piątek, 23 grudnia 2016

Boże podziękowanie


Jeśli ci człowiek dziękuje, to dobrze, ale jeśli usłyszysz podziękowanie od Boga to nieskończenie lepiej. Często takie Boże podziękowania przychodzą przez usta ludzi. Sam je niekiedy wypowiadam mówiąc krótkie "Bóg zapłać". Tym razem z tygodniowym opóźnieniem na łamach bloga składam je bratu Tomkowi za wykonanie 2 klęczników, a synowi Kubie za przywiezienie i zamontowanie jednego z nich 17 grudnia, na tydzień przed Wigilią pod figurą Serca Jezusowego na poznańskich Jeżycach.
 Niech podziękowaniem dla wszystkich Zygoli i nie tylko, którzy przysłużyli się do tego dzieła będą  dzisiaj usłyszane słowa w czasie  przedostatnich rorat: Z pierwszego czytania  z Księgi proroka Malachiasza (Ml 3, 1-4. 23-24) 
Mnie szczególnie zapadły w pamięci te słowa, które napisałem pogrubionym drukiem:
Tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł Przymierza, którego pragniecie. oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. 

Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. 

Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za minionych dni i pradawnych lat. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą».
Oto słowo Boże.

Z Psalmu responsoryjnego całość (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14)

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi
Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich.

Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze.
Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi

I cały śpiew przed Ewangelią:
Królu narodów, Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.

Brak komentarzy: