sobota, 14 maja 2016

Życzenia urodzinowe dla gości.

W wigilię Zesłania Ducha Świętego miałem kontakt w cztery oczy tylko z dwoma osobami. Zadzwonili do mnie przed południem, gdy byłem w kuchni przy pieczeniu chleba.Obaj schludnie ubrani, obaj pod krawatem. Tego jednego pamiętałem, był z młodą dziewczyną przed Świętem Miłosierdzia. Koniecznie chcieli mi wręczyć swoją gazetkę. Powiedziałem grzecznie, że nie przyjmę
     A co parzy - spytał ten nowy? 
     Tak, jest zainfekowana. 
     Ale Biblia ... 
     Poprawiam Pismo Święte Nowego Testamentu.       
     Chcieliśmy z panem porozmawiać na temat św Jana ( tu padł rozdział i werset ).
     Dobrze, zgadzam się, ale będziemy mówili na temat dzisiejszej Ewangelii  Jan 15, 9-17
     Dobrze - przytakują
     Otwieram furtkę i wpuszczam ich do domu, do jadalni.
     Właśnie napisałem dzisiaj  kilka słów na ten temat to wam je odczytam. Proszę śledzić słowa z Pisma Świętego i moje komentarze do słów Janowych. Mam je napisane na brązowo. Jeśli coś będzie nie tak proszę mi przerwać to od razu przedyskutujemy. Gdy komputer drukował poniższy tekst zostawiłem ich na moment samych. Mieli okazję zapoznać się z wystrojem wnętrza.
Życzenia. 
Słowa dzisiejszej Ewangelii (J 15,9-17) - kolor czarny. 
Moje ojcowskie życzenia - kolor brązowy.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Mówię Ci mój Synu tak jak Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii swoim uczniom, że tak jak On mnie umiłował tak i ja Ciebie mój Synu staram się miłować.  Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 
Wytrwaj zatem po wszystkie twoje lata w miłości Bożej. Jeśli będziesz zachowywać Jego Boskie przykazania, będziesz trwać w Jego Boskiej miłości, czego Ci z serca w dniu  twoich urodzin życzę. Ja staram się i myślę, że i Ty też się starasz zachowywać przykazania Boskie i Kościelne, spełniać uczynki miłosierne co do duszy i ciała, a czyniąc to wszystko trwasz w miłości Boga. 
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 
To Ci Synu dzisiaj piszę, w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, aby radość moja była w Tobie i aby Twoja radość była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 
Niech więc, jak poucza Jezus Chrystus, wspiera nas obojga miłość podobna do miłości jaką żyjąc na ziemi darzył Jezus swego Przedwiecznego Ojca w niebie.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
Doświadczyliśmy takiej miłości ze strony Mamy, która niewątpliwie oddała swoje życie Bogu za swoich synów. Każda żertwa ofiarna, o której wspominał Ks. Piotr jest takim oddaniem życia za przyjaciół swoich. 
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Czyniąc wolę Bożą, wpisując się w nią coraz lepiej, realizując nie swój, ale Jego Boski plan życiowy stajesz się coraz bardziej przyjacielem Boga, czego Ci Synu dzisiaj szczególnie życzę. To najlepszy przyjaciel na całe ziemskie życie ... i po śmierci.  
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 
Podobnie jak Jezus i ja nie nazywam Cię sługą, nie wymagam, nie proszę o służenie mi, bo sługa nie wie co czyni jego pan. Ja natomiast mówię i piszę wszystko to, co słyszę od Boga Ojca, Jego Syna i Ducha Świętego i to niech będzie przyjacielskim wskazaniem.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 
Nie Ty Synu mnie wybrałeś na swego Ojca, więcej nie Mama i Ja wybraliśmy was całą naszą trójkę na swoje dzieci. Powołał Was Bóg do życia w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu, w konkretnych znanych Ci okolicznościach. Myśmy to znaczy Mama i ja realizowali tylko Jego Boski plan stwórczy. On, Bóg Was wybrał, abyście szli w życie i owoc przynosili i by owoc Wasz trwał - aby wszystko dał Wam Bóg Ojciec. O cokolwiek Go będziesz prosił w imię Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym da Tobie Synu. 
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
Od pół roku pracujesz Synu nad drzewem genealogicznym naszego rodu. Jest w nim ukryta, ale i czytelna prawidłowość. Przekazał ją w spadku memu ojcu Twój pradziad Organista - tą prawidłowość przekazał mnie i mojemu rodzeństwu Twój dziadek Stolarz i tą prawidłowość zwaną wiarą w Boga, staraliśmy się z Mamą całej naszej trójce dzieci przekazać. Zauważ, tam gdzie w rodzinach na pierwszym miejscu był Bóg, tam gałęzie się rozrastały, tam gdzie na pierwszym miejscu stawiano na człowieka tam nie było błogosławieństwa Bożego i wzajemnej prawdziwej miłości międzyludzkiej.  
To Wam Twemu Bratu i Tobie dzisiejszy jubilacie przekazuję: miłujcie się wzajemnie i na taką drogę życia błogosławię was obojga moje dzieci, a Ciebie dzisiejszego jubilata wraz ze Mszą Świętą i modlitwą w szczególności.
Niech Ci Pan Bóg Błogosławi na dalsze lata życia.

+ Amen.
Tato.


Gdy skończyłem czytanie , którego mi nikt nie przerwał jeden z panów próbował zmienić temat zadając mi pytanie jakie imię w Biblii nosi Bóg?
Odpowiedziałem - Jahwe.
Na to on, a widzi pan mamy wspólnego Boga.
Tak, tylko wasza wiara jest fałszywa i nie prowadzi do wiecznego zbawienia

Nie pozwalając sobie przerwać kontynuowałem. Nie w takiego jak wy Boga wierzyli wasi ojcowie, dziadowie pradziadowie. Nie ma innego Boga poza Bogiem waszych przodków. Przed 1050 laty  w jedynej prawdziwej wierze zostali Polacy ochrzceni, a wy sobie szukacie swojego innego Boga. Wróćcie do źródeł. 
Zastanówcie się. 
Przemyślcie to panowie. 


Żegnam panów, bo muszę dokończyć pieczenie chleba.
Wyszli.
Ale chleb po raz pierwszy mi się zupełnie nie udał
      Co było tego przyczyną? 
      Nie wiem. 
Trudno zwalać winę za potężny zakalec na gości. Czy nie najwyższy czas, by zadać sobie fundamentalne pytanie: co sprawia, co sprawiło, że moja, że twoja wiara jest jak ten zakalec? Po prostu nie do zdżarcia? 

Brak komentarzy: