niedziela, 14 sierpnia 2016

Drugi upadek z troską o dusze kapłańskie.


Dzisiaj z rana  towarzyszyliśmy pani Weronice jak tłumaczyła malcowi jakie to cudowne zdjęcie Pan Jezus zostawił św Weronice, która otarła twarz Jezusowi w drodze na Golgotę. Teraz  podążamy dalej z utrudzonym Panem Jezusem do drugiego upadku. 

Kiedy Pan Jezus mówi:  kapłani są święci, są wywyższeni Moją obecnością zastanawiam się jaka musi być dusza kapłana tuż po prymicjach? Gdyby to prymicjanci wiedzieli, żadnych tańców by nie robili, całe wsie, całe miasta szły by na błogosławieństwo prymicyjne. 

     Nie byłoby imprez w karczmach, nie spotykali by się z wyspecjalizowanymi prymicyjnymi orkiestrami, nie mieli by problemów wina, tańców.       Pozwalam im mówi dalej Pan Jezus by Mnie dotykali, by spożywali Moje Ciało i pili Moją Przenajświętszą Krew. 

A za bałwochwalstwo jest kara śmierci, tak było w Starym Testamencie. Niepowołany przez Boga gdy dotknął się Arki, umierał. To trzeba wyraźnie powiedzieć, dzisiaj zasługuje na potępienie. 
     Pozwalam, mówi Pan Jezus, aby kapłani brali Mnie w swoje dłonie i ukazywali całemu światu. 
      Co widziała Św. siostra Faustyna jak jej spowiednicy brali w ręce hostię, żywego Pana Jezusa? Dzieciątko widziała. Czy myślicie, że dzisiaj jest inaczej jak TV pokazuje całemu światu jak oprócz kapłanów inne niepowołane ręce biorą w dłonie żywego Pana Jezusa.

Stacja VII Drugi upadek, bardzo proszę, klękamy proszę Państwa. Niestety nikt się nie zatrzymał
Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie , żeś przez krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.
Nadal klęcząc modlę się słowami:
Mówiono mi  nieraz , że ciężar życia nigdy nie jest ponad siły człowieka ... Kiedy jednak patrzę na Twój upadek Jezu, zaczynam rozumieć, że to nieprawda ... Jeden Cyrenejczyk nie wystarczył...

Trzeba było Twojego upadku bym zrozumiał iż chwile ostatecznego wyczerpania i niemocy nie tylko u Ciebie Jezu, ale i np u św. Maksymiliana Kolbe również prowadzą do celu (dzisiaj obchodzimy 75. rocznicę jego męczeńskiej śmierci).
Łaska Boża sięga dalej niż siły ludzkie ... Tam gdzie umęczony człowiek już nic nie może, łaska zaczyna działać cuda. Twa niemoc stanowi cząstkę dzieła Odkupienia ... Twa ludzka niemoc, kiedy się spotka z Bóstwem zdolna jest podnieść cały świat z przepaści grzechu ku Ojcu Niebieskiemu.


      Uświęć Panie chwile mojej niemocy. Przez łaskę Twoją niech się staną odkupieniem za winy osób za które się modlę.

Ojcze nasz ... 
Zdrowaś Maryjo ...
Któryś za nas cierpiał rany , Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami i za kapłanami poleconymi Tobie. 
     Wstajemy z klęczek i wchodzimy obok na modlitwę do kaplicy Odkupienia.

Jakie to musi być wielkie przeżycie dla kapłana, gdy stwierdza Panie, Ty jesteś na moich rękach. Jaką łaskę musiał mieć ojciec Pio, gdy w te przestrzenie wchodził, a później gdy w czasie konsekracji wchodził w misterium odkupienia? 

I z radości później był brany do cierpienia, do krzyża? Jego modlitwa po konsekracji chleba trwała około 5 minut. Urzędnicy rzymscy przychodzili z zegarkiem, włączali stoper i do protokołu pisali 4,35 min trzymał w rękach chleb. 

W głowie się nie mieści, zamiast uklęknąć to on patrzył na zegarek. To są przestrzenie, których świat dzisiejszy nie rozumie. Zachęcam chłońcie te myśli, bo nas Bóg niebotycznie nasyca. 

Bóg mnie naprawdę zmienia. Jest to wielki dar, jak kapłan bierze do ręki Zbawiciela. Ja widząc jak ktoś inny poza kapłanem to robi, chciałbym na głos krzyczeć nie dla psa kiełbasa. Znam to tłumaczenie, to już przestrzeń nie dla ciebie. 

Ja Bóg Niepokonany, Niezwyciężony, mówi Pan Jezus, Potężny Straszliwy, który swoją świętością i czystością oślepiam najczystszą duszę pozwalam im brać Mnie w dłonie i pozwalam im dzielić Moje Ciało na części, pozwalam im robić wszystko dla was. Robi się dzisiaj wszystko aby zabrać po kolei wszystkie przywileje kapłańskie. Zabrano kapłanom  wyłączność rozdawania Komunii Św., teraz zabrano wyłączność spożywania Krwi Pańskiej. 

Wszystko jest perfekcyjnie zabierane i kapłan w oczach wiernych coraz mniej znaczy. Jak jeszcze bieda przyjdzie na Kościół, to będą wszyscy na kapłana z góry patrzyli zadając mu pytanie: kim ty jesteś? 

Wybrałem sobie te ręce, One Mnie dotykają i takich dotyków pragnę, ponieważ to są Moi święci synowie, którym ufam, którym się ofiarowałem i których wybrałem spośród synów ludzkich na Moich jedynych oblubieńców. 

Ja oddałem im swoją Duszę i Ciało aby Mnie posiadali, a oni oddali Mi swoje dusze i ciała, abym mógł w nich istnieć na ziemi. Kiedy jestem obecny na ołtarzu całą Swoją mocą oddaję się w ręce kapłana. Nie udźwigniesz tego sam skarży się stary kapłan do tego potrzebni są współwyznawcy.

cd. nastąpi

Brak komentarzy: