niedziela, 14 sierpnia 2016

Na Golgotę z Weroniką i troską o dusze kapłańskie

Wczorajszy wpis : "Matka i Cyrenejczyk w drodze na Golgotę z troską o dusze kapłańskie" skończyłem na piątej stacji Drogi Krzyżowej, na pomocy Cyrenejczyka w niesieniu Chrystusowego krzyża. Weźmy jak Cyrenejczylk dany nam przez Chrystusa krzyż i podążajmy na Golgotę za Zbawicielem świata wspomagani naukami kapłańskich rekolekcji ks. Piotra Marii Natanka. 

Każdemu z nas, a w szczególności wszystkim kapłanom Pan Jezus powiedział do ucha kocham cię. Sam duszę kapłańską wybrałem i sam ją przygotowywałem. Dałem konkretnemu kapłanowi konkretnych takich, a nie innych rodziców, wybrałem taki a nie inny czas przyjścia na świat, w takich a nie innych warunkach kulturowych.

Kapłani, mówi dalej Pan Jezus, są dla Mnie najbliżsi, najmilsi, te dusze wybrałem. 
   Czyli kto to jest kapłan? 
     To milusiński kochany Jan Ewangelista, który może jak apostoł kłaść głowę na piersi Jezusowej. 

W tym względzie, w tej materii, nie mam prawa mieć do Boga jakiegokolwiek żalu. Do końca nie dał mi fizycznie piersi Ewy, bym mógł na nich składać po wielokroć swoją głowę, a teraz mogę tylko prosić o łaskę Jezusa i Matkę Bożą, by mnie jeszcze tu, za życia, przytulili do swoich serc. Przypominam, za każdą łaskę, za każdy nowy darowany przez Boga talent trzeba zapłacić. Za wszystko Bogu trzeba zapłacić. 

       W im większe dzieło mnie Bóg włącza, tym większe daje cierpienie. To chyba dla was zrozumiałe. Mówisz wtedy Bogu tak Panie, jestem niczym i powtarzasz jak napisałem na jednej ze ścian Świetlistego Krzyża Pojednań Panie mój, Boże nasz siłę masz siłę dasz , tylko Ty, tylko Ty.  I wtedy zaczyna Bóg wchodzić. Już sobie nic nie przypisujesz. Nie masz problemów. Chociaż 5% mego kapitału, targujesz się, a Bóg mówi nie, tylko 0%. 

Kapłani, powtarza Pan Jezus, są dla Mnie najbliżsi, najmilsi. Te dusze wybrałem, aby żyć w nich, aby w nich przebywać. Te dusze kocham najpiękniej, jednoczę się z nimi już za życia. Można by z tego co powyżej powiedzieć, że kapłan jest rajem. Są na świecie raje podatkowe, tak są i raje Boże. Takich kapłanów - gotowców  stworzył i wybrał Pan Bóg.
Pomyśl jak Bóg musi cierpieć, kiedy kapłan się buntuje. 

Na tym polegał dramat Ewy, dramat naszych pierwszych rodziców
Jest to brak ufności, a mieli taką cudowną ofertę przebywania wiecznego z Bogiem. 
       Wobec każdego kapłana Jezus mówi podobnie: mam cudowną wobec ciebie ofertę będę tobą niech się tylko wypełnia Moja wola nad tobą. Są święci, są wywyższeni Moją obecnością. Jak piękna jest dusza kapłana po Sakramencie Pojednania, po Sakramencie Spowiedzi Świętej? 

Stacja VI  Weronika - klękamy proszę Państwa
Nie zatrzymali się, przeszli rozmawiając po polsku, odczytawszy słowo Weronika 

Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie , żeś przez krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.

Nadal klęcząc i modląc się pod stację VI podchodzi Pani Weronika i daje wspaniałą katechezę wnuczkowi.

Święta Weronika otarła ze świętej  Twarzy Jezusa ślady złości, nienawiści, szyderstwa i grzechu wnuczku. Każdy grzech chłopcze pada cieniem na czyste oblicze Boga w duszy człowieka, w mojej także ...
Każde "Ojcze nasz", któtego cię mamusia nauczyła z westchnieniem: odpuść nam nasze winy ... jest otarciem twarzy Jezusa. Codzienny rachunek sumienia połączony z żalem jest nim w jeszcze większym stopniu. A każdorazowa sakramentalna pokuta (Spowiedź Święta) stanowi akt zadośćczyniącej  miłości względem znieważonego Oblicza Jezusa.

Dozwól mi Panie, pojąć, że jestem w możności uczynić więcej jestem zobowiązany ocierać Twarz Twoją Jezu z moich i cudzych win.  
Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ...
Któryś za nas cierpiał rany , Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami i za kapłanami poleconymi Tobie. 

Wstajemy z klęczek i idziemy dalej.

Brak komentarzy: