poniedziałek, 17 lipca 2017

Kajet kościelnego cz. 2

I ten wpis zacznę od kajetu kościelnego. To zeszyt, w który pan Kościelny z Kotłowa daje do wpisania się wszystkim kapłanom, którzy odprawiają Msze  św. na terenie kotłowieckiej rzymskokatolickiej parafii. Jak sam powiedział nie wie dlaczego zbiera autografy, a od kiedy je zbiera  nie pytałem. Pan Kościelny jest człowiekiem starej daty i w przypadku, gdy Msza św. jest koncelebrowana nie idzie na ilość, ale na jakość, prosząc o wpis tylko głównego celebransa. 

Z tą koncelebrą to taka posoborowa nowomoda jaka zapanowała w rzymskokatolickim kościele. U nas są oprócz ołtarza głównego w którym umieszczono cudami słynący XVIII wieczny obraz Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus, którą adorują św. Wojciech i św. Stanisław  jeszcze dwa boczne ołtarze z relikwiami świętych męczenników i co za problem, by każdy z kapłanów sam  indywidualne składał Bogu Ojcu w Ofiarę Krzyżową

Po co się dzielić niepodzielną Bożą łaską, spekuluję, jaka spływa na każdego kapłana w czasie sprawowania liturgii. Nie przybędzie też Bożej łaski, gdy kapłani staną, jak to się potocznie mówi, kupą przy ołtarzu. 

       Jako ostatni wpis w kajecie pana Kościelnego figuruje pod datą 10 lipca 2017 roku wpis ks. Michała Woźnickiego SDB z dopiskiem: "odprawiłem wg Mszału Piusa V". 

Ten dopisek kapłana pielgrzyma pątnika, który na oczach nielicznych wiernych przebiera się w tradycyjny strój liturgiczny jest bardzo istotny powiedziałbym symboliczny w Kotłowie
Tu, gdzie podłożem schizmy i herezji, jak to wtedy w 1971 roku wprost określono, dokonał się trwały  podział na rzymskich katolików posługujących się wtedy jeszcze łaciną i polskich katolików należących do Kościoła forowanego przez państwo socjalistyczne.

Co dzisiaj, po 46 latach od schizmy i herezji jaka miała miejsce w Kotłowie  ma do powiedzenia Kościół Polskokatolicki na temat sprawowanego kultu i liturgii

Cytuję istotne fragmenty za stroną  Polskokatolickiej Parafii w Lesznie:

1. Kościół Polskokatolicki ma ustrój synodalny, stąd udział świeckich,  m. in. przy wyborze biskupa.

 2. Kościół Polskokatolicki nie uznaje dogmatu o nieomylności papieża, uznaje natomiast prymat honorowy papieża i zasadę "primus inter pares", czyli pierwszy wśród równych sobie.


3. Najwyższą władzą Kościoła Polskokatolickiego jest Synod Ogólnopolski (duchowni i świeccy), wybierający biskupów i zwierzchnika.


4. Kościół Polskokatolicki, nie przyjmuje dogmatu o Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (MB zrównana w kulcie ze świętymi).

5. Kościół Polskokatolicki zniósł celibat kapłanów, dając w ten sposób możliwość założenia rodziny przez każdego księdza.

6. I podobnie Kościół Polskokatolicki zniósł nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa dopuszczając rozwody i tym samym powtórne związki małżeńskie rozwiedzionych osób.

7. Obok spowiedzi w konfesjonale, która obowiązuje dzieci do lat 18., a pozostałych wiernych na życzenie - Kościół przyjął spowiedź powszechną, w której to wierny w myśli wyznaje swoje grzechy Bogu.

8. Centralnym elementem kultu oddawanego Bogu jest w Kościele Polskokatolickim Msza Święta - Najświętsza Ofiara, która jest uobecnieniem zbawczej Ofiary Chrystusa. (nie obecna uczta Eucharystyczna) Komunia św. jest w zasadzie udzielana pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.  
Na zdjęciu obok: św. Antoni z dzieciątkiem Jezus zasłaniający obraz Świętej Rodziny przed którym ks. Michał Woźnicki odprawił jubileuszową Mszę Świętą za jedną z parafianek dziękujący panu Kościelnemu za wszystko. Sądząc po zachowaniu pana Kościelnego bardzo dawno nie odprawiano na tym miejscu ofiary Mszy Świętej wg Mszału Pawła V.

Podsumowując można powiedzieć, że zerwanie jedności ze Stolicą Piotrową spowodowało stopniowe odchodzenie tego Kościoła od wspólnej  praktyki życia Kościoła rzymskokatolickiego. 

To co przed laty leżało u podstaw tych rozbieżności, a mianowicie nieuznawanie w pełni nauki o roli i znaczeniu papieża w Kościele zaciera się za pontyfikatu papieża Franciszka. Podobnie Kościół Katolicki zaciera, niweluje różnice dotyczące nauki o sakramentach, wycofuje się ze spowiedzi indywidualnej na  pozycję nabożeństw pokutnych  (choć pozostawiono możliwość spowiedzi indywidualnej)

Podobnie wydaje się, że grzech kapłana przeciwko celibatowi jest łatwiej wybaczalny niż postawa ortodoksyjna kapłana i przywiązanie do Tradycji. Wolą Jezusa była jedność Jego wyznawców i do tej jedności trzeba dążyć. Pytanie tylko kosztem czego i za jaką cenę?  Każde rozbicie Kościoła jest niewiernością wobec woli Jezusa Chrystusa wyrażonej w słowach: "aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno" (J 17, 21).
Matko Boska Kotłowiecka, która patronujesz obu parafiom i Rzymskokatolickiej, i w kopii Polskokatolickiej, której hołd oddają nasi polscy święci, unosząca się w chmurach z Jezusem nad polską ziemią prowadź nas do nieba.
Ucieczko grzeszników - módl się za nami, 
Wspomożenie wiernych  - módl się za nami,
Królowo Polski  - módl się za nami. 

"Nikt nie może wyznawać wiary Jezusa Chrystusa, jeżeli nie jest katolikiem, ani być katolikiem, jeżeli nie jest zjednoczony z Papieżem." ( Św. Jan Bosko).


Brak komentarzy: