sobota, 11 czerwca 2016

Park Dzieje poświęcony

Sobota 11 czerwiec 2016 rok.

        Dzisiaj w Murowanej Goślinie przy dźwiękach (śpiewie) Bogurodzicy (mp 3 + ludzie) i biciu dzwonu "Pojednanie" odbyło się otwarcie Parku Dzieje.      Cóż to byłoby za otwarcie, gdyby nie było poświęcenia. W czasie oprowadzania dostojnych gości  po Parku Dzieje przez Pana Tomasza Łęckiego, Prezesa Stowarzyszenia "Dzieje", gdy w grupie ponad 30 osób dotarliśmy do krzyża nastąpiło jego poświęcenie

 
       


        Krzyż wraz z tablicą pamiątkową stanął przy wjeździe na teren zabudowany Paru Dzieje - starych zabudowań dawnej proboszczówki
 Uroczystego poświęcenia na prośbę Pana Prezesa Tomasza Łęckiego dokonał Ks. dziekan Jakub Chmara, proboszcz Parafii p.w. Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie.

 
Ks. prob. Jakub Chmara jest  jednocześnie dziekanem dekanatu goślińskiego, który dwanaście lat temu został włączony do archidiecezji gnieźnieńskiej z archidiecezji poznańskiej.
 
       Poprzez  poświęcenie przez Ks. Dziekana Jakuba Charę  milenijnej tablicy i krzyża witającego gości w słowiańskich progach Stańczyka nastąpiło symboliczne poświęcenie całego rozległego  terenu Parku Dzieje. 
 

Trudno było bowiem obejść i święcić dla nowej funkcji ponad 20 hektarowy obszar po starym probostwie, przekazany przez miejscową parafię (Archidiecezję Gneźnieńską ?) pod Park Dzieje.        W reportażu ograniczyłem się do zaprezentowania wykonanych w trakcie poświęcenia zdjęć. Być może jedynych, rejestrujących to historyczne wydarzenie, stąd ich tak obfita ilość oraz słów modlitwy wypowiedzianych w czasie poświęcenia. 

 


Przytoczone na zdjęciach słowa zostały nieco zmienione i dostosowane do lokalnej sytuacji i przez Wielebnego Księdza Dziekana i z uwagą bardzo ciepło odebrane przez słuchaczy.


     Samemu pokropieniu Krzyża, kamienia z milenijną tablicą pamiątkową oraz wszystkich obecnych przy tym akcie towarzyszyło bicie dzwonu "Pojednanie". 

      Organizatorom, wolontariuszom tegoż epokowego śmiem napisać społecznego przedsiewzięcia serdecznie dziękuję za zaproszenie i wraz z biciem dzwonu życzę dalszego rozwoju oraz wielu sponsorów, a także wielu, wielu uczestników plenerowych spektakli.
      Wznoszę swe ręce  w modlitwie do naszego  Pana i Króla tak jak Ks. dziekan Jakub Chmara i szalenie cieszę się z przyjętego tytułu dla najbliższego spektaklu.

Brak komentarzy: