poniedziałek, 6 lutego 2017

Duchowe dywagacje ... cz 2 W kaplicy cmentarnej.

6 luty 2017 

Duchowe dywagacje
 po pogrzebie śp.
Szanownej Pani Krystyny Stryjakowskiej


2. W kaplicy cmentarnej

      Punkt 11:30 wita zebranych słowami: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" ks. kan. Andrzej Strugarek wespół z dyżurnym księdzem, a zebrani odpowiadają: "na wieki wieków Amen". Celebrans znakiem krzyża rozpoczyna liturgię pogrzebową mówiąc: "Miłość Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa i przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą swojego Ducha, niech was napełni pokojem i pozostanie z wami". "I z duchem twoim", odpowiedział współcelebrans. 

     Zgromadziliśmy się, aby pożegnać moją ciocię Krystynę. Jej śmierć napełniła bólem naszą rodzinę i wielu z nas tu obecnych. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu i wyrażamy nasze współczucie. Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z Krystyną w domu naszego Ojca.
     Ksiądz Andrzej intonuje krótkie trzy wezwania
     Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy - zmiłuj się nad nami.
    Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne - zmiłuj się nad nami.
     Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba - zmiłuj się nad nami.

     Liturgię słowa celebrans rozpoczyna słowami: 
Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowa, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym smutku pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego
Amen.
   
      Ewangelię wg św Jana (14, 1-6)  czyta współcelebrans: Jezus powiedział do swoich uczniów:
     "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga?  I we Mnie wierzcie ! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
     A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam gdzie Ja jestem . Znacie drogą dokąd Ja idę ".
     Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?"
      Odpowiedział mu Jezus:" Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".
     Oto słowo Pańskie
     Chwała Tobie, Chryste.
Nasza siostra zasnęła w pokoju z Chrystusem. Z wiarą i nadzieją życia wiecznego polecajmy ją miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby Krystyna, która przez chrzest stała się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmiła się Ciałem Chrystusa, teraz została wezwana na ucztę dzieci Bożych w niebie razem ze Świętymi stała się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszą siostrą mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, Życie nasze, objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.
       Cicha modlitwa kończy się pieśnią:
Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, 
mieszkańcy chwały, wszyscy Święci Boży. 
Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, 
z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie
        Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,  
        uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 
        a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 
        aż przed oblicze Boga Najwyższego.
Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony
On wezwał ciebie do królestwa światła.
Niech na spotkanie w progach Ojca domu
po ciebie wyjdzie litościwa Matka. 
        Anielski orszak ...
Promienny Chryste, Boski Zbawicielu,
jedyne światło, które nie zna zmierzchu.
bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem,
pozwól oglądać chwały Twojej majestat. 
       Anielski orszak ...

      Ksiądz Andrzej Strugarek podchodzi do trumny i kropiąc ją wodą święconą mówi: Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym.
      Boże, Stwórco  nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi , który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa , aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą . Tobie polecamy naszą siostrę Krystynę i prosimy abyś ją przyjął do błogosławionej społeczności  Świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego
     Amen.
     Z antyfoną wyniesiono ciało z kaplicy: 
"Niech aniołowie zawiodą cię do raju, 
a gdy tam przybędziesz, 
niech przyjmą cię męczennicy 
i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego. 
Chóry anielskie niechaj cię podejmą 
i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną".        

Brak komentarzy: