czwartek, 1 grudnia 2016

Przyjęcie Króla Polski na Jeżycach cz. 3 dokończenie.

Część drugą wpisu: "Przyjęcia Króla Polski na Jeżycach"  zakończyłem słowami:  

Akt Intronizacyjny został przyjęty przez cały Naród Polski i dotyczy wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Od 19 listopada 2016 roku, w Polsce już nie tylko Episkopat, biskupi i kapłani mają strzec Praw Kościoła, ale cały Naród Polski zobowiązał się czynnie angażować w życie Kościoła. Na tej nowej drodze błogosław nam Chryste nasz Królu. 

Taki sens mają słowa które nie znalazły się na zdjęciu powyżej Kolejne zdjęcie, i poważny błąd, tym razem w pierwszym słowie "stworzenia" , które napisano z dużej litery stawiając człowieka na równi z Bogiem. Ciekawe jak napisano to słowo w akcie odczytanym przez Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w Łagiewnikach  


Kolejna plansza i kolejny błąd. Ja też jestem grzeszny omylny człowiek. Przez  cztery lata ogólniaka zawsze na pierwszy i trzeci okres dostawałem niedostateczny z racji na ortografię, ale słowo Miłosierdziu (ostatnie na planszy) napisałbym z dużej litery. Dlaczego? Bo to przeogromny przymiot Boga skarb dany Polakom przez Papieża Jana Pawła II na trzecie tysiąclecie.  W tym momencie w reportażu zdjęciowym pana Andrzeja Cayki następuje przerwa. Trudno mi powiedzieć co się stało, że między zdjęciem "61" na którym tekst "Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana" kończy się słowami: Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu ...,

a zdjęciem "62" rozpoczynającym się od słów ... które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża, braknie kilku bardzo ważnych zdań. Brzmią one: Chryste Królu , z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu 


wszystko co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Tu przerywam treść Aktu Intronizacyjnego i wymieniam z imienia i nazwiska: 

Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka i jego współpracowników blokujących odbudowę Pomnika Wdzięczności z figurą Serca Jezusowego, a także czytających ten Akt, oraz osoby obecne na tej Mszy Świętej  nie wyrażające zgody na tymczasowe założenie korony na odlaną 5,5 metrową figurę Serca Jezusowego na czas jej tymczasowego składowania przy kościele na Jeżycach.  Prof. Stanisław Mikołajczak Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności wyraźnie boi się  że jak raz założy koronę Jezusowi, to nie będzie takiej siły, która by przed wstawieniem figury do skorupy Pomnika Wdzięczności, zdolna byłaby zdjąć Królewską Koronę Jezusowi Chrystusowi Zmartwychwstałemu Eucharystycznemu Królowi Polski
       A więc Chryste Królu , z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską , oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. 
    W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. 


Teraz już bez komentarza wklejam trzy zdjęcia z dalszą treścią Jubileuszowego Aktu: 


Po tym zdjęciu nr 64 następuje trzecia przerwa w uwiecznionych przez fotografa zdjęciach ze świetlną tablicą. Cytuję więc brakujący tekst:
Niech (Duch Święty) wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 

    W Niepoka - lanym Sercu Maryi składamy nasze postano - wienia i zobowią - zania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawien - nictwu świętych patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.    


I już wydawało się, że do końca będą wszystkie słowa na ekranie, ale nie.  Powtórzę ostatnie zdanie:
Spraw, (Zmartwychwstały, Eucharystyczny Jezu Chryste Królu Polski - mój życzeniowy dopisek), aby naszą Ojczyznę i cały świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Oto Polska 
w 1050 
rocznicę 
swego 
Chrztu 
uroczyście 
uznała 
królowanie
Jezusa
Chrystusa
     

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu , jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen. 


Położyłem złotą Królewską Koronę u Twoich stóp Panie. Dzień i noc pełnili straże i nie upilnowali Twego Eucharystycznego Uwielbionego Ciała i nie upilnowali złotej Królewskiej Korony. Złożyli kwiaty u Twoich stóp Panie, oddając Ci hołd i uwielbienie.  

Przywołali błogosławioną Rozalię Celak, ale korony nie zwrócili, nawet u Twoich stóp jej nie złożyli. Witaj, Hej, Witaj ale nie Witaj Królu Polski Nie chce im przejść przez gardło słowo INTRONIZACJA.

A szatan się tylko śmieje. Dają Ci Jezu Wszechświat i całe stworzenie pisane z dużej litery, ale KLĘKAĆ przed Tobą Jezu ukrytym w białej hostii nie chcą . Nie dziwię się im. Nie widzą Twojej Korony Zmartwychwstały Eucharystyczny
Jezu Chryste Królu Polski. 

Brak komentarzy: