklika Quas primas).
                                   2105(3) Prowadząc nieustannie dzieło ewangelizacji Kościół pracuje nad tym, by ludzie starali się o "kształtowanie w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia i obyczajów, praw oraz ustroju własnej społeczności" (Sobór Watykański II dekret Apostolicam actuositatem, 13). W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. (por. Leon XIII, encyklika Immortale Dei i Pius XI encyklika Quas primas).
                                   2105(4) Obowiązkiem społecznym chrześcijan jest szanowanie i pobudzanie w każdym człowieku umiłowania prawdy i dobra. W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. (por. Leon XIII, encyklika Immortale Dei i Pius XI encyklika Quas primas).
                                   2105(5) Wymaga on (tj Kościół) od nich (tj chrześcijan) by przyczyniali się do rozpowszechniania jedynej prawdziwej religii, która istnieje w Kościele katolickim i apostolskim (por. Sobór Watykański II dekl Dignitatis humanae, 1.) W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. (por. Leon XIII, encyklika Immortale Dei i Pius XI encyklika Quas primas).
                                  2105(6) Chrześcijanie  są powołani, by być światłością świata (por. Sobór Watykański II dekret Apostolicam actuositatem, 13). W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. (por. Leon XIII, encyklika Immortale Dei i Pius XI encyklika Quas primas).


Brak komentarzy: