piątek, 16 września 2016

Zmartwychwstanie

Dzisiaj, to jest w sobotę 17 września obchodzimy 77. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę


Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaprasza do udziału 17 września w Wojewódzkich Uroczystościach Uczczenia Ofiar w 77. Rocznicę Napaści Związku Sowieckiego na Polskę.
Uroczystości zainauguruje Msza Święta w kościele ojców Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła o godzinie 12:00. Po nabożeństwie uczestnicy złożą kwiaty pod Pomnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich i w  Marszu Pamięci przejdą pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, gdzie około godziny 13:40 zaczną się główne uroczystości.
Program uroczystości:
sobota, 17 września 2016 roku
godz. 12:00 - Msza Święta w kościele oo. Franciszkanów, Wzgórze Przemysła
godz. 13:10 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich
godz. 13:20 - Marsz Pamięci ulicami: Ludgardy, Paderewskiego, pl. Wolności, 27 Grudnia, Fredry, al. Niepodległości.
Bezpośrednio po „Marszu Pamięci” około godz. 13:40 uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru: wystąpienie wojewody wielkopolskiego, apel pamięci, składanie kwiatów.
17. września upłynęła 32. miesięcznica od śmierci Ewy. Po Mszy Świętej sprawiłem nie tylko Jezusowi, ale także Jej radość - poszedłem do Spowiedzi Świętej. Za życia nas obojga, a także i dzieci, które przebywały w domu Spowiedź Święta któregokolwiek z nas była radosnym świętem dla wszystkich domowników. Nie tyle śmierć Ewy co Jej duchowe wstawiennictwo sprawiło, że udało się załatwić i sfinalizować nazwę dla skwerku, na którym stoi pomnik Bożego Miłosierdzia w Baranowie. 

Po pierwszej propozycji "Plac Pojednań przed Bożym Miłosierdziem" ostatecznie mamy "Plac Zmartwychwstania". Zrozumiałym jest, że każde Słowo Boże związane ze Zmartwychwstaniem pobudza moją wyobraźnię. 
Zacytuję zatem słowa dzisiejszego i wczorajszego pierwszego czytania. Nie będę ich komentował, by nie rozmywać i zaciemniać oryginalnego tekstu. wzbogacę tylko aktualnymi zdjęciami własnego domu i działki. 

Pomijam zdjęcia  samego placu  i pomnika na placu. Okazało się bowiem, że mimo, że jest uchwała Rady Gminy o nadaniu nazwy ogłoszona przez Wojewodę, nie można jej wprowadzić do nazewnictwa GPS,  

gdyż Gmina nie dokonała fizycznego określenia granic placu na mapach ewidencji gruntów, to jest odłączenia części działek z poszczególnych ulic i scalenia ich w jedną działkę o nazwie Plac Zmartwychwstania. 


Sprawę dopięcia tej formalności pozostawiłem do załatwienia Panu Wojciechowi Janczewskiemu naszemu radnemu. Sprawa jest o tyle istotna, że Pogotowie, Policja, Straż Pożarna , Poczta, GLS i inni użytkownicy dróg i map, korzystający z GPS po prostu nie mogą odnaleźć takiej nazwy w Baranowie. 

(1 Kor 15,12-20)
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.


(1 Kor 15,35-37.42-49)
Powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego.

(Ps 17,1.6-8.15) REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Rozważ, Panie, słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje,
Zbawca tych, co się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicą.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.
(Mt 11,25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.


(Ps 56,10-14) REFREN:W światłości wiecznej będę widział Boga

Odstąpią moi wrogowie
w dniu, gdy Cię wezwę,
Po tym poznam,
że Bóg jest ze mną.

W Bogu, którego słowo wielbię,
w Panu, którego słowo uwielbiam,
w Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał,
cóż może uczynić mi człowiek?

Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem,
Tobie oddam ofiary pochwalne,
bo od śmierci ocaliłeś me życie,
a moje nogi od upadku,
abym w światłości życia chodził przed Bogiem.

(Łk 8,15)
Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez swą wytrwałość.

Brak komentarzy: