piątek, 12 sierpnia 2016

Na Golgotę z troską o dusze kapłańskie

Jest 5. sierpnia, pierwszy piątek miesiąca. Po rannej Mszy Świętej przed obrazem Matki Boskiej Licheńskiej staję u podnóża licheńskiej Golgoty, aby wraz z Jezusem odbyć drogę Krzyżo. Wpinając się powoli z krzyżem własnych grzechów będę wraz z Jezusem zadośćuczynić Bogu Ojcu za nie
      W drodze towarzyszyć mi będzie troska o dusze kapłańskie za które podejmuję ten wysiłek, to dziękczynienie.

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew Najświętszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy moje i wszystkich kapłanów tych żywych, ale i tych już zmarłych, których postawiłeś Boże na mojej drodze życiowej, a którzy kształtowali i nadal kształtują moją drogę do Ciebie Boże. 

W rozważaniach modlitewnych towarzyszyć nam będą słowa jednej z kilkunastu nauk jaką 11 sierpnia br.wygłosił do kapłanów ks. Piotr Maria Natanek w pustelni w Grzechyni.
Streszczając 25 naukę z rekolekcji kapłańskich Ks. Piotra  można powiedzieć: że kapłani są święci, wywyższeni obecnością w nich Pana Jezusa To oni ściągają łaski z nieba na ludzkość. Bez kapłanów ludzkość zginie. Nie ma większej troski, niż troska o dusze kapłańskie.


To kapłani zabiegają o łaski z nieba. Zabiegajcie o dusze waszych kapłanów, bo oni mają moc rozlewania łask na świat. Kiedy oni przestaną przyzywać Mojego imienia dla was - mówi Pan Jezus - wasz los będzie przesądzony. 

      Teraz rozumiemy czemu kona Europa Zachodnia. Czemu ten bogaty świat Papież nazwał cywilizacją śmierci. 
     Odpowiedź jest prosta: nie ma kapłanów. Żeby do tego mogło dojść to te procesy laicyzacji były już przygotowane w drugiej połowie XIX wieku. W okresie między I a II wojną światową masoni powtapiali w struktury kościelne tysiące zdrajców za pieniądze w ramach rekompensaty za przegraną wojnę w Hiszpanii

Dzisiaj  mówi się, że w struktury kościelne Ameryki Łacińskiej, kultury hiszpańskiej, masoneria socjalistyczna wszczepiła 6 tys. Judaszów.  6. tys osób wszczepiono w struktury  kościelne, osób, które nie miały nic wspólnego z kapłaństwem. Wykonali swoją robotę honorowo w ramach swojej ideologii. Dlatego przeciwnik dobrze wie, że odniesie zwycięstwo, kiedy nie będzie kapłanów. 

    Stąd Pan Jezus mówi: zabiegajcie o dusze waszych kapłanów, bo oni mają moc rozlewania łaski na świat. 
    Ja i ty też mamy tę łaskę z racji sakramentu Chrztu Świętego, ale kapłan ma ją po wielokroć większą
     Kiedy ci kapłan mówi, że  równie dobrze Komunię Świętą może rozdawać szafarz, albo kobieta, to on w ogóle nie wie co on mówi. Bo on myśli w kategorii godność - grzeszność, i chce swoje lenistwo wiary usprawiedliwiać pojęciem źle rozumianego pojęcia grzechu. 

     Bez Mojej łaski zginiecie mówi do nas Jezus.  Nie miejcie większej troski niż troska o dusze kapłańskie. 
     Pytacie gdzie nasze dzieci, gdzie nasze żony, gdzie nasza praca? 
      Ale Pan Jezus mówi bardzo konkretnie:  Nie miejcie większej troski niż troska o dusze kapłańskie. Pan Jezus nam pokazał, dał zakon i mówi:  żyjcie w świecie
      To wszystko da się pogodzić z troską o dusze kapłańskie. 

Prosta zasada: Pan Bóg potrzebuje tych, którzy będą się modlić za kapłanów, uchronią ich dusze, a Ja  - mówi Bóg - uratuję dusze waszych synów i córek. 
     Bóg ma lekarstwo, a ty musisz podjąć wysiłek. Spawa jasna i prosta w myśl zasady coś za coś. 

Stacja I Wyrok - klękamy.
Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie , żeś przez krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.
Nadal klęcząc we wnęce w zieleni z lewej strony modlimy się: 
Pomiędzy wyrokiem śmierci na Chrystusa Pana , a moim życiem istnieją wzajemne powiązania. W jakiś sposób i ja jestem winien. Grzech mój jest winien. 
Przez odległą przestrzeń czasu idzie z Piłatowego dziedzińca, spojrzenie Twoje pełne miłości, a przez nie nawiązuje się węzeł wspólnoty ... Jestem uczniem Twoim, uczniem Boga Człowieka skazanego na śmierć. Jestem po Twojej stronie ... Byłem tam wówczas, bo przyjmując WYROK myślałeś i o mnie.

      Dzisiaj jestem po Twojej stronie z mojego wyboru. I chcę pozostać z Tobą wtedy, gdy jesteś osądzany w swoich kapłanach. Chcę zostać wiernym Tobie - Bogu, który za mnie przyjął wyrok śmierci.
      Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...
      Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami i za kapłanami poleconymi Tobie.
Wstajemy z klęczek i idziemy dalej. 

      Wy uświęćcie waszych kapłanów, przez waszą ofiarę, a Ja Jezus,  uświęcę waszych synów przez ich kapłańską ofiarę. Nie odwrotnie. 
     Wy byście chcieli żeby Pan Bóg wam dzieci ponawracał. Nie, nie, nie. Najpierw wy nawróćcie kapłanów - proste - nie odwrotnie, nigdy odwrotnie. Kapłan jest moim największym skarbem na ziemi dla was. 

Stacja II Przyjęcie krzyża - klękamy
Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.
Nadal klęcząc z lewej strony przepuszczamy nie zatrzymujących się ludzi i modlimy się dalej:
Dalszy tekst aż do obrazka poniżej winien być koloru czarnego. Niestety kilkakrotne próby zmiany koloru nie przynoszą zmiany. W trybie .       W trybie edycji jest czarny ,a po zatwierdzeniu zmienia się na czerwony. Krzyż Twój Panie nie był dla Ciebie niespodzianką. Sam sobie go przeznaczyłeś. Wybrałeś go z troski o moją duszę jako swój obowiązek.    . Krzyż i obowiązek są w Twoim życiu zamienne..... Do mnie skierowałeś wezwanie: "Kto chce być uczniem Moim, niech weźmie krzyż ..." Więc i ja jestem osądzony na krzyż. I w moim. I w moim życiu krzyż i obowiązek są zamienne ... o przeznaczyłeś 
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami i za kapłanami poleconymi Tobie.

     Mój krzyż również nie jest niespodzianką, przewidziałeś go i zapowiedziałeś mi go sam. Dlatego nie jest wyrokiem śmierci ... W tym wyroku jest zamknięta łaska życia. Życiem jesteś ty  ... Przychodzisz zawsze z krzyżem i dlatego niosąc go, nie jestem nigdy sam. Ty zawsze jesteś ze mną.
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...
       Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami i za kapłanami poleconymi Tobie.  
Wstajemy z klęczek i idziemy dalej.

... Kapłan jest moim największym skarbem na ziemi dla was - zakończył Jezus.

      Kto przeskoczy tę przestrzeń zrozumie perfekcyjnie kim jest kapłan?
     Jest Moją wielką tajemnicą - dopowiedział Jezus.
     Też prawda - potwierdził rekolekcjonista mówiąc dalej:

Nie mogę zrozumieć siebie w tej tajemnicy kapłańskiej. Jak to jest możliwe? Bóg żyje we mnie? Gdzie ja się pojawię idzie Bóg?
Tak księże.  Gdziekolwiek twoja kapłańska noga stąpa dajesz księże błogosławieństwo. Oprawiasz Mszę Świętą - dozbrajasz ziemię, rodzisz Boga. Czyli my wierni przyjmując Go żywego mamy możliwość zadośćuczynienia, odpokutowania Mu

Stacja III Pierwszy upadek- klękamy
Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.
Nadal klęcząc we wnęce w zieleni z lewej strony modlimy się:
       Krzyż Twój jest ciężki. Bardzo ciężki jest obowiązek ratowania Twoich Jezu kapłanów zamknięty w krzyżu podjętym za moje i moich dzieci zbawienie. Jest tak ciężki że upadam pod jego ciężarem, tak jak Ty Jezu, choć jesteś najdoskonalszym z ludzi 

      Z chwilą gdy stanąłem po Twojej stronie Jezu wszedłem na drogę, po której niesie się krzyż i przez Twój, i mój wysiłek zbawia się dusze.
      Ty znasz moje siły i wiesz na co mnie stać. Ufam, że w godzinie najcięższej próby przyjdziesz, by mnie podnieść i umocnisz do dalszej drogi.   

       Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...
       Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami i za kapłanami poleconymi Tobie.

Wstajemy z klęczek i idziemy dalej.Nastąpiła awaria systemu, to co powyżej musiałem w dużej części zrobić powtórnie,a miejscami po raz trzeci. Dalszą część drogi krzyżowej postaram się zrobić w następnym wpisie.

Brak komentarzy: