poniedziałek, 15 maja 2017

Tablica Ks Proboszcza


W związku z tym, że Ks. Proboszcz zawęził temat dzisiejszego spotkania z parafianami wyłącznie do biesiady 20 lecia poniżej treść, którą chciałem przedłożyć pod dyskusję zebranym licznie parafianom: 


Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim odręcznie napisanym testamencie zostawił nam jedno nie podpisane zdanie: "Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy". 

Pod obrazem miejsce na tablicę, na ekranie słowa psalmu: "Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu".
 
Odejście z dniem 1 lipca naszego Ks. Proboszcza, to nie śmierć. 

     Na ekranie słowa pieśni: Jej to ręce piastowały Tego co ten świat stworzył wielki i wspaniały Syn Jej, a nasz brat.
      Niechaj Ks. Proboszcz do nas przemówi, z tego miejsca, z którego  przez 20 lat wespół z nami się modlił. 

 
Posłuchajmy:

Z trzech wariantów treści tablicy upamiętniającej 20 letnią posługę pasterską naszego Ks. Proboszcza zainteresowany wybrał podobną inskrypcję jak Ojciec Święty: 


"o Msze Święte 
i modlitwy prosi 
ks. kan. Andrzej Strugarek
pierwszy proboszcz
w latach 1997- 2017"

Wobec powyższego uważam że:
 
1. najlepszym miejscem, w którym winna się znaleźć tablica o powyższej treści jest nasz kościół parafialny, a konkretnie miejsce pod obrazem MB Częstochowskiej względnie z prawej strony drzwi prowadzących do obecnej zakrystii, a wcześniej pomieszczenia, w którym przez pierwszych kilka lat mieszkał nasz Ks. Proboszcz. 
Na ekranie powyżej słowa (parafrazuję): On jak Matkę ją miłował, Jej posłusznym był, każde słowo Jej szanował, chociaż księdzem był.Nie wykluczam innych możliwych miejsc - patrz dalsze zdjęcia.

 2. tablica  winna być wykonana odsłonięta i poświęcona jeszcze w czasie urzędowania Ks Proboszcza, najlepiej w czasie pożegnalnej Ofiay Mszy Świętej w ostatnią niedzielę czerwca, 25 czerwca, o godz.12:00 przez ks. Bartłomieja Cylkę - głoszącego na tej Mszy św. pożegnalne kazanie.

3. tablica  ta winna być wykonana w kamieniu takim z jakiego wykonany jest nasz ołtarz, na którym nasz Ks. Proboszcz - OFIARNIK - przez 20 lat składał Bogu Ojcu w Duchu Świętym ofiarę z Jego Syna Jezusa Chrystusa,

4. litery piaskowane antykwa pochyła, cała treść mieszcząca się na poziomej formatce A-4, w kolorze jak tablica tylko zdecydowanie ciemniejszym.

5. moim życzeniem jest, bym to ja osobiście był jej sponsorem i po akceptacji parafian zajął się praktyczną realizacją tego zamierzenia.  
                                             Jerzy Zygarłowski

uwaga: 1. treść odręcznego pisma złożonego na ręce Ks Proboszczowi w czasie zebrania parafian w dniu dzisiejszym może się w drobnych szczegółach różnić od powyższej treści odtworzonej po powrocie z zebrania do domu, z którego wyszedłem przed końcem, natychmiast po zostawieniu tego pisma. Wpis na blogu proszę uważać za obowiązujący i ostateczny.

Brak komentarzy: