czwartek, 15 czerwca 2017

Intencja mszalna


Módlmy się by nasi polscy Biskupi i Kapłani niosący dzisiejszego dnia Przenajświętszą Hostię ulicami i drogami polskich miast i wiosek widzieli w niej Żywego, Zmartwychwstałego, Eucharystycznego, Jezusa Chrystusa Króla Polski i wszystkich Polaków, za zbawienie których, na mocy sakramentu kapłaństwa i namaszczeń biskupich, wzięli na siebie pełną odpowiedzialność i nie uchylali się, aby z maksymalnie nabożną czcią, zasadniczo tylko na kolanach i nie na rękę, rozdawać im Ciało Pańskie.

        Uwaga: Powyżej zdjęcia ostatniego wczorajszego wpisu jaki umieściłem w księdze pamiątkowej kościoła Franciszkanów na Górze Przemysła w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania.
        Poniżej reportaż zdjęciowy z dzisiejszego ranka, z uroczystości Bożego Ciała, nawiązujący do wczorajszego wpisu dopisany po powrocie do domu na Plac Zmartwychwstania, ze Mszy Świętej odprawionej w tradycyjnym rycie trydenckim, wg. nadzwyczajnego rytu rzymskiego ustanowionego przez Papieża Benedykta XVI.

Uroczystość Bożego Ciała, wczesne ranne godziny, na ulicach Poznania kompletne pustki (Ps 80, 17). Dzisiejszy Introid: Pan swoich karmi pszenicą najlepszą , alleluja, i syci ich miodem z opoki. Alleluja, alleluja (Ps. 80, 2) Sławcie z radością Boga, naszego wspomożyciela, wznoście okrzyki Bogu Jakuba.

Masz  wolną wolę, drzwi otwarte jak szeroko, tu możesz się najeść ziemskiego chleba i zapić go winem bądź piwem, tu mój rozmówco z Placu Zmartwychwstania śmierć czeka na ciebie,
 
tylko miej bracie i siostro świadomość, że na wieczność, w którą ty nie chcesz uwierzyć. Popatrz na szyld, punkt czynny dla ciebie 24 godziny na dobę, ale tylko chleb i wino za kasę i za twoją nieśmiertelną duszę.

Po Trzech minutach staję pod figurą Serca Jezusowego. Witaj Królu Polski, za kilka godzin wyjdziesz na ulice naszych polskich miast. 
O Pasterzu, Chlebie Żywy, Jezu bądź nam litościwy, nakarm nas i nie gub, mściwy. Daj nam ujrzeć błogie dziwy, w żyjących krainie.

Znawco naszych dusz tajników, co nas żywisz, śmiertelników, uczyń z nas współbiesiadników, współdziedziców i wspólników w wybranych rodzinie. Amen. Alleluja.
(Sekwencja 2 ostatnie zwrotki).

Po dwóch godzinach, tak jak drzwi były otwarte, tak nadal zapraszają chętnych do środka

Graduał (Ps. 144, 15-16). Oczy wszystkich z ufnością patrzą na Ciebie, Panie, a Ty im pokarm dajesz w swoim czasie. 

Dłoń swoją otwierasz i wszystko co żyje napełniasz błogosławieństwem - Alleluja, alleluja.
(J 6, 56-57). Ciało Moje prawdziwie jest pokarmem, a Krew Moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim.

Sekwencja: Zbawicela chwal Syjonie, w hymnów i kantyków tonie, Wodza i Pasterza z całej duszy chwal Go śmiało, gdyż przewyższa wszystko chwałą

Przedmiot chwały dziś przedziwny, Chleb Żyjący i pożywny będzie opiewany, co przy Świętej Uczty stole był w dwunastu uczniów kole najprawdziwiej dany.  

Niech pieśń jasna i donośna, pełna wdzięku i radosna cieszy nas pospołu , gdyż obchchodzim dzień świąteczny , by w pamięci ważyć wieczny prawzór tego stołu.    

 14:28 Tyle co skończyła się nasza parafialna procesja. W tym roku pogoda dopisała w całej Polsce tak, że  i wiernych było o 10-15 % więcej niż w roku ubiegłym. Pod Bożym Miłosierdziem ojciec misjonarz odczytał Ewangelię o rozmnożeniu 7. chlebów, bo też i 7. chlebów znalazło się przed rozpoczęciem procesji, zwyczajem zapoczątkowanym przez Ewę na ołtarzu pomnikowym.

Brak komentarzy: