piątek, 18 listopada 2016

Witaj Królu Polski

Około 14:20 dzwoni Kuba. Ma gotowe banery i czas na montaż. Ten przeznaczony na domowy balkon zadecydowałem przed południem by zamontować go na płotku przed figurą Serca Jezusowego. Kończę pisanie i jadę do kościoła na Jeżycach. 

       Gdy wchodzę na plac baner jest przez Kubę zawieszony. Wspólnie kończymy resztę, to znaczy Kuba mocuje go od dołu a ja obcinam resztki plastikowych mocowań. Wśród pełniących honorową wartę przy figurze nie ma osób którym by się baner nie podobał. 

       W międzyczasie o 15:00 następuje zmiana warty honorowej, pełniącej zarazem dyżur przy figurze. Gdy zbieraliśmy się do wyjścia pod figurę przyjechał Ks bp Zdzisław Fortuniak z prof. Stanisławem Mikołajczakiem. Czekałem na jakiekolwiek zarzuty co do treści baneru, ale ich nie było. Po chwili dołączył do nas Ks Proboszcz Parafi pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Św. Floriana. 

Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, a mnie dane było powiedzieć jako autorowi treści banera, że należy go czytać Witaj Królu Polski, bo napis jest na Polskiej fladze. Ks Biskup raczył zauważyć, że w Piśmie Świętym nigdzie nie znajdziemy takiego stwierdzenia. 

Nie dyskutowałem tylko zaproponowałem by przed figurą ustawiono klęcznik, tak by chętni mogli się pomodlić na klęcząco przed Królem. Propozycja spotkała się ze zdziwieniem obecnych i gdyby nie reakcja jednej z pań, że są tacy którzy tu klękają na modlitwę, prawdopodobnie zostałaby odrzucona. Spytałem Ks. Proboszcza czy nie ma gdzieś wolnego klęcznika. Zaproponowałem, że się postaram o klęcznik. Na to Ks. Biskup: "Tylko nie betonowy". Nie miałem takowego na myśli, ale taki byłby najlepszy. Byłby odporny na wpływy atmosferyczne i trudny, bo ciężki, do kradzieży. 

      Gdy chodzi o koronę dla Chrystusa to postawa prof. Stanisława Mikołajczaka jest nieprzejednana. Chrystus bez korony tak jak nie chciał, tak nadal nie chce stanąć w Pomniku Wdzięczności na Placu Mickiewicza w Poznaniu i czeka na królewską koronę, na uznanie Go Królem Polski, właśnie już tu, tu gdzie obecnie stoi. Na świadectwo takiej gorącej wiary tych dwóch osób i całego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu czeka Pan Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania i jemu podobni i niestety doczekać się od kilku lat nie mogą. 
     To nie jest zwykła figura, kupa metalu, tonie jest taki sobie figurant, dubler. To jest ZMARTWYCHWSTAŁY   EUCHARYSTYCZNY  JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL  POLSKI, i o tym musi się dowiedzieć od letnich cała zimna Polska. A co o letnich mówi Pismo Święte to proszę sobie poczytać.   
      W wieczornym kazaniu Ks. Piotr Maria Natanek odesłał mnie do Pisma Świętego. Cytuję proroctwo z Psalmu  22  (28-31).
Przypomną sobie i wrócą 
do Pana wszystkie krańce ziemi; 
i oddadzą Mu pokłon 
wszystkie szczepy pogańskie, 
bo władza królewska należy do Pana 
i On panuje nad narodami. 
Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy co śpią w ziemi, 
przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują. 
A moja dusza będzie żyła dla Niego, 
potomstwo moje Jemu będzie służyć, 
opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, 
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi; <<Pan to uczyni>>.

Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – dzień dziewiąty

Dzień 9: 18 listopada:
Chrystus Królem w całym Narodzie i Ojczyźnie
chrystus-krc3b3l-fugurka
Pieśń na rozpoczęcie:
Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.
Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
Modlitwa
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Stając przed Tobą obecnym wśród nas pragniemy przygotować się do uroczystości przyjęcia Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy Królu Miłosierdzia, byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przyjął hołd dziękczynienia, który Ci składamy. Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach pracy i wypoczynku, bo Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie. Amen.
Z Ewangelii według św. Mateusza (13, 44-49): Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów (Biblia Tysiąclecia V).
Panie Jezu, już przed wiekami nasi przodkowie dostrzegli wartość skarbu, jakim jest Twoje Królestwo. Sprzedali wszystko, co mieli, odrzucili pogańskie wierzenia i zwyczaje, choć pewnie niektóre z nich wydawały się atrakcyjne i wygodne. Dziś, 1050 lat później, nasze pokolenie odkryło drogocenną perłę, jaką jest Twoje królowanie i Twoja wola dla naszego Narodu. My też chcemy sprzedać wszystko, co jest nasze, nasze ludzkie plany i kalkulacje, by nabyć bezcenną perłę Twojej miłości. Na Tobie, Jezu nasz Królu, chcemy oprzeć nasze życie osobiste i narodowe. Tobie chcemy zawierzyć nasze państwo, w zaufaniu, że Ty masz moc rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów. Z Twoją pomocą, w zgodzie z Twoim prawem chcemy kształtować naszą polską teraźniejszość i przyszłość.
Chryste, Królu skarbu ukrytego w roli, pomóż wszystkim Polakom dostrzec prawdziwą wartość Twojego Królestwa.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu drogocennej perły, umocnij w nas wiarę i zaufanie, abyśmy nie obawiali się poświęcenia dla zdobycia Twojego Królestwa.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.
Chryste, Królu sieci zarzuconej w morze, pozwól nam znaleźć się wśród dobrych ryb, wśród sprawiedliwych, którym obiecałeś wieczną nagrodę.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
Pieśń:
My chcemy Boga, Panno Święta!
O usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.
Ref. Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan.
My chcemy Boga! My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan.
My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, w dziatek snach.
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.
Ref. Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan.
My chcemy Boga! My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan.
Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.
Jezu, Królu Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata!…
Pieśń na zakończenie:
Chrystus Królem, Chrystus Panem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Brak komentarzy: