poniedziałek, 9 maja 2016

Jubileuszowa Msza Święta w Farze Poznańskiej

       Na wstępie pytanie, po co piszę ten wpis?
Dla historii, dla dania świadectwa i pokazania jak poznaniacy przeżywali bez kamer i fleszów jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski
Komentarze do zdjęć w kolorze brązowym: powyżej indywidualna adoracja przed kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przywiezionej na okazję jubileuszu z Jasnej Góry na 6 min przed rozpoczęciem Mszy Świętej. 
 
Powyżej i obok zdjęcia z ambony na 2 min przed Mszą Świętą. Około 200. osób na ponad pół milionowe miasto, na 66 poznańskich parafii zgromadziło się o godz. 8;00 rano na jubileuszowej Mszy Świętej.  

Byłem prawdopodobnie jedyną osobą, która w tak bogatym zakresie jak ja robiła zdjęcia z całej Mszy Świętej 15 kwietnia 2016 roku.


Poza tą Mszą Świętą o godz. 8: 00, której przewodniczył Ks. Biskup Henryk Tomasik (Radom),  w ramach oficjalnego programu jubileuszu obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w całym Poznaniu 15 kwietnia odbyło się jeszcze pięć Mszy Świętych stąd prawdopodobnie puste ławki na zdjęciu jak wyżej.

Na ekranie obok słowa aklamacji: Tyś wielką chlubą naszego narodu godz. 8:11.
     I tak trzy pierwsze sprawowano w Poznańskiej Farze, to jest:   
o godz. 0:00 Eucharystii, przewodniczył Ks. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, uczestniczył Chór Katedralny w asyście: Pomocników Matki Kościoła .

O godz. 6: 00 Eucharystii, przewodniczył Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski z Legnicy, uczestniczyły w niej  wspólnoty neokatechumenalne 

Zdjęcie obok wyk. po homilii o 8:36. Poniżej Podniesienie po Przeistoczeniu chleba w Ciało Pańskie godz. 8:42.


O godz. 12:30 odbyła się  Eucharystia z udziałem ludzi chorych i w jesieni życia, przewodniczył jej Ks.Bp. Senior Stanisław Napierała z Kalisza, śpiewał chór parafii farnej,
 
Obok na zdjęciu moment Przeistoczenia wina w Krew Jezusa Chrystusa.       
Poza tym Msze Święte milenijne odbyły się jeszcze dwie: o godz. 14:00 z chrztem dorosłych i posłaniem na stadionie INEA 

w ramach uroczystego świętowania od 10:00 zakończonej koncertem jubileuszowym "Jesus Christ Superstar" o 19:00  zakończonym późnym wieczorem. 

Obok modlitwa Ojcze nasz godz. 8:47

Kolejną piątą Mszę Świętą sprawowano w Katedrze Poznańskiej  o godz. 17:00 na zakończenie procesji Maryjnej z Fary do Katedry (z której  napiszę reportaż)
Oto Baranek Boży żywe Eucharystyczny  Jezus Chrystus Król, na zdjęciu godz.8:50.  

Uznanie Zmartwychwstałego, Eucharystycznego Jezusa Chrystusa Królem Polski, jest darem Boga, bo człowiek nie jest już wstanie sam podnieść się z tego upodlenia, z tego pogaństwa i z tego zezwierzęcenia, w które go świat wprowadził, stwierdził w niedzielę 8 maja w kazaniu Ks. Piotr Natanek mówiąc dalej:

       Dzieci, czy wiecie ile mam do chrztu dzieci nienarodzonych zgromadzonych w ostatnim czasie? Sześć i pół tysiąca. Mam cały wykaz, tylko z jednej rzeźni... 

Bo jak się dowiedzieli, że jest taki jeden ksiądz, (i robi chrzty nienarodzonych), co nasi nie potrafią zrobić. I to nie jest kompletny wykaz z ostatnich lat, to tylko z jednej rzeźni, sześć i pół tysiąca do chrztu. 

Pani Kasiu, kiedy my je ochrzcimy. Jest problem tylko, czy po sto imion wołać? Jak to ochrzcić, żeby to miało wymiar wiary, sześć i pół tysiąca nie licząc tych, które spływają meilami cały czas.


Zaznaczam nie robi to tylko moja grupa, mamy kooperacyjne umowy z innymi grupami, które się włączają w nasz kierunek. Pan Bóg ich sam przynosi.

       Intronizacja to działanie Boga, który sam chce dokonać odnowy tej ziemi, nawrócenia serc Polaków i uświęcenia tej polskiej ziemi. Ma to być dar dla Polski za wszystkie lata posłuszeństwa Bogarodzicy i ogrom błagań i cierpień dzieci tego narodu. Bóg zapragnął uczynić cuda na tej Polskiej ziemi.

Polacy, komunikujący jeszcze przed Królem na kolanch błagajcie Zmartwychwstałego Eucharystycznego Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla Polski i świata całego. Nie traktujcie inicjatywy "Stop aborcji" jako sprawy która was nie dotyczy, opowiedzcie się za Bożym, a ludzkim prawem tak istotnym dla zwierząt a dla ludzi niewygodnym, niedzisiejszym. Nie grzeszcie grzechem zaniechania opowiedzenia się za rzeczywistym Bożym dobrem.

Zakończyła się Komunia Święta, zrobiła się godz. 8:59 czas na refleksje. Ks. Bp Henryk Tomasik dał wiernym długi jak ta biało czerwona czas na refleksję. Ja widzę na niej nie tyle światła reflektorów co światło Bożej nadziei, że Bóg sam przeprowadzi tą intronizację, dając Polakom szansę. Nie tyle za nasze zasługi, bo tak naprawdę nie mamy się czym chlubić, ale ze względu na zasługi naszych ojców i dziadów, dzięki którym przetrwały w nas resztki wiary i miłości.

 Nie potrafię powiedzieć o czym myśli w tej chwili główny celebrans? Może po raz kolejny rozmyśla nad swoim zawołaniem biskupim: "Przyjdź królestwo Twoje". Tak Księże Biskupie Henryku Tomasiku lud Boży w swej niewielkiej mniejszości oczekuje na przyjście Pana i Króla. Gdy Ks. Prymas Wyszyński koncelebrował w tym ornacie który dane było Jego Ekscelencji sprawować Przenajświętszą Ofiarę i składć śluby Jasnogórskie miał Ks. Bp 10 lat. 

Upłynęło pół wieku, jasnogórskie śluby w zakresie szóstego i piątego przykazania dalekie są od wykonania. Gorzej morale Polaków jest ... aż strach nie tylko pisać ale nawet pomyśleć. Proszę nas pobłogosławić, by nas Bóg z tego wyprowadził. Sami już nie damy rady.

Mnie też proszę pobłogosławić Ks. Biskupie bym doczekał jeszcze za życia nadejścia Królestwa Pana. Poznań dziękuje za tą Mszę Świętą, a ja dzielę się moim zawołaniem na Rok  Miłosierdzia: "Miłosierdzie to troska o zbawienie bliźniego".
To ostatnie zdjęcie jakie zrobiłem już po dziękczynieniu za otrzymane łaski przed wyjćiem z kościoła jest 9:07 przed Obrazem Matki Bożej stanęła grupa szkolnych dzieciaków. To zdaje się jedyne dzieciaki, które widziałem w kościele przyprowadzone całą klasą przez katechetkę. Szkoda że nikt im nie powiedział, że w tabernakulum jest żywy Pan Jezus. Oni już zdaje się ani przed Królową Polski, ani przed Królem nie uklękną

Brak komentarzy: