wtorek, 27 grudnia 2016

Powstańcy Wielkopolscy

Dzisiaj obchodzimy 98 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W związku z badaniami genealogicznymi  mego Syna  Kuby cytuję za nim  powstańcze wątki wśród przodków z naszej rodziny.

Oto kilka z nich.1. Zygarłowski Władysław ( bratanek pradziadka Stefana Zygarłowskiego- organisty z Bytynia), syn Mariana -  brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku, a mianowicie  od dnia 27 do 28 grudnia jako ochotnik brał udział przy zdobyciu Zamku, Prezydium Policji niemieckiej, od 29.12.1918 do 02.01.1919 uczestniczył w walkach pod Zdunami w stopniu kaprala, od 03 do 07 stycznia w walkach pod Gołańczą, od 07 do 11 stycznia w walkach pod Szubinem i Rynarzewem, od 10 stycznia do września 1922 przydzielony został do 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich .

odznaczony WIELKOPOLSKIM KRZYŻEM POWSTAŃCZYM !!!

Władysław Zygarłowski pochowany jest w Poznaniu na Cmentarzu Górczyńskim. Chciałbym pisze Kuba w najbliższym czasie ( w konsultacji z najbliższą rodziną)   podjąć oficjalne kroki w celu zaznaczenia  na mogile faktu, iż był on Powstańcem Wielkopolskim.2. Zygarłowski Marian ( brat pradziadka Stefana Zygarłowskiego- organisty z Bytynia) , brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od dnia 27.12.1918 do  dnia 18.02.1919 jako ochotnik. Brał udział w walkach o Poznań, o oswobodzenie Łazarza, Fortu 8 i  Fortu 8a, a następnie pełnił służbę wartowniczą do grudnia 1919 r.

Jestem w trakcie sprawdzania, o czym pisze Kuba , czy Marian też nie został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym - bo znane mi  dokumenty nie do końca to precyzują.3. Ks Leopold Zygarłowski ( najbliższy kuzyn pradziadka Stefana Zygarłowskiego- organisty z Bytynia) od 1906r. proboszcz później dziekan w Wosztynie  miał duże zasługi w budzeniu świadomości narodowej  w Wolsztynie, gdzie w tamtych czasach  55% społeczeństwa stanowili Niemcy, przewodniczył wiecom niepodległościowym, wygłaszał płomienne przemówienia. Współpracował z oddziałami powstańczymi, jako jeden z kilku przedstawicieli Polaków uczestniczył w rokowaniach rozjemczych z dowódcami oddziałów niemieckich 5 stycznia 1919 r. Należał do inicjatorów powstania w Wolsztynie i Towarzystwa "Sokół"

W załączeniu zdjęcie  grobu na cmentarzu w Wolsztynie ( Ks. Leopold pochowany jest na honorowym miejscu - w pierwszym rzędzie przy głównej alei, w bezpośredniej bliskości kaplicy cmentarnej ( po prawej stronie patrząc na wejście do kaplicy). Jego grób jest oznaczony jako grób powstańczy  
4. Florian Zygarłowski ( syn pradziadka Stefana Zygarłowskiego- organisty z Bytynia) w grudniu jako ochotnik brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, 06 stycznia 1919 r wstąpił do I Pułku Strzelców Wielkopolskich i został wcielony do III Batalionu- 10 Kompanii w Biedrusku. Później brał również udział w wojnie bolszewickiej ( m.in brał udział w walkach o wyzwolenie Lwowa. W 1938 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych

5. Bogusław Zygarłowski ( bratanek pradziadka Stefana Zygarłowskiego- organisty z Bytynia), syn Józefa-   ... "Na przywitanie Ignacego Paderewskiego w grudniu 1918 w naszym mieszkaniu malowałem z ojcem dużo szturmówek z godłem Polski..." (cytat ze wspomnień Bogusława) , 12 lutego 1919 roku Bogusław rozpoczął służbę w III Pułku Lotniczym, na samolotach likwidował czarne krzyże i malował biało czerwone szachownice, działał w oddziale napowietrznej fotografii w III Eskadrze lotniczej Wielkopolskiej, udzielał się na froncie niemieckim pod Lesznem. Do wojska uciekł z domu bo jak pisze w pamiętniku:  "Ojciec mu zabronił o tym wspominać..."6. Walenty Dypczyński (mąż Józefy Zygarłowskiej, zięć Mariana - brata pradziadka Stefana Zygarłowskiego - organisty z Bytynia) inicjator i dowódca Powstania Wielkoposkiego w Szubinie - mieście gdzie nauczycielem był Jan Zygarłowski,  w mieście w którym urodził się nasz pradziadek Stefan Zygarłowski - organista. Walenty Dypczyński był wielokrotnie odznaczany za swoje zasługi w walce o wyzwolenie kraju. 

Życiorys Walentego znajdziesz na stronie o Powstaniu Wielkopolskim na Pałukach i Krajnie: https://powstanie.szubin.net/biografie/s/50To kilka postaci z rodziny Zygarłowskich, które były zaangażowane w Powstanie Wielkopolskie. Myślę że zwłaszcza w dzisiejszą rocznicę  warto o nich wspomnieć. 

Brak komentarzy: