czwartek, 20 kwietnia 2017

Łaski Bożego Miłosierdzia rozlały się na Baranowo


Króluj nam Chryste!
      W załączeniu przesyłam zdjęcie miejsca zgromadzenia Plac Zmartwychwstania w Baranowie oraz mojej osoby, gdy rozmalowuję Łaski Bożego Miłosierdzia rozchodzące się na Baranowo.

       Zdjęcia obrazują stan w dniu dzisiejszym i prawdopodobny stan w dniu zgromadzenia, w niedzielę 23 kwietnia 2017. Następnego dnia w poniedziałek rozmalowane przez organizatora zgromadzenia linie 

zostaną przykryte górną warstwą asfalto betonu, a rozlane w dniu dzisiej szym łaski Bożego Miłosier dzia na wieczne czasy zatopione w nawierz chni ulicy Wspólnej, Placu Zmartwych wstania i ulicy Przemy sława.
Z Panem Bogiem.
Jerzy ZygarłowskiDla niewierzących podaję dodatkowe  dane techniczne:
Przez cały dzień 20 kwietnia 2017 roku od godz 8:00 do godz 20:00 namalowałem białym sprayem 75 linii (czyli tyle ile mam lat nie licząc ich w czasie malowania, ot przypadek) rozchodzących się promieniście od Pomnika Bożego Miłosierdzia votum wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II ufundowanego w 2005 roku przez mieszkańców parafii św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Baranowie oraz Polaków zamieszkałych w kraju i za granicą.
Najkrótszy promień ma 6 metrów, najdłuższy 306 metrów i zakończony jest strzałką w kierunku końca ulicy Wspólnej. Łączna długość wszystkich rozmalowanych  linii ponad 1 km.  

Wierzących, że Jezus Chrystus jest Królem Polski informuję, że Łaski Bożego Miłosierdzia rozlewały się dzisiaj z Placu Zmartwychwstania na wszystkich mieszkańców Baranowa.   

Brak komentarzy: