poniedziałek, 2 stycznia 2017

Rachunek sumienia strategiczny

         Ks Jacek Bałemba SDB na swoim blogu ostatniego dnia Roku Pańskiego 2016 zadał publicznie 3. zasadnicze pytania, które pozwolił sobie rozwinąć w 9. szczegółowych pytań rachunku sumienia.
         Poniżej cytuję w całości wpis Ks Jacka Bałemby SDB. Publicznie zadane pytania, wymagają w moim przypadku publicznej odpowiedzi. Uchylanie się od niej będzie grzechem zaniechania, a nieujawniona w swoim czasie prawda już dzisiaj woła o pomstę do Nieba. Sprawa jest niebagatelna, bo dotyczy bezpośrednio życia i śmierci kapłana, który odważył się, ratując swoje sakramentalne kapłaństwo nauczyć się odprawiać Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
       Równolegle na blogu "W Obronie wiary i tradycji" od wczoraj promowana jest "Wielka nowenna do Świętego Michała Archanioła" - Niech ten najszlachetniejszy spośród wszystkich Aniołów będzie patronem wspomnianego wyżej kapłana, którego dalej nazywać będę X Michałem.
         A teraz oddaję głos współbratowi X Michała, ks Jackowi Bałembie SDB:


       W ostatni dzień Roku Pańskiego 2016 robimy rachunek sumienia strategiczny. Ciągle jesteśmy w zakresie wiary katolickiej – nieumniejszonej i nieodkształconej – takiej, jaką Pan Bóg objawił, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym i Tradycji, jakiej Kościół przez dwadzieścia wieków niezmiennie i nieomylnie nauczał.

       A pytamy dzisiaj o aspekty strategiczne, bo od nich zależy przetrwanie wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy – dzisiaj i w przyszłości.

Zasadniczo pytania są trzy i dotyczą:
 1.  troski o depozyt wiary,
 2.  troski o Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim
 3. i troski o kapłanów wiernych depozytowi wiary i celebrujących codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.
Kto posiada zmysł katolicki – sensus cathólicus – ten doskonale pojmuje, że chodzi o punkty newralgiczne. Strategiczne!

Pytania do rachunku sumienia w ostatni dzień roku:
 1. Jak traktowaliśmy depozyt wiary – depósitum fídei?
 2. Czy byliśmy obojętni na wszelkie formy odkształcania depozytu wiary?
 3.  Co czyniliśmy dla poznania, krzewienia i obrony depozytu wiary?
 4.  Jak traktowaliśmy Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?
 5.  Czy byliśmy obojętni na wszelkie formy dyskryminacji i marginalizacji Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?
 6.  Co czyniliśmy dla poznania, krzewienia i obrony Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?
 7.  Jak traktowaliśmy kapłanów wiernych depozytowi wiary i celebrujących codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?
 8.  Czy byliśmy obojętni na wszelkie formy marginalizacji i dyskryminacji kapłanów wiernych depozytowi wiary i celebrujących codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?
 9.  Co czyniliśmy dla wspomożenia i obrony kapłanów wiernych depozytowi wiary i celebrujących codziennie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim?

Brak komentarzy: