wtorek, 15 listopada 2016

Koncert Niepodległości cz. 2 - Państwo Gwiazdowie

         W przeddzień Święta Niepodległości 10.11.2016 roku w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu staraniem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, KZ NSZZ „Solidarność” UAM, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Wydawnictwa ZYSK i Sp. zorganizowany został „Koncert Niepodległościowy 2016”.


      Sam koncert został poprzedzony wręczeniem pamiątkowego Medalu AKO im Przemysła II i książki Elżbiety Cherezińskiej "Korona śniegu i krwi" Joannie i Andrzejowi Gwiazdom

Prowadzący koncert prof. Stanisław Mikołajczak przeczytał z tej okazji poniższy list intencyjny, który cytuję w całości wzbogacając treść wykonanymi przez siebie zdjęciami Odznaczonych  
                                                    Poznań, 10. 11. 2016 r. 

Kapituła Medalu Przemysła II Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu jednomyślnie zdecydowała, by oznaczeniem tym wyróżnić małżeństwo: Państwa Joannę i Andrzeja Gwiazdów.

      Pośród rzeszy Polek i Polaków zabiegających o to, by ich życie było dobre, wyróżnia oboje Odznaczonych wcale nie to, że czynili to lepiej niż inni. Tym, co członkowie Kapituły uznali za szlachetne i godne naśladowania, jest rozciągnięcie pojęcia dobra poza obszar osobisty, na cały ojczysty Kraj i Naród.   
   
     Państwo Gwiazdowie rozumieją Polskę jako wielką rodzinę, od której wiele się oczekuje, ale też wobec której obowiązuje naturalna wdzięczność, szacunek i służba. Zaangażowanie się w sprawy Ojczyzny jest traktowane przez nich jako naturalna postawa uczciwości, jako obowiązek, od którego ucieczka byłaby wyrazem tchórzostwa, gnuśności lub samolubstwa. Większość polskiego społeczeństwa przez wieki, a szczególnie w ostatnim stuleciu, żyła w warunkach nieustannych wyzwań i ciągłych prób charakterów. Nasi Odznaczeni przeszli te próby zwycięsko. Dzięki ich świadectwu możemy nie pozwalać na zrównanie tchórza z bohaterem, krzywdziciela z krzywdzonym, egoisty ze społecznikiem, a elokwentnego kłamcy z cichym sprawiedliwym. 

       Państwo Gwiazdowie, jeszcze w dzieciństwie doświadczyli urazu wojny i jej skutków. Pan Andrzej w dzieciństwie spędził 6 lat jako zesłaniec w Kazachstanie, a po powrocie, już w czasach szkolnych, nieraz popadał w konflikty z systemem komunistycznym. Później, w jego potyczki włączyła się Żona. Oboje odznaczeni są absolwentami Politechniki Gdańskiej, lecz techniczne wykształcenie nie osłabiło ich wrażliwości na kwestie społeczne. Pod koniec lat sześćdziesiątych zaangażowali się w działania opozycyjne wobec peerelowskiego reżimu, który stanowił polityczny i psychologiczny gorset, uniemożliwiający rozwój polskiego społeczeństwa – zarówno w zakresie rozwoju gospodarczego, jak i kulturowego i duchowego.   

      Państwo Joanna i Andrzej Gwiazdowie należeli do grona założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, a później NSZZ „Solidarność”. W działaniach przyświecała im troska o wolność i przywrócenie demokracji, o godność i dobro Polski oraz pomyślność jej obywateli. Nie troszczyli się o własne korzyści, kariery, apanaże. Wręcz przeciwnie – narażali się na represje, zarzuty i zniesławienia. Do dziś pozostali wierni swoim patriotycznym ideałom. 

      Państwo Joanna i Andrzej Gwiazdowie, bohaterowie legendarnej już "Solidarności" i bohaterowie walki o prawdę w Polsce dzisiejszej dają przykład życia konsekwentnego, bogatego logicznym myśleniem i wynikającą z tego codzienną uczciwością. Ich postawa walki o prawdę jest szczególnie istotna współcześnie, wobec globalnego naporu wypierającego prawdę fałszu, którego bezkrytyczne i bezmyślne przyjęcie ma być warunkiem nowoczesności i postępu. Wierność prawdzie stanowi obronę przed kłamstwem, a wspomaganie Rodaków w rozróżnianiu dobra i zła jest bezcennym przejawem patriotyzmu. Pozwala bowiem, by obdarzeni możliwością demokratycznego wyboru współobywatele mogli decydować świadomie. 

       Dziękujemy Odznaczonym za godną postawę, za prawość sumienia, za szlachetność, za ciągłą wiarę i podtrzymywanie w innych nadziei, że możliwy jest rozwój Ojczyzny wolnej, godnej i będącej dumą swych obywateli.

       Dokonaniami swego dotychczasowego życia wpisują się Szanowni Odznaczeni w grono tych Rodaków, dzięki staraniom których Polska doczekała jubileuszu 1050 lat chrześcijaństwa i, jak wierzymy, pomyślnie doczeka kolejnych pięknych jubileuszy. 

      Dziękujemy! 

Przewodniczący Kapituły             Przewodniczący AKO 
    Prof. Leon Drobnik               Prof. Stanisław Mikołajczak

Brak komentarzy: