czwartek, 24 listopada 2016

Hymn Baranka cz 1 - Ranek z Królem

(Ap 15,1-4) Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.  

I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? 

 
Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.

Tak brzmi Hymn Mojżesza i Baranka w Biblii Tysiąclecia. Słuchając Hymn wczoraj dwukrotnie w czasie Mszy Świętych,  prorocze słowa św. Jana odebrałem i zrozumiałem w ten sposób:
         
W morzu szklanym, czyli w ogromnym lustrze, Ewangelista Jan prowadzony Duchem Świętym, w ogniu plag zobaczył tych co zwyciężają Bestię śpiewających Bogu pieśń Baranka - Syna Bożego. 

Jest to hymn dziesięciorga przykazań - prawa Bożego danego słudze Bożemu Mojżeszowi. Rozpoczyna go wielbiąca Stwórcę inwokacja: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże wszechwładny. 

Nie tylko wszechmogący, ale wszechwładny (nacisk położony nie tyle na siłę i moc, co na Boską władzę - królowanie). Podkreśla to dalsze zdanie Ewangelisty: Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! 
Które to zdanie zrozumiałem, że nie tylko sprawiedliwe ale i wierne prawu Mojżeszowemu są Twoje Boskie Jezusie Chrystusie Królu narodów drogi - wskazania. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił. 
Jakież jest to Twoje imię Panie, w pieśni Baranka, które śpiewają czcząc Boga zwyciężający Bestię?
JEZUS CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁY  EUCHARYSTYCZNY  
KRÓL POLSKI  
I  WSZYSTKICH  NARODÓW. 

Dlaczego właśnie Polski i wszystkich narodów? 
Bo jak napisał natchniony Duchem Świętym Ewangelista Jan: tylko Ty Jezu Chryste sam jesteś Święty

Bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą w tym miejscu na Świebodzińskim Wzgórzu pod Twoją figurą Zmartwychwstały Eucharystyczny Królu Polski.  
Bo w Małej Intronizacji odczytanej pod tym krzyżem widocznym na zdjęciu obok  przez Ks. Biskupa 20 listopada 2016 roku ujawniły się słuszne Twoje wyrokico do Intronizacji Ciebie Jezu Chryste na Króla Polski.


Spójrz na to zdjęcie powyżej; od wieczora 19 listopada do naszej rannej z Kubą modlitwy w dniu 20 listopada 2016 roku pod tym krzyżem, na lewej piersi figury Świebodzińskiego Chrystusa Króla w miejscu serca Jezusa siedziało czarne ptaszysko. Odfrunęło o 7:47 (czasu zimowego), gdy kończyliśmy odmawiać Koronkę zostawiając czarny ślad na sercu figury.  
(Ps.98, 1. 2-3ab. 7-8. 9)  Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu 
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego.
Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela.
 Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.
 Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

W obliczu Pana, który nadchodzi,
bo przychodzi osądzić ziemię
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według słuszności.
 Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu

(Ap 2, 10c) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Ewangelia dnia
(Łk 21,12-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować. 

Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu Mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 


Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. 

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

Brak komentarzy: