niedziela, 1 stycznia 2017

Wiedza, mądrość i umiejętność

          Człowiek jest nie tym o czym sądzi że jest, ale jest tym czym go Bóg stworzył. Świat nie kończy się i nie zaczyna tam, gdzie się zaczyna jego poznanie. Zaprogramowani jesteśmy jako ludzie w takiej realności, że to co widzimy, czego doświadczamy to realnie jest, a poza tym uważamy, że już nic nie ma. 
         Nieprawda, jest, tuż poza nami, tuż obok, jest jeszcze świat duchowy, o którym nie chcemy słuchać, a który niekiedy Bóg przed nami odkrywa. Warunek jest jeden: musimy Bogu wierzyć i pełnić Jego Boską wolę, wpisywać się w Jego Boski, a nie nasz ludzki plan. 

         Nie muszę was przekonywać że Bóg jest Miłością. Taki napis jako pierwszy wisiał przez kilka lat na moim balkonie. Nie ja dla Ewy i nie Ewa dla mnie była pierwszą miłością. Bóg był dla nas obojga pierwszą Miłością i Jego się trzymaliśmy.  (tu zdjęcie hasła na ukwieconym balkonie sprzed lat)
        Tylko On mógł dać nam wszystko czego nam było potrzeba. I dawał, i to dawał w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości łącznie z cierpieniem, dawał to co zechciał, co było dla nas najlepsze, aż po kres życia, aż po śmierć. 
      Wypełniając Jego wolę wchodzimy w cudowny plan Boga. Nie wiedza, jest istotna, bo tej możemy liznąć, ale mądrość, która jest przymiotem Boga. Tej Bożej mądrości nie da się posiąść inaczej jak się jej nie otrzyma w darze od Boga, a wtedy wszystko się układa według zamiaru Boga.
       Każdy człowiek jest niczym wobec wszechmocy Boga.  Bez przyjęcia tej prawdy, choćbyś nie wiem jakie posiadł mądrości, nie posiądziesz Prawdy. Twoje serce będzie martwe. Możesz rozwijać swoje talenty, ale nigdy nie będziesz ich twórcą i dawcą. Wiedza twoja jest potrzebna, bo w głupotę Bóg nie zainwestuje, jak mówi ks Piotr Natanek, ale nie tobie choćbyś pojadł wszystkie rozumy, stawiać Bogu warunki. 
      Serce mówi człowiekowi o Prawdzie i jego należy słuchać. W głowie wiedza, a w sercu mądrość. Mądrość otrzymuje się w zjednoczeniu z Bogiem, a zatem ludzie niewierzący już z natury są niebezpieczni, bo wszystko mają oparte na rozumie a nie na sercu. 
       Bezbożne serce jest siedliskiem głupoty. Takie serce prowadzi do zguby, gdyż kieruje się emocjami, a nie mądrością Bożą, która jest darem Ducha Świętego. Bezbożny nie będzie się modlił o Bożą mądrość. O mądrość należy prosić Boga.  Wspomagać nas będzie post, umartwienie , wstrzemięźliwość, powściągliwość. Świat wiedzy przeciwnie, proponuje tysiące różnych uciech. Dlaczego nie skorzystać z nich podpowiada złudnie. 
      Boża mądrość mieszka w sercu człowieka, a nie w jego umyśle. Dlatego należy ćwiczyć nie umysł, a serce, aby się stało siedzibą mądrości. Trzeba je zatem opróżnić z niepotrzebnych uczuć, myśli i wad. To ogromny plan pracy nad sobą umieć panować nad swoimi uczuciami, słabościami, bo każdy z nas odziedziczył po Adamie i Ewie bagaż tych mankamentów.
     Wraz z mądrością idzie dar umiejętności. Na nic zda się Boża mądrość, że "Miłosierdzie to troska o zbawienie swoje i bliźniego" jak braknie daru umiejętności wdrożenia tej Prawdy w praktyczne życie. Sam dar mądrości nie gwarantuje jeszcze duszom zwycięstwa. W pokorze ducha powinno się prosić o dar umiejętności, aby dobrze wykorzystać dary, którymi nas Bóg obdarował dla Jego chwały.  
       Podobnie z  mądrością "Witamy Króla". Na nic piękne hasło wypisane na biało czerwonej  fladze jak umiejętnie nie potrafimy go wcielić w życie Polaków. Jak chcesz witać Eucharystycznego Króla na stojąco? Mądrość Boża może na ciebie spłynęła, ale umiejętności jej okazania ku chwale Boga nie ma w tobie za grosz. Twoje serce pyszni się i kieruje twoje myśli ku własnej, a nie Boskiej chwale. Ten kto więcej otrzymał, a Króla otrzymała cała Polska, musi więcej strzec swojego serca i prosić o dar pokory i umiejętności. 

        Czyż nie trzeba nam dzisiaj po wielokroć prosić  Boga słowami Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana? 
       "Chryste Królu z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem". 
          Wiele Boskich darów zmarnowano bezpowrotnie. Tu, dzisiaj w naszej ojczyźnie potrzebna jest wielka umiejętność poprowadzenia gorącej  modlitwy o pojednanie w Narodzie i to nie tylko w kościołach naszych, ale i w podzielonym blokowanym ciągle Sejmie
          Mądrością człowieka jest szukanie Boga. Umiejętnością jest służenie Bogu poprzez wszystkie talenty i dary jakie człowiek otrzymał od stwórcy. Publicznie należy się opowiedzieć po stronie Prawdy, a Prawdą jest Jezus Chrystus Król Polski. A jak się opowiesz musisz się liczyć że spotkają cię kary. 
         Stawiajcie sobie Bożą mądrość zawsze ponad wszelkimi uczuciami, a służbę Bożą ponad wszelkimi emocjami, a zwycięży w was Duch Boży. Módlcie się, aby wasze serca były świątyniami Bożej mądrości i umiejętności. Proście a otrzymacie. 

Amen. 

Brak komentarzy: