wtorek, 26 lipca 2016

Dzień Babci i Dziadka, Jadwigi i Stefana


26 lipca obchodzimy liturgicznie wspomnienie rodziców Najświętszej Maryi Panny, Świętych Annę i Joachima, a więc można powiedzieć dziadków Pana Jezusa. 

Dla mnie to dzień dziadka i babci. Z tej to przyczyny wklejam dzisiejsze czytania liturgiczne. Pismo Święte, podaje dwie odrębne genealogie Pana Jezusa: inną przytacza św. Mateusz (Mt 1, 1-18), a inną św. Łukasz (Łk 3, 23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość powszechnie, że św. Mateusz podaje rodowód Chrystusa Pana wymieniając przodków św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz przytacza rodowód Pana Jezusa wymieniając przodków Maryi.  
Według takiej interpretacji ojcem Maryi nie byłby wtedy św. Joachim, ale Heli. Jaka jest prawda, wie pewno sam Bóg. Nie jestem biblistą i nie mnie się tym zajmować. Zainteresowanym polecam przeczytać początkowe rozdziały w I tomie dzieła Marii Valtorty "Poemat Boga Człowieka" obrazujące Protoewangelię. Zacytuję początkowe zdanie, z tego dzieła, które dedykuję pod rozwagę szczególnie wszystkim dziewczętom: 

"Czystość ma tak wielką wartość, że łono stworzenia było zdolne ogarnąć Nieogarnionego, gdyż posiadało największą czystość, jaka może być udziałem istoty stworzonej przez Boga"

A zatem szanujcie dziewczęta czystość swego łona. Chłopakom powiem tak uszanuj nieskalane łono twojej przyszłej oblubienicy, a spocznie na tobie przeogromna łaska Boga.


      Polska chlubi się wieloma sanktuariami św. Anny. Największej czci doznaje św. Anna w Przyborowie koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło Opola. Cudowna figura św. Anny na Górze Ś. Anny wykonana jest z drzewa bukowego i liczy 66 cm wysokości. Przedstawia ona św. Annę piastującą dwoje dzieci: Maryję, której była matką, i Pana Jezusa, dla którego była babką (św. Anna Samotrzecia). 
Zwiedziłem je z Ewą  i dzieciakami. Przyrów. a konkretnie Św. Annę i klasztor klauzulowy sióstr dominikanek przy okazji pieszych pielgrzymek do Częstochowy 

 

Dalszy tekst dzisiejszych czytań mszalnych ubogacam zdjęciami śp. moich dziadków Jadwigi i Stefana  z I Zjazdu Rodu Zygarłowskich.(Jr 14,17-22) Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie Dziewicę, Córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole – oto pobici mieczem! – Jeśli pójdę do miasta – oto męki głodu! Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską bez możliwości uleczenia nas?

 Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia – a tu przerażenie! Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały! Pamiętaj, nie zrywaj swego przymierza z nami! Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? 

Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko.


(Ps 79,8-9.11.13)
REFREN: Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego
Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie,
bo bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco,
dla chwały Twojego imienia,
wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,
będziemy wielbić Ciebie na wieki
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie będzie żył na wieki.


(Mt 13,36-43) Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 

Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata.
 
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! 

Brak komentarzy: