sobota, 13 maja 2017

Publiczny różaniec w Poznaniu

Szanowni Państwo, 

Pragnę  zachęcić Państwo do uczestnictwa w dzisiejszym publicznym różańcu w Poznaniu w setną rocznicę objawień fatimskich.

13 maja o godzinie 16:00 na Placu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Będę wdzięczny za przekazanie informacji o wydarzeniu w obrębie Państwa środowisk i przyłączenie się oraz udostępnienie wydarzenia z poniższego linku: wydarzenie na FB.
Szczegółowe informacje
Klub Polonia Christiana w Poznaniu, Krucjata Różańcowa Za Ojczyznę, Przymierze z Maryją, zapraszają na publiczny różaniec w Poznaniu w setną rocznice objawień fatimskich.

13 października 1917 roku Matka Boża dokonała Cudu Słońca, którego świadkami było 70 000 ludzi, w tym ateiści, komuniści i inne osoby wrogie katolicyzmowi. Niektórzy z nich nawrócili się. Różaniec publiczny przypomina niewierzącym przechodniom, że nawrócenie jest możliwe.

Jezus Chrystus posłał apostołów, aby nauczali wszystkie narody. Różaniec publiczny to wspaniały sposób na przyciągnięcie bliźnich do katolickiej wiary i zapoznanie ich z orędziem fatimskim. „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą” (Łk 8, 16).

W swoim monumentalnym dziele Przedziwny sekret Różańca Świętego św. Ludwika Maria de Montfort pisze: „Modlitwa publiczna jest bardziej skuteczna niż modlitwa prywatna dla złagodzenia gniewu Bożego i wyjednania Jego miłosierdzia”.

Nasze miasto: Poznań, coraz bardziej afiszuje się z grzechem. Twój Różaniec publiczny będzie publicznym aktem wynagrodzenia za te grzechy wymierzone przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Brak komentarzy: