środa, 8 lutego 2017

Duchowe dywagacje ... cz 4 Modlitwa przy grobie z udziałem księdza.


8 luty 2017 

Duchowe dywagacje
po pogrzebie śp.
Szanownej Pani Krystyny Stryjakowskiej4. Modlitwy przy grobie z udziałem księdza.


        Gdy ks. kan. Andrzej Strugarek stanął nad grobem zwrócił się do zebranych  ze słowami:
        Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ludzkiego ciała z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszej siostry wskrzesił w chwale i powołał ją do społeczności Świętych. Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział:  "Ja jestem zmartwychwstaniem i życie, kto wierzy we Mnie nie umrze na wieki". 
Ożywieni tą wiarą módlmy się wspólnie do zbawiciela za naszą siostrę:

Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych , którzy płaczą nad śmiercią Krystyny.  
Wysłuchaj nas Panie. 
Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszą siostrę życiem wiecznym. Wysłuchaj nas Panie. 

Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszą siostrę do nieba. Wysłuchaj nas Panie. 
Jezu ty obmyłeś naszą siostrę wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś ją Duchem Świętym, przyjmij ją do grona swoich wybranych.  Wysłuchaj nas Panie. 


Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę Najświętszym Ciałem i Krwią swoją , daj jej udział w uczcie Twojego Królestwa.
Wysłuchaj nas Panie.

Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszej siostry, daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. 
Wysłuchaj nas Panie.

Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczy nasz Zbawiciel:
Ojcze nasz ...

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze prośby za Twoją służebnicę Krystynę, która umarła w Chrystusie i z ufnością oczekuje na zmartwychwstania, spraw, aby Krystyna, która na ziemi poznała Ciebie przez wiarę, nieustannie chwaliła Cię  w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Teraz kapłan podchodzi do trumny i kropi ją wodą święconą mówiąc: Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. 

A następnie rzuca na trumnę grudkę ziemi mówiąc: Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.


Po słowach: Złóżmy ciało naszej siostry w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszej siostry, gdy przyjdzie w chwale.  - 

obsługa pogrzebu włącza windę i trumna wolno opuszcza się na dno grobu. W tym czasie uczestnicy pochówku śpiewają pieśń:

Witaj Królowo Matko litości. Nasza nadziejo życia słodkości ! Witaj Maryjo Matko jedyna , Matko nas ludzi, Salve Regina!

Nędzne my dzieci Ewy wołamy. Do Ciebie, Matko z płaczem wzdychamy: Niech nas wspomaga Twoja przyczyna  na tym padole, Salve Regina.

Zwróć pośredniczko na nas wejrzenie przyjmij łaskawie nasze westchnienie: Pokaż nam Matko swojego Syna, w górnej krainie, Salve Regina.

W czasie śpiewu i opuszczania trumny ja delikatnie miarowo dzwonię "Pojednaniem". 


Po opuszczeniu trumny ks. Andrzej czyta intencje mszalne za zmarłą, zaprasza na Mszę Świętą pogrzebową do Baranowa bezpośrednio po pogrzebie i  udzielając krótkiego błogosławieństwa mówiąc: 
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. - na co zebrani odpowiadają Amen - opuszcza miejsce pochówku. Obsługa cmentarna nakrywa grób siatką  i zielonym suknem na którym składa wieńce i wiązanki kwiatów.

Brak komentarzy: